026-32601

فروش ویلا 1100 متری فردیس
فروش ویلا 1100 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 470 متری قم
فروش ویلا 470 متری قم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش ویلا 575 متری رشت
فروش ویلا 575 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 63 متری کرج
فروش ویلا 63 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
590
قیمت کل (تومان):
37,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 150 متری اصفهان
فروش ویلا 150 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 200 متری کرج
فروش ویلا 200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
1,280,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 90 متری شیراز
فروش ویلا 90 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
126
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 546 متری فردیس
فروش ویلا 546 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,200,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 850 متری ملارد
فروش ویلا 850 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 2270 متری شهریار
فروش ویلا 2270 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 900 متری ملارد
فروش ویلا 900 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 750 متری شهریار
فروش ویلا 750 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1500 متری شهریار
فروش ویلا 1500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره ویلا 360 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 360 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
235
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
18,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره ویلا 360 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 360 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
235
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
18,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 500 متری فارسان
فروش ویلا 500 متری فارسان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
225
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
فارسان
     
فروش ویلا 178 متری اصفهان
فروش ویلا 178 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
178
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 70 متری اصفهان
فروش ویلا 70 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2560 متری شهریار
فروش ویلا 2560 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره ویلا 181 متری كرمانشاه
رهن و اجاره ویلا 181 متری كرمانشاه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش ویلا 200 متری مشهد
فروش ویلا 200 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 500 متری زنجان
فروش ویلا 500 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش ویلا 300 متری آستارا
فروش ویلا 300 متری آستارا
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستارا
     
فروش ویلا 200 متری رودهن
فروش ویلا 200 متری رودهن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش ویلا 280 متری بابلسر
فروش ویلا 280 متری بابلسر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
155
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابلسر
     
فروش ویلا 320 متری كاشان
فروش ویلا 320 متری كاشان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
كاشان
     
فروش ویلا 450 متری نور
فروش ویلا 450 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
رهن و اجاره ویلا 104 متری رباط كریم
رهن و اجاره ویلا 104 متری رباط كریم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
350,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش ویلا 200 متری تنكابن
فروش ویلا 200 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
900,000
قیمت کل (تومان):
195,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 200 متری اهواز
فروش ویلا 200 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
340,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 280 متری كرمان
فروش ویلا 280 متری كرمان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
280
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
رهن و اجاره ویلا 300 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 300 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
70,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 400 متری تبریز
فروش ویلا 400 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش ویلا 142 متری تبریز
فروش ویلا 142 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش ویلا 150 متری كرمان
فروش ویلا 150 متری كرمان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش ویلا 370 متری نور
فروش ویلا 370 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 300 متری آمل
فروش ویلا 300 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
16,000
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 370 متری نور
فروش ویلا 370 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
500
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 240 متری لاهیجان
فروش ویلا 240 متری لاهیجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش ویلا 275 متری بابل
فروش ویلا 275 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 6000 متری لواسان
فروش ویلا 6000 متری لواسان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
350
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
لواسان
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 200 متری سمنان
فروش ویلا 200 متری سمنان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
262
قیمت متری (تومان):
900,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
     
رهن و اجاره ویلا 210 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 210 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
850,000
مبلغ ودیعه (تومان):
29,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 235 متری رشت
فروش ویلا 235 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
300,000
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 350 متری نور
فروش ویلا 350 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 136 متری شیراز
فروش ویلا 136 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
136
قیمت متری (تومان):
270
قیمت کل (تومان):
270
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 115 متری مشهد
فروش ویلا 115 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 365 متری سلمانشهر
رهن و اجاره ویلا 365 متری سلمانشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سلمانشهر
     
فروش ویلا 360 متری محمود آباد
فروش ویلا 360 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1,160,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 1100 متری قزوین
فروش ویلا 1100 متری قزوین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
35
قیمت متری (تومان):
190,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
رهن و اجاره ویلا 200 متری آران و بیدگل
رهن و اجاره ویلا 200 متری آران و بیدگل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
آران و بیدگل
     
فروش ویلا 200 متری شیراز
فروش ویلا 200 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 343 متری بندرانزلی
فروش ویلا 343 متری بندرانزلی
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
رهن و اجاره ویلا 1000 متری باغ بهادران
رهن و اجاره ویلا 1000 متری باغ بهادران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
مبلغ اجاره (تومان):
30,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
اصفهان
شهر:
باغ بهادران
     
فروش ویلا 846 متری کرج
فروش ویلا 846 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
465
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 2500 متری شهریار
فروش ویلا 2500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 630 متری چالوس
فروش ویلا 630 متری چالوس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
320
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش ویلا 170 متری تجریش
فروش ویلا 170 متری تجریش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
6,000,000
قیمت کل (تومان):
1,020,000,000
استان:
تهران
شهر:
تجریش
     
فروش ویلا 126 متری فریدون كنار
فروش ویلا 126 متری فریدون كنار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
مازندران
شهر:
فریدون كنار
     
فروش ویلا 600 متری نوشهر
فروش ویلا 600 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 400 متری تبریز
فروش ویلا 400 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
300,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
291
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
154
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
154
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
291
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 350 متری آمل
فروش ویلا 350 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
رهن و اجاره ویلا 190 متری زنجان
رهن و اجاره ویلا 190 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
115
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره ویلا 1000 متری محمود آباد
رهن و اجاره ویلا 1000 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 312 متری اهواز
فروش ویلا 312 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 350 متری آمل
فروش ویلا 350 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 180 متری شیراز
فروش ویلا 180 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 315 متری آستانه اشرفیه
فروش ویلا 315 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش ویلا 200 متری رشت
فروش ویلا 200 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
66,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 220 متری کرج
فروش ویلا 220 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 80 متری فردیس
فروش ویلا 80 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 124 متری قزوین
فروش ویلا 124 متری قزوین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 63 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 63 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
63
قیمت متری (تومان):
920,000
قیمت کل (تومان):
58,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
7,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری اهواز
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری اهواز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
1,600,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 127 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 127 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
127
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری قزوین
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری قزوین
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متری لاهیجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متری لاهیجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
102,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 45 متری میبد
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 45 متری میبد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
45
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
یزد
شهر:
میبد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 127 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 127 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
127
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری بهشهر
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری بهشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بهشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 132 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 132 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
132
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
6,800,000
قیمت کل (تومان):
585,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 149 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 149 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
149
قیمت متری (تومان):
3,400,000
قیمت کل (تومان):
510,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
3,300,000
قیمت کل (تومان):
445,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تبریز
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
20,000
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
93
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
305,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 123 متری آباده
فروش آپارتمان 2 خوابه 123 متری آباده
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
123
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
205
استان:
فارس
شهر:
آباده
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
780,000
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 83 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 83 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
83
مبلغ اجاره (تومان):
800
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری اردبیل
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری اردبیل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری شاهرود
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری شاهرود
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
سمنان
شهر:
شاهرود
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
77
قیمت متری (تومان):
900,000
قیمت کل (تومان):
73,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
205,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
63
قیمت متری (تومان):
400,000
قیمت کل (تومان):
24,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری مشهد
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری خرم آباد
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری خرم آباد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,650
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 108 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 108 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 73 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 73 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
81,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 71 متری زنجان
فروش آپارتمان 1 خوابه 71 متری زنجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
71
قیمت متری (تومان):
1,100,000
قیمت کل (تومان):
38,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 54 متری اندیشه
فروش آپارتمان 2 خوابه 54 متری اندیشه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
54
قیمت متری (تومان):
1,600,000
قیمت کل (تومان):
86,500,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 75 متری شهریار
فروش آپارتمان 1 خوابه 75 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
1,450,000
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری شهریار
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
1,450,000
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری فردیس
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 73 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 73 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,700,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری دزفول
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری دزفول
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
126,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 122 متری لواسان
فروش آپارتمان 2 خوابه 122 متری لواسان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
122
قیمت متری (تومان):
6,150,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
تهران
شهر:
لواسان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 250 متری مشهد
فروش آپارتمان 1 خوابه 250 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
800,000
قیمت کل (تومان):
45,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
1,300
قیمت کل (تومان):
91,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 335 متری فیروز آباد
فروش آپارتمان 4 خوابه 335 متری فیروز آباد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
335
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
فارس
شهر:
فیروز آباد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 65 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 65 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
9,000,000
قیمت کل (تومان):
655,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 540 متری مشهد
فروش آپارتمان 3 خوابه 540 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
540
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 540 متری مشهد
فروش آپارتمان 3 خوابه 540 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
540
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 540 متری مشهد
فروش آپارتمان 3 خوابه 540 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
540
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
2,500,000,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 59 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 59 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
59
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
176,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 126 متری اصفهان
فروش آپارتمان 3 خوابه 126 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
126
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
165,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری زنجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری زنجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری جعفریه
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری جعفریه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
قم
شهر:
جعفریه
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 126 متری مشگین شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 126 متری مشگین شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
126
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
مشگین شهر
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 51 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 51 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
51
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 36 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 36 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
36
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
158,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 70 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 70 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
36,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری قزوین
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری قزوین
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
1,300,000
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 111 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 111 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
111
قیمت متری (تومان):
11,000,000
قیمت کل (تومان):
1,221,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متری تاكستان
فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متری تاكستان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
قزوین
شهر:
تاكستان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 130 متری مشهد
فروش آپارتمان 1 خوابه 130 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 54 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 54 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
54
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 67 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 67 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
445,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
485,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
83,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
2,300,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری نوشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری نوشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
2,300,000
قیمت کل (تومان):
253,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 67 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 67 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
167,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری امیدیه
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری امیدیه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
26,300,000
استان:
خوزستان
شهر:
امیدیه
     
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 100 متری شیراز
فروش مغازه 100 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 100 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
3,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 40 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
23,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری ملارد
رهن و اجاره مغازه 100 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 100 متری ملارد
فروش مغازه 100 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
3,800,000
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 41 متری اسلامشهر
فروش مغازه 41 متری اسلامشهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
41
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
سرقفلی مغازه 20 متری تهران
سرقفلی مغازه 20 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 14 متری کرج
فروش مغازه 14 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
14
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره مغازه 550 متری اردبیل
رهن و اجاره مغازه 550 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
550
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 45 متری اندیشه
فروش مغازه 45 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
45
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 18 متری خرم آباد
فروش مغازه 18 متری خرم آباد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش مغازه 42 متری تهران
فروش مغازه 42 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
42
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 16 متری ساری
فروش مغازه 16 متری ساری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش مغازه 18 متری همدان
فروش مغازه 18 متری همدان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
رهن و اجاره مغازه 35 متری ساوه
رهن و اجاره مغازه 35 متری ساوه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
مركزی
شهر:
ساوه
     
فروش مغازه 24 متری سمنان
فروش مغازه 24 متری سمنان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
6,200,000
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
     
فروش مغازه 40 متری اصفهان
فروش مغازه 40 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 1200 متری چالوس
رهن و اجاره مغازه 1200 متری چالوس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
1,200
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش مغازه 72 متری کرج
فروش مغازه 72 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 33 متری شیراز
فروش مغازه 33 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 22 متری تهران
فروش مغازه 22 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 275 متری بندرانزلی
فروش مغازه 275 متری بندرانزلی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
275
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
670,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش مغازه 16 متری ری
فروش مغازه 16 متری ری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
تهران
شهر:
ری
     
فروش مغازه 21 متری سیرجان
فروش مغازه 21 متری سیرجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
21
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
فروش مغازه 10 متری بندرانزلی
فروش مغازه 10 متری بندرانزلی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
73,000,000
قیمت کل (تومان):
730,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
300,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 500 متری نوشهر
رهن و اجاره مغازه 500 متری نوشهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش مغازه 98 متری اندیشه
فروش مغازه 98 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
98
قیمت متری (تومان):
11
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 52 متری تبریز
فروش مغازه 52 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
5,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
770,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 320 متری تفت
رهن و اجاره مغازه 320 متری تفت
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
320
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
یزد
شهر:
تفت
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 50 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 15 متری شیراز
فروش مغازه 15 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 30 متری مشگین شهر
فروش مغازه 30 متری مشگین شهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
مشگین شهر
     
فروش مغازه 150 متری همدان
فروش مغازه 150 متری همدان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش مغازه 80 متری کرج
فروش مغازه 80 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری مشهد
فروش مغازه 17 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 30 متری اراك
فروش مغازه 30 متری اراك
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
177,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
پیش فروش مغازه 200 متری کرج
پیش فروش مغازه 200 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
7,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 180 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 180 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
2,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 48 متری تهران
فروش مغازه 48 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
48
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 22 متری اندیشه
فروش مغازه 22 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
86,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 17 متری بانه
فروش مغازه 17 متری بانه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كردستان
شهر:
بانه
     
فروش مغازه 100 متری نیشابور
فروش مغازه 100 متری نیشابور
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش مغازه 18 متری تهران
فروش مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 27 متری شیراز
فروش مغازه 27 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
27
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 37 متری رامسر
فروش مغازه 37 متری رامسر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
37
قیمت متری (تومان):
21,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش مغازه 80 متری اصفهان
فروش مغازه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
32,000,000
قیمت کل (تومان):
128,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 200 متری کرج
فروش مغازه 200 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 380 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 380 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
380
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 70 متری تهران
فروش مغازه 70 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 9 متری تهران
فروش مغازه 9 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
9
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 16 متری مشهد
فروش مغازه 16 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
پیش فروش مغازه 500 متری کرج
پیش فروش مغازه 500 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
9,375,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری شهریار
فروش مغازه 17 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش مغازه 73 متری چهاردانگه
فروش مغازه 73 متری چهاردانگه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,900,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
تهران
شهر:
چهاردانگه
     
فروش مغازه 71 متری تهران
فروش مغازه 71 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
71
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 80 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 80 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 500 متری سیرجان
فروش مغازه 500 متری سیرجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
4,600,000,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری قم
رهن و اجاره مغازه 100 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
9,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 100 متری قم
فروش مغازه 100 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 80 متری قم
فروش مغازه 80 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 120 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 120 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
3,800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 20 متری اهواز
فروش مغازه 20 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
18,750,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش مغازه 20 متری اهواز
فروش مغازه 20 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
18,750,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش مغازه 16 متری کرج
فروش مغازه 16 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 26 متری کرج
فروش مغازه 26 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
26
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 36 متری کرج
فروش مغازه 36 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
36
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 70 متری کرج
فروش مغازه 70 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 2000 متری قوچان
فروش زمین 2000 متری قوچان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
2,000
قیمت متری (تومان):
130,000
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
قوچان
     
فروش زمین 600 متری قوچان
فروش زمین 600 متری قوچان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
130,000
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
قوچان
     
فروش زمین 518 متری آستانه اشرفیه
فروش زمین 518 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش زمین 195 متری گرگان
فروش زمین 195 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
350,000
قیمت کل (تومان):
68,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش زمین 500 متری آمل
فروش زمین 500 متری آمل
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش زمین 270 متری لاهیجان
فروش زمین 270 متری لاهیجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش باغ/باغچه 280 متری میبد
فروش باغ/باغچه 280 متری میبد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
280
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
یزد
شهر:
میبد
     
فروش زمین 380 متری اصفهان
فروش زمین 380 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
5,200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 445 متری آق قلا
فروش زمین 445 متری آق قلا
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
222,500,000
استان:
گلستان
شهر:
آق قلا
     
فروش زمین 1000 متری دماوند
فروش زمین 1000 متری دماوند
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
400
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
فروش باغ/باغچه 7000 متری سامان
فروش باغ/باغچه 7000 متری سامان
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
سامان
     
فروش باغ/باغچه 3750 متری اسكو
فروش باغ/باغچه 3750 متری اسكو
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
100,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
اسكو
     
فروش زمین 285 متری شیراز
فروش زمین 285 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش باغ/باغچه 152 متری قم
فروش باغ/باغچه 152 متری قم
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
78,850
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش زمین 700 متری نوشهر
فروش زمین 700 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
650,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 231 متری اصفهان
فروش زمین 231 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
3,200,000
قیمت کل (تومان):
739,200,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش باغ/باغچه 100000 متری بروجرد
فروش باغ/باغچه 100000 متری بروجرد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
100,000
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
لرستان
شهر:
بروجرد
     
فروش کل آپارتمان 250 متری اصفهان
فروش کل آپارتمان 250 متری اصفهان
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
350
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
675,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش باغ/باغچه 2000 متری نوشهر
فروش باغ/باغچه 2000 متری نوشهر
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
400,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 65 متری مشهد
فروش زمین 65 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 200 متری نور
فروش زمین 200 متری نور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
400,000
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش مسکونی(کلنگی) 200 متری تبریز
فروش مسکونی(کلنگی) 200 متری تبریز
نوع ملک:
مسکونی(کلنگی)
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,600,000
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش زمین 200 متری پاكدشت
فروش زمین 200 متری پاكدشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
72,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش کل آپارتمان 169 متری تهران
فروش کل آپارتمان 169 متری تهران
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
845,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 1000 متری شیراز
فروش باغ/باغچه 1000 متری شیراز
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش کل آپارتمان 213 متری قم
فروش کل آپارتمان 213 متری قم
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
2,500,000,000
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش زمین 200 متری نور
فروش زمین 200 متری نور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
220,000
قیمت کل (تومان):
44,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش سند سیم سرب 200 متری شیراز
فروش سند سیم سرب 200 متری شیراز
نوع ملک:
سند سیم سرب
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 1000 متری تهران
فروش زمین 1000 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 129 متری شیراز
فروش زمین 129 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
180,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش باغ/باغچه 1800 متری دماوند
فروش باغ/باغچه 1800 متری دماوند
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
140
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
فروش زمین 20000 متری تهران
فروش زمین 20000 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
13,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 1500 متری کرج
فروش باغ/باغچه 1500 متری کرج
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
1,500
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره انبار 165 متری مشهد
رهن و اجاره انبار 165 متری مشهد
نوع ملک:
انبار
متراژ بنا (مترمربع):
165
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
12,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش تجاری 1175 متری شیراز
فروش تجاری 1175 متری شیراز
نوع ملک:
تجاری
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
3,525,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش رستوران 7200 متری شیراز
فروش رستوران 7200 متری شیراز
نوع ملک:
رستوران
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
305,000
قیمت کل (تومان):
2,200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ساخت منزل 285 متری مشهد
فروش ساخت منزل 285 متری مشهد
نوع ملک:
ساخت منزل
متراژ بنا (مترمربع):
175
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 1600 متری عسلویه
فروش زمین 1600 متری عسلویه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
600,000
قیمت کل (تومان):
960,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
عسلویه
     
فروش دفتر وسوله به حالت انبار  1050 متری عسلویه
فروش دفتر وسوله به حالت انبار 1050 متری عسلویه
نوع ملک:
دفتر وسوله به حالت انبار
متراژ بنا (مترمربع):
1,050
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000
استان:
بوشهر
شهر:
عسلویه
     
فروش زمین 1450 متری فیروزكوه
فروش زمین 1450 متری فیروزكوه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,450
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
تهران
شهر:
فیروزكوه
     
فروش دامداری 55000 متری خرمدره
فروش دامداری 55000 متری خرمدره
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
1,200
قیمت متری (تومان):
35,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
زنجان
شهر:
خرمدره
     
فروش زمین 110000 متری اشتهارد
فروش زمین 110000 متری اشتهارد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
2,300
قیمت متری (تومان):
25,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
اشتهارد
     
فروش مسكوني 300 متری خمینی شهر
فروش مسكوني 300 متری خمینی شهر
نوع ملک:
مسكوني
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
خمینی شهر
     
فروش باغ/باغچه 6400 متری ارومیه
فروش باغ/باغچه 6400 متری ارومیه
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
12
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
     
فروش زمین 118 متری آران و بیدگل
فروش زمین 118 متری آران و بیدگل
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
118
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
آران و بیدگل
     
فروش سالن ورزشی 3000 متری بهشهر
فروش سالن ورزشی 3000 متری بهشهر
نوع ملک:
سالن ورزشی
متراژ بنا (مترمربع):
1,100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بهشهر
     
فروش زمین 380 متری مشهد
فروش زمین 380 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 380 متری مشهد
فروش زمین 380 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش باغ/باغچه 1100 متری هشتگرد
فروش باغ/باغچه 1100 متری هشتگرد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
41
قیمت متری (تومان):
180
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش زمین 7243 متری لاهیجان
فروش زمین 7243 متری لاهیجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش زمین 220 متری سراوان
فروش زمین 220 متری سراوان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
سیستان و بلوچستان
شهر:
سراوان
     
فروش کل آپارتمان 348 متری شهركرد
فروش کل آپارتمان 348 متری شهركرد
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
شهركرد
     
فروش زمین 1000 متری چهار باغ
فروش زمین 1000 متری چهار باغ
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
92,000
قیمت کل (تومان):
92,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش زمین 920 متری رامسر
فروش زمین 920 متری رامسر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
920
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش تجاری _مسکونی _باغچه 140 متری رودهن
فروش تجاری _مسکونی _باغچه 140 متری رودهن
نوع ملک:
تجاری _مسکونی _باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
100,000,000
قیمت کل (تومان):
30,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش زمین 500 متری پاكدشت
فروش زمین 500 متری پاكدشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش keshavarzi 8100 متری پاكدشت
فروش keshavarzi 8100 متری پاكدشت
نوع ملک:
keshavarzi
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
30,000
قیمت کل (تومان):
243,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش دامداری 200000 متری تهران
فروش دامداری 200000 متری تهران
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
2,000
قیمت متری (تومان):
140,000
قیمت کل (تومان):
29,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش منزل مسکونی 100 متری یزد
فروش منزل مسکونی 100 متری یزد
نوع ملک:
منزل مسکونی
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
یزد
شهر:
یزد
     
فروش زمین 100 متری قرچك
فروش زمین 100 متری قرچك
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
قرچك
     
فروش زمین 254 متری رودهن
فروش زمین 254 متری رودهن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
600,000
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره زمین 600 متری اسلامشهر
رهن و اجاره زمین 600 متری اسلامشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش زمین 800 متری گرگان
فروش زمین 800 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,300,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش کل آپارتمان 270 متری اصفهان
فروش کل آپارتمان 270 متری اصفهان
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
2,300
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 350 متری بندرانزلی
فروش زمین 350 متری بندرانزلی
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش زمین 350 متری بندرانزلی
فروش زمین 350 متری بندرانزلی
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش کل آپارتمان 213 متری قم
فروش کل آپارتمان 213 متری قم
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
213
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش کل آپارتمان 600 متری طالقان
فروش کل آپارتمان 600 متری طالقان
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
البرز
شهر:
طالقان
     
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش کارخانه 2000 متری سواد كوه
فروش کارخانه 2000 متری سواد كوه
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سواد كوه
     
فروش زمین 490 متری رامسر
فروش زمین 490 متری رامسر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
490
قیمت متری (تومان):
428,500
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش باغ/باغچه 25000 متری بندرانزلی
فروش باغ/باغچه 25000 متری بندرانزلی
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش زمین 250 متری بندرانزلی
فروش زمین 250 متری بندرانزلی
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش زمین 4500 متری خمام
فروش زمین 4500 متری خمام
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
75,000
قیمت کل (تومان):
55,000
استان:
گیلان
شهر:
خمام
     
فروش زمین 210 متری تبریز
فروش زمین 210 متری تبریز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,500,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان) قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع) متراژ زمین (متر مربع)