026-32601

رهن و اجاره ویلا 116 متری اردبیل
رهن و اجاره ویلا 116 متری اردبیل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
116
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 820 متری فردیس
فروش ویلا 820 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 1100 متری شهریار
فروش ویلا 1100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1300 متری ملارد
فروش ویلا 1300 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 274 متری سنقر
فروش ویلا 274 متری سنقر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كرمانشاه
شهر:
سنقر
     
فروش ویلا 2000 متری هشتگرد
فروش ویلا 2000 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 1100 متری ملارد
فروش ویلا 1100 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 780 متری رامسر
فروش ویلا 780 متری رامسر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
265
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش ویلا 780 متری رامسر
فروش ویلا 780 متری رامسر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
265
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش ویلا 1569 متری تالش
فروش ویلا 1569 متری تالش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
412,000
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش ویلا 1480 متری کرج
فروش ویلا 1480 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 3500 متری ملارد
فروش ویلا 3500 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 2500 متری شهریار
فروش ویلا 2500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1200 متری شهریار
فروش ویلا 1200 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1500 متری شهریار
فروش ویلا 1500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 450 متری نور
فروش ویلا 450 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 250 متری نور
فروش ویلا 250 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
480,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 68 متری سنندج
فروش ویلا 68 متری سنندج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
كردستان
شهر:
سنندج
     
رهن و اجاره ویلا 170 متری اصفهان
رهن و اجاره ویلا 170 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
360
مبلغ اجاره (تومان):
50,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 300 متری مشهد
فروش ویلا 300 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 148 متری بابل
فروش ویلا 148 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 3350 متری ملارد
فروش ویلا 3350 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1100 متری کرج
فروش ویلا 1100 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
555
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 700 متری ملارد
فروش ویلا 700 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
420
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1080 متری شهریار
فروش ویلا 1080 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1250 متری شهریار
فروش ویلا 1250 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
700
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 5000 متری کرج
فروش ویلا 5000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 220 متری اصفهان
فروش ویلا 220 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
190
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
660,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 200 متری نور آباد
فروش ویلا 200 متری نور آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
لرستان
شهر:
نور آباد
     
فروش ویلا 1000 متری ملارد
فروش ویلا 1000 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1200 متری کرج
فروش ویلا 1200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1500000 متری شهریار
فروش ویلا 1500000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
380
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 600 متری شهریار
فروش ویلا 600 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری تهران
فروش ویلا 1000 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 3200 متری ملارد
فروش ویلا 3200 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
610
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1200 متری شهریار
فروش ویلا 1200 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 337 متری اصفهان
فروش ویلا 337 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
290
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,045,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره ویلا 90 متری اهواز
رهن و اجاره ویلا 90 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
26,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 450 متری رفسنجان
فروش ویلا 450 متری رفسنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
كرمان
شهر:
رفسنجان
     
فروش ویلا 200 متری بندرانزلی
فروش ویلا 200 متری بندرانزلی
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش ویلا 1575 متری ملارد
فروش ویلا 1575 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1560 متری اندیشه
فروش ویلا 1560 متری اندیشه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش ویلا 1400 متری کرج
فروش ویلا 1400 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 2000 متری شهریار
فروش ویلا 2000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1250 متری کرج
فروش ویلا 1250 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 900 متری کرج
فروش ویلا 900 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 900 متری ملارد
فروش ویلا 900 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 5000 متری کرج
فروش ویلا 5000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 15000 متری کرج
فروش ویلا 15000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1200 متری کرج
فروش ویلا 1200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1000 متری ملارد
فروش ویلا 1000 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 700 متری شهریار
فروش ویلا 700 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 220 متری نور
فروش ویلا 220 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 550 متری بابل
فروش ویلا 550 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 130 متری تنكابن
فروش ویلا 130 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 130 متری تنكابن
فروش ویلا 130 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 215 متری تنكابن
فروش ویلا 215 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 215 متری تنكابن
فروش ویلا 215 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 550 متری بابل
فروش ویلا 550 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 288 متری ساری
فروش ویلا 288 متری ساری
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
330,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش ویلا 2100 متری شهریار
فروش ویلا 2100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 500 متری شهریار
فروش ویلا 500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 5300 متری شهریار
فروش ویلا 5300 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 5300 متری شهریار
فروش ویلا 5300 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2700 متری شهریار
فروش ویلا 2700 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 260 متری اندیشه
فروش ویلا 260 متری اندیشه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
230
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش ویلا 1300 متری شهریار
فروش ویلا 1300 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 800 متری شهریار
فروش ویلا 800 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2800 متری شهریار
فروش ویلا 2800 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
472
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1200 متری ملارد
فروش ویلا 1200 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 750 متری شهریار
فروش ویلا 750 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 950 متری شهریار
فروش ویلا 950 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2400 متری شهریار
فروش ویلا 2400 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 136 متری اصفهان
فروش ویلا 136 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
175,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 2100 متری شهریار
فروش ویلا 2100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
480
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2200 متری شهریار
فروش ویلا 2200 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری تبریز
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری جم
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری جم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
جم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
2,100,000
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری همدان
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری همدان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
336,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری همدان
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری همدان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
336,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
4,075,000
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 500 متری تهران
فروش آپارتمان 4 خوابه 500 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
850,000
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 74 متری اراك
فروش آپارتمان 2 خوابه 74 متری اراك
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
74
قیمت متری (تومان):
1,320,000
قیمت کل (تومان):
102,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,300,000
قیمت کل (تومان):
137,500,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری شهریار
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 220 متری شیراز
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 220 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
220
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری ساری
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش آپارتمان 0 خوابه 50 متری اصفهان
فروش آپارتمان 0 خوابه 50 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
5,500,000
قیمت کل (تومان):
275,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری مشهد
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
900,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
70,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 40 متری مارلیک
فروش آپارتمان 1 خوابه 40 متری مارلیک
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
575,000
قیمت کل (تومان):
23,000,000
استان:
تهران
شهر:
مارلیک
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
63
قیمت متری (تومان):
1,350,000
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,780,000,009
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری بوشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری بوشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
بوشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری بوشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری بوشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
بوشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 88 متری فولاد شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 88 متری فولاد شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
88
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
فولاد شهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
172,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 76 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 76 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
76
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,840,000
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 108 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 108 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری گرگان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری گرگان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
750,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
117
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
55
قیمت متری (تومان):
2,727,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 62 متری كیش
فروش آپارتمان 2 خوابه 62 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
62
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 95 متری كیش
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 95 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
مبلغ اجاره (تومان):
2,800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 194 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 194 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
194
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
2,328,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری شهركرد
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری شهركرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
شهركرد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری كرمان
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری كرمان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 114 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 114 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
114
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
178,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 180 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 180 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
1,340,000,000
قیمت کل (تومان):
1,340,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 64 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 64 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
64
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
245,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
520,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
197,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
4,294,967,295
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,850,000
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
30,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری خرم آباد
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری خرم آباد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
117
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
2,900
قیمت کل (تومان):
174,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 250 متری كرمان
فروش آپارتمان 3 خوابه 250 متری كرمان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 46 متری اندیشه
فروش آپارتمان 1 خوابه 46 متری اندیشه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
46
قیمت متری (تومان):
1,600,000
قیمت کل (تومان):
77,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متری شیراز
فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری اسلامشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری اسلامشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
165,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 68 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 68 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
7,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
1,650,000
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 600 متری اردبیل
فروش آپارتمان 3 خوابه 600 متری اردبیل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
2,210
قیمت کل (تومان):
380
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متری اصفهان
فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 114 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 114 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
114
قیمت متری (تومان):
1,360,000
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 133 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 133 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
133
قیمت متری (تومان):
7,100,000
قیمت کل (تومان):
945,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 200 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 200 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
1,600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
2,400,000
قیمت کل (تومان):
192,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
3,900,000
قیمت کل (تومان):
195,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 165 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 165 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
165
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 81 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 81 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
81
قیمت متری (تومان):
1,730,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
42,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
94
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 115 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 115 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
45,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 104 متری قم
فروش آپارتمان 2 خوابه 104 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
104
قیمت متری (تومان):
1,900
قیمت کل (تومان):
195
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
245,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری ساری
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
19,500,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش مغازه 11 متری تهران
فروش مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 24 متری تهران
فروش مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 110 متری شیراز
فروش مغازه 110 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
17,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 85 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 85 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش مغازه 65 متری اندیشه
فروش مغازه 65 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 75 متری تبریز
فروش مغازه 75 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش مغازه 6 متری رشت
فروش مغازه 6 متری رشت
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
6
قیمت متری (تومان):
7
قیمت کل (تومان):
42,500,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش مغازه 30 متری کرج
فروش مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 6 متری کرج
فروش مغازه 6 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
6
قیمت متری (تومان):
17,000,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 15 متری تهران
فروش مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 20 متری قم
فروش مغازه 20 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 13 متری تهران
فروش مغازه 13 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 32 متری رباط كریم
فروش مغازه 32 متری رباط كریم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری رباط كریم
رهن و اجاره مغازه 32 متری رباط كریم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
6,600,000
قیمت کل (تومان):
165,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 200 متری ورامین
فروش مغازه 200 متری ورامین
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
تهران
شهر:
ورامین
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری ارومیه
رهن و اجاره مغازه 50 متری ارومیه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
     
فروش مغازه 15 متری اردبیل
فروش مغازه 15 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
18
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 24 متری تهران
فروش مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
20,000,000
قیمت کل (تومان):
480,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 400 متری كرمانشاه
رهن و اجاره مغازه 400 متری كرمانشاه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
400
مبلغ اجاره (تومان):
7,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش مغازه 18 متری تهران
فروش مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری اصفهان
فروش مغازه 30 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
سرقفلی مغازه 26 متری تهران
سرقفلی مغازه 26 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
26
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 56 متری جهرم
فروش مغازه 56 متری جهرم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
53,500
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
فارس
شهر:
جهرم
     
فروش مغازه 16 متری تبریز
فروش مغازه 16 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
48,000,000
قیمت کل (تومان):
1,150,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش مغازه 28 متری کرج
فروش مغازه 28 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 716 متری مشهد
فروش مغازه 716 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
716
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
3,580,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 35 متری چناران
فروش مغازه 35 متری چناران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
چناران
     
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 19 متری کرج
فروش مغازه 19 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
6,500,000
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 18 متری لاهیجان
فروش مغازه 18 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
277,500,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش مغازه 19 متری لاهیجان
فروش مغازه 19 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
277,500,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 100 متری شیراز
فروش مغازه 100 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 100 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
3,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 40 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
23,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری ملارد
رهن و اجاره مغازه 100 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 100 متری ملارد
فروش مغازه 100 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
3,800,000
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 41 متری اسلامشهر
فروش مغازه 41 متری اسلامشهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
41
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
سرقفلی مغازه 20 متری تهران
سرقفلی مغازه 20 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 14 متری کرج
فروش مغازه 14 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
14
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره مغازه 550 متری اردبیل
رهن و اجاره مغازه 550 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
550
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 45 متری اندیشه
فروش مغازه 45 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
45
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 18 متری خرم آباد
فروش مغازه 18 متری خرم آباد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش مغازه 42 متری تهران
فروش مغازه 42 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
42
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 16 متری ساری
فروش مغازه 16 متری ساری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش مغازه 18 متری همدان
فروش مغازه 18 متری همدان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
رهن و اجاره مغازه 35 متری ساوه
رهن و اجاره مغازه 35 متری ساوه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
مركزی
شهر:
ساوه
     
فروش مغازه 24 متری سمنان
فروش مغازه 24 متری سمنان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
6,200,000
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
     
فروش مغازه 40 متری اصفهان
فروش مغازه 40 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 1200 متری چالوس
رهن و اجاره مغازه 1200 متری چالوس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
1,200
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش مغازه 72 متری کرج
فروش مغازه 72 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 33 متری شیراز
فروش مغازه 33 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 22 متری تهران
فروش مغازه 22 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 275 متری بندرانزلی
فروش مغازه 275 متری بندرانزلی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
275
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
670,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش مغازه 16 متری ری
فروش مغازه 16 متری ری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
تهران
شهر:
ری
     
فروش مغازه 21 متری سیرجان
فروش مغازه 21 متری سیرجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
21
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
فروش مغازه 10 متری بندرانزلی
فروش مغازه 10 متری بندرانزلی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
73,000,000
قیمت کل (تومان):
730,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
300,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 500 متری نوشهر
رهن و اجاره مغازه 500 متری نوشهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش مغازه 98 متری اندیشه
فروش مغازه 98 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
98
قیمت متری (تومان):
11
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 52 متری تبریز
فروش مغازه 52 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
5,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
770,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 320 متری تفت
رهن و اجاره مغازه 320 متری تفت
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
320
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
یزد
شهر:
تفت
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 50 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 15 متری شیراز
فروش مغازه 15 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 30 متری مشگین شهر
فروش مغازه 30 متری مشگین شهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
مشگین شهر
     
فروش مغازه 150 متری همدان
فروش مغازه 150 متری همدان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش مغازه 80 متری کرج
فروش مغازه 80 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری مشهد
فروش مغازه 17 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 30 متری اراك
فروش مغازه 30 متری اراك
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
177,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
پیش فروش مغازه 200 متری کرج
پیش فروش مغازه 200 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
7,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 468 متری تنكابن
فروش زمین 468 متری تنكابن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
320,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش زمین 5000 متری رود سر
فروش زمین 5000 متری رود سر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
5,000
قیمت متری (تومان):
100
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رود سر
     
فروش زمین 4000 متری فشم
فروش زمین 4000 متری فشم
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,420
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
4,260,000,000
استان:
تهران
شهر:
فشم
     
فروش زمین 2400 متری اهواز
فروش زمین 2400 متری اهواز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش زمین 2400 متری اهواز
فروش زمین 2400 متری اهواز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش تجاري مسكوني پاركينگ 451 متری اصفهان
فروش تجاري مسكوني پاركينگ 451 متری اصفهان
نوع ملک:
تجاري مسكوني پاركينگ
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
15,000,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 5000 متری رود سر
فروش زمین 5000 متری رود سر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
5,000
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رود سر
     
فروش زمین 6000 متری رودبار
فروش زمین 6000 متری رودبار
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رودبار
     
فروش زمین 200 متری چالوس
فروش زمین 200 متری چالوس
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش سوله 17000 متری کرج
فروش سوله 17000 متری کرج
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
13,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش سوله 17000 متری کرج
فروش سوله 17000 متری کرج
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
13,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش سوله 17000 متری کرج
فروش سوله 17000 متری کرج
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
13,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش باغ/باغچه 4200 متری دامغان
فروش باغ/باغچه 4200 متری دامغان
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
190,000,000
قیمت کل (تومان):
798,000,000
استان:
سمنان
شهر:
دامغان
     
رهن و اجاره سوله 2760 متری کرج
رهن و اجاره سوله 2760 متری کرج
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش کارگاه 30000 متری مرودشت
فروش کارگاه 30000 متری مرودشت
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
30,000
قیمت متری (تومان):
25,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
فارس
شهر:
مرودشت
     
فروش زمین 1000 متری شهریار
فروش زمین 1000 متری شهریار
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
50,000
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 200 متری كرمانشاه
فروش زمین 200 متری كرمانشاه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش سوله 1550 متری ملارد
فروش سوله 1550 متری ملارد
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش زمین 364 متری شیراز
فروش زمین 364 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
120,000
قیمت کل (تومان):
34,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 9000 متری بروجرد
فروش زمین 9000 متری بروجرد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
9,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
لرستان
شهر:
بروجرد
     
فروش زمین 1500 متری خمام
فروش زمین 1500 متری خمام
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,500
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
خمام
     
فروش دامداری 3150 متری قم
فروش دامداری 3150 متری قم
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش سوله 2400 متری ملارد
فروش سوله 2400 متری ملارد
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش کل آپارتمان 390 متری تهران
فروش کل آپارتمان 390 متری تهران
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
5,070,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمين صنعتي 1300 متری شریف آباد
فروش زمين صنعتي 1300 متری شریف آباد
نوع ملک:
زمين صنعتي
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
تهران
شهر:
شریف آباد
     
فروش باغ/باغچه 400 متری مشهد
فروش باغ/باغچه 400 متری مشهد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
90,000
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 250 متری مشهد
فروش زمین 250 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش باغ/باغچه 340 متری کرج
فروش باغ/باغچه 340 متری کرج
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
650,000
قیمت کل (تومان):
221,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش دامداری 1000 متری دماوند
فروش دامداری 1000 متری دماوند
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
350,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
فروش زمین 225 متری كرمان
فروش زمین 225 متری كرمان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش باغ/باغچه 22000 متری ملارد
فروش باغ/باغچه 22000 متری ملارد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش کل آپارتمان 193 متری بوشهر
فروش کل آپارتمان 193 متری بوشهر
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
بوشهر
شهر:
بوشهر
     
فروش زمین 300 متری گرگان
فروش زمین 300 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
600
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش زمین 340 متری كلاچای
فروش زمین 340 متری كلاچای
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
60,000,000
استان:
گیلان
شهر:
كلاچای
     
فروش زمین 250 متری املش
فروش زمین 250 متری املش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
150
قیمت کل (تومان):
37,000,000
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش سوله 3750 متری ملارد
فروش سوله 3750 متری ملارد
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش باغ/باغچه 1900 متری قائم شهر
فروش باغ/باغچه 1900 متری قائم شهر
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
43,000
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش زمین 250 متری اردبیل
فروش زمین 250 متری اردبیل
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش کارگاه 360 متری شیراز
فروش کارگاه 360 متری شیراز
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
350,000
قیمت کل (تومان):
126,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش رستوران 435 متری شریف آباد
فروش رستوران 435 متری شریف آباد
نوع ملک:
رستوران
متراژ بنا (مترمربع):
630
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
شریف آباد
     
فروش زمین 2000 متری قوچان
فروش زمین 2000 متری قوچان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
2,000
قیمت متری (تومان):
130,000
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
قوچان
     
فروش زمین 600 متری قوچان
فروش زمین 600 متری قوچان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
130,000
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
قوچان
     
فروش زمین 518 متری آستانه اشرفیه
فروش زمین 518 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش زمین 500 متری آمل
فروش زمین 500 متری آمل
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش زمین 270 متری لاهیجان
فروش زمین 270 متری لاهیجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش باغ/باغچه 280 متری میبد
فروش باغ/باغچه 280 متری میبد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
280
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
یزد
شهر:
میبد
     
فروش زمین 380 متری اصفهان
فروش زمین 380 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
5,200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 445 متری آق قلا
فروش زمین 445 متری آق قلا
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
222,500,000
استان:
گلستان
شهر:
آق قلا
     
فروش زمین 1000 متری دماوند
فروش زمین 1000 متری دماوند
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
400
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
فروش باغ/باغچه 7000 متری سامان
فروش باغ/باغچه 7000 متری سامان
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
سامان
     
فروش باغ/باغچه 3750 متری اسكو
فروش باغ/باغچه 3750 متری اسكو
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
100,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
اسكو
     
فروش زمین 285 متری شیراز
فروش زمین 285 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش باغ/باغچه 152 متری قم
فروش باغ/باغچه 152 متری قم
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
78,850
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش زمین 700 متری نوشهر
فروش زمین 700 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
650,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 231 متری اصفهان
فروش زمین 231 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
3,200,000
قیمت کل (تومان):
739,200,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش باغ/باغچه 100000 متری بروجرد
فروش باغ/باغچه 100000 متری بروجرد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
100,000
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
لرستان
شهر:
بروجرد
     
فروش کل آپارتمان 250 متری اصفهان
فروش کل آپارتمان 250 متری اصفهان
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
350
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
675,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش باغ/باغچه 2000 متری نوشهر
فروش باغ/باغچه 2000 متری نوشهر
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
400,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 65 متری مشهد
فروش زمین 65 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 200 متری نور
فروش زمین 200 متری نور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
400,000
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش مسکونی(کلنگی) 200 متری تبریز
فروش مسکونی(کلنگی) 200 متری تبریز
نوع ملک:
مسکونی(کلنگی)
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,600,000
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش زمین 200 متری پاكدشت
فروش زمین 200 متری پاكدشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
72,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش کل آپارتمان 169 متری تهران
فروش کل آپارتمان 169 متری تهران
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
845,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 1000 متری شیراز
فروش باغ/باغچه 1000 متری شیراز
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش کل آپارتمان 213 متری قم
فروش کل آپارتمان 213 متری قم
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
2,500,000,000
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش زمین 200 متری نور
فروش زمین 200 متری نور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
220,000
قیمت کل (تومان):
44,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش سند سیم سرب 200 متری شیراز
فروش سند سیم سرب 200 متری شیراز
نوع ملک:
سند سیم سرب
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 1000 متری تهران
فروش زمین 1000 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 129 متری شیراز
فروش زمین 129 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
180,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش باغ/باغچه 1800 متری دماوند
فروش باغ/باغچه 1800 متری دماوند
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
140
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
فروش زمین 20000 متری تهران
فروش زمین 20000 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
13,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 1500 متری کرج
فروش باغ/باغچه 1500 متری کرج
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
1,500
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره انبار 165 متری مشهد
رهن و اجاره انبار 165 متری مشهد
نوع ملک:
انبار
متراژ بنا (مترمربع):
165
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
12,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش تجاری 1175 متری شیراز
فروش تجاری 1175 متری شیراز
نوع ملک:
تجاری
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
3,525,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش رستوران 7200 متری شیراز
فروش رستوران 7200 متری شیراز
نوع ملک:
رستوران
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
305,000
قیمت کل (تومان):
2,200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ساخت منزل 285 متری مشهد
فروش ساخت منزل 285 متری مشهد
نوع ملک:
ساخت منزل
متراژ بنا (مترمربع):
175
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 1600 متری عسلویه
فروش زمین 1600 متری عسلویه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
600,000
قیمت کل (تومان):
960,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
عسلویه
     
فروش دفتر وسوله به حالت انبار  1050 متری عسلویه
فروش دفتر وسوله به حالت انبار 1050 متری عسلویه
نوع ملک:
دفتر وسوله به حالت انبار
متراژ بنا (مترمربع):
1,050
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000
استان:
بوشهر
شهر:
عسلویه
     
فروش زمین 1450 متری فیروزكوه
فروش زمین 1450 متری فیروزكوه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,450
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
تهران
شهر:
فیروزكوه
     
فروش دامداری 55000 متری خرمدره
فروش دامداری 55000 متری خرمدره
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
1,200
قیمت متری (تومان):
35,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
زنجان
شهر:
خرمدره
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان) قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع) متراژ زمین (متر مربع)