026-32601

فروش آپارتمان 2 خوابه 111 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 111 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
111
قیمت متری (تومان):
11,000,000
قیمت کل (تومان):
1,221,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متری تاكستان
فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متری تاكستان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
قزوین
شهر:
تاكستان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 130 متری مشهد
فروش آپارتمان 1 خوابه 130 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 54 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 54 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
54
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 67 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 67 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
445,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
485,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
83,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
2,300,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری نوشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری نوشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
2,300,000
قیمت کل (تومان):
253,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 67 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 67 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
167,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری امیدیه
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری امیدیه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
26,300,000
استان:
خوزستان
شهر:
امیدیه
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
94
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
340,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 73 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 73 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری كرمانشاه
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری كرمانشاه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
2,465,000
قیمت کل (تومان):
232,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 67 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 67 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
345,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 84 متری ملارد
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 84 متری ملارد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
22,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
1,500
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
860,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
8,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,050,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
48,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری ساری
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
1,350,000
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 61 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 61 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
61
قیمت متری (تومان):
3,400,000
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
142,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری شهرک البرز
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری شهرک البرز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
66
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
قزوین
شهر:
شهرک البرز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری شهرک البرز
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری شهرک البرز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
66
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
قزوین
شهر:
شهرک البرز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 99 متری همدان
فروش آپارتمان 2 خوابه 99 متری همدان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
99
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
55
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 100 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
3,780
قیمت کل (تومان):
3,100,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 700 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 700 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
700
قیمت متری (تومان):
75,000,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری لاهیجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری لاهیجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
148,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری آران و بیدگل
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری آران و بیدگل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
آران و بیدگل
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری هشتگرد
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری هشتگرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری بروجرد
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری بروجرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
3,300,000
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
لرستان
شهر:
بروجرد
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری لاهیجان
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری لاهیجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری بابلسر
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری بابلسر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
1,550,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابلسر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری هشتگرد
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری هشتگرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری فولاد شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری فولاد شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
99,500,000
استان:
اصفهان
شهر:
فولاد شهر
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
43
قیمت متری (تومان):
2,500
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری بجنورد
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری بجنورد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,900,000
قیمت کل (تومان):
138,000,000
استان:
خراسان شمالی
شهر:
بجنورد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
1,950,000
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری لاهیجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری لاهیجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
3,300
قیمت کل (تومان):
280
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
94
قیمت متری (تومان):
2,550,000
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
117
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 49 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 49 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
49
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
63
قیمت متری (تومان):
4,750
قیمت کل (تومان):
299,250,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری هشتگرد
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری هشتگرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
1,100,000
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش آپارتمان 0 خوابه 160 متری آمل
فروش آپارتمان 0 خوابه 160 متری آمل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
650
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری اسلامشهر
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری اسلامشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
2,100,000
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری اسلامشهر
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری اسلامشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
2,100,000
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 65 متری اسدآباد
فروش آپارتمان 2 خوابه 65 متری اسدآباد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
800
قیمت کل (تومان):
52,000
استان:
همدان
شهر:
اسدآباد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 53 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 53 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
53
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
250,000
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری قشم
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری قشم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
1,600,000
قیمت کل (تومان):
176,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
قشم
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 158 متری ساری
فروش آپارتمان 3 خوابه 158 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
158
قیمت متری (تومان):
2,540,000
قیمت کل (تومان):
402,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 181 متری تبریز
فروش آپارتمان 3 خوابه 181 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
181
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری قزوین
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری قزوین
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
153,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 123 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 123 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
123
قیمت متری (تومان):
6,900,000
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 90 متری پاكدشت
فروش آپارتمان 1 خوابه 90 متری پاكدشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری فردیس
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
297,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
1,440,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری شهریار
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
94
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 230 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 230 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
230
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری ابهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری ابهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
108,000,000
استان:
زنجان
شهر:
ابهر
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 288 متری تهران
فروش آپارتمان 4 خوابه 288 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
288
قیمت متری (تومان):
22,000,000
قیمت کل (تومان):
6,350,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 255 متری تهران
فروش آپارتمان 4 خوابه 255 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
255
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تبریز
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
55
قیمت متری (تومان):
810
قیمت کل (تومان):
45,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متری رباط كریم
فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متری رباط كریم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
82,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
58
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
232,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری قائم شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری قائم شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
1,450,000
قیمت کل (تومان):
1,450,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 88 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 88 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
88
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
77
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
38,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
84,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
510,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
79,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
86,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 134 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 134 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
134
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 175 متری سمنان
فروش آپارتمان 1 خوابه 175 متری سمنان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
175
قیمت متری (تومان):
1,600
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 67 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 67 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
1,640,000
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
2,400,000
قیمت کل (تومان):
195,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تبریز
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 40 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 40 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
1,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 83 متری شهریار
فروش آپارتمان 2 خوابه 83 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
83
قیمت متری (تومان):
1,850,000
قیمت کل (تومان):
154,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 83 متری شهریار
فروش آپارتمان 2 خوابه 83 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
83
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری شهریار
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
1,450,000
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
62,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 127 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 127 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
127
قیمت متری (تومان):
67,000,000
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری زنجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری زنجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
106,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
304,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری اندیشه
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری اندیشه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
93
قیمت متری (تومان):
1,330,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 51 متری قرچك
فروش آپارتمان 1 خوابه 51 متری قرچك
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
51
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
تهران
شهر:
قرچك
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
800
قیمت کل (تومان):
53,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 360 متری بجنورد
فروش آپارتمان 2 خوابه 360 متری بجنورد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
360
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
خراسان شمالی
شهر:
بجنورد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 62 متری قم
فروش آپارتمان 2 خوابه 62 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
62
قیمت متری (تومان):
2
قیمت کل (تومان):
125
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
2,300,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 126 متری اراك
فروش آپارتمان 3 خوابه 126 متری اراك
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
126
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
440,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری اراك
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری اراك
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
345,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری اردبیل
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری اردبیل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
156,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری اردبیل
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری اردبیل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
156,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
1,420,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
3,200,000
قیمت کل (تومان):
416,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
مبلغ اجاره (تومان):
17
مبلغ ودیعه (تومان):
50
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری قائم شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری قائم شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
205,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری مشهد
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 260 متری مشهد
فروش آپارتمان 3 خوابه 260 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
260
قیمت متری (تومان):
6,800
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری قزوین
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری قزوین
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 91 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 91 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
91
قیمت متری (تومان):
1,900
قیمت کل (تومان):
173,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری زنجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری زنجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
1,100
قیمت کل (تومان):
77,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 800 متری تبریز
فروش آپارتمان 4 خوابه 800 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
800
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,900,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 800 متری تبریز
فروش آپارتمان 4 خوابه 800 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
800
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,900,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 81 متری رباط كریم
فروش آپارتمان 1 خوابه 81 متری رباط كریم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
81
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
96,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
920,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری بندرعباس
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری بندرعباس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
138,500,000
استان:
هرمزگان
شهر:
بندرعباس
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
235,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
337,500,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 116 متری هشتگرد
فروش آپارتمان 3 خوابه 116 متری هشتگرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
116
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 1050 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 1050 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
1,050
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری قم
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
1,760
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری قم
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
1,760
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری بوشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری بوشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160
استان:
بوشهر
شهر:
بوشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری رود سر
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری رود سر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رود سر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری تفرش
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری تفرش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مركزی
شهر:
تفرش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 63 متری تفرش
فروش آپارتمان 2 خوابه 63 متری تفرش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
63
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مركزی
شهر:
تفرش
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
115,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
5,700,000
قیمت کل (تومان):
295,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
20,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
58
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری اهواز
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری اهواز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
103,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
530,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری شاهین شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری شاهین شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
127,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
شاهین شهر
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری شیراز
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 97 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 97 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
97
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
510,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 137 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 137 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
137
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
410,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 141 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 141 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
141
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
93
قیمت متری (تومان):
3,300,000
قیمت کل (تومان):
306,900,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,001
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
1,768,000
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
43
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 750 متری رباط كریم
فروش آپارتمان 2 خوابه 750 متری رباط كریم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
750
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
2,600,000
قیمت کل (تومان):
234,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 136 متری اصفهان
فروش آپارتمان 3 خوابه 136 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
136
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
565,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
117,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری دزفول
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری دزفول
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری اسلامشهر
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری اسلامشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 440 متری فیروزكوه
فروش آپارتمان 2 خوابه 440 متری فیروزكوه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
440
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600
استان:
تهران
شهر:
فیروزكوه
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری تبریز
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
136,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
205,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 48 متری مشهد
فروش آپارتمان 1 خوابه 48 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
48
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
52,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 192 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 192 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
192
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متری اردبیل
فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متری اردبیل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متری ایلام
فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متری ایلام
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
165
قیمت متری (تومان):
2,400,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
ایلام
شهر:
ایلام
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری ایلام
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری ایلام
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
ایلام
شهر:
ایلام
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری پاكدشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری پاكدشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
1,100,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 64 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 64 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
64
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 111 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 111 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
111
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
88,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
3,800,000
قیمت کل (تومان):
406,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 37 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 37 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
37
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 101 متری شهركرد
فروش آپارتمان 2 خوابه 101 متری شهركرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
101
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
شهركرد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری مراغه
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری مراغه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
مراغه
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 96 متری شوشتر
فروش آپارتمان 2 خوابه 96 متری شوشتر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
96
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خوزستان
شهر:
شوشتر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
451,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 64 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 64 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
64
قیمت متری (تومان):
1,797,000
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 81 متری اهواز
فروش آپارتمان 2 خوابه 81 متری اهواز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
81
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
116
قیمت متری (تومان):
2,050,000
قیمت کل (تومان):
238,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
195
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
950,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 48 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 48 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
48
قیمت متری (تومان):
2,800
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری قم
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
77
قیمت متری (تومان):
1,270,000
قیمت کل (تومان):
73,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 197 متری کرج
فروش آپارتمان 4 خوابه 197 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
197
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 150 متری ساری
فروش آپارتمان 2 خوابه 150 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 83 متری كیش
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 83 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
83
مبلغ اجاره (تومان):
3,100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
66
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
132,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اسلامشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اسلامشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
650,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تالش
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تالش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
83,000,000
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
58
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
116
قیمت متری (تومان):
3,300,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان) قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع) متراژ زمین (متر مربع)