026-32601

فروش ویلا 295 متری قم
فروش ویلا 295 متری قم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
پیش فروش ویلا 122 متری کرج
پیش فروش ویلا 122 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
990,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 846 متری کرج
فروش ویلا 846 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
465
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 110 متری میبد
فروش ویلا 110 متری میبد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
یزد
شهر:
میبد
     
فروش ویلا 270 متری آمل
فروش ویلا 270 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
152
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
212,800,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 460 متری نور
فروش ویلا 460 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
430,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 235 متری کرج
فروش ویلا 235 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 166 متری اندیمشك
فروش ویلا 166 متری اندیمشك
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
850,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اندیمشك
     
فروش ویلا 107 متری گرگان
فروش ویلا 107 متری گرگان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
18,000,000
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش ویلا 290 متری نوشهر
فروش ویلا 290 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
290
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 290 متری نوشهر
فروش ویلا 290 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
290
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 130 متری بجنورد
فروش ویلا 130 متری بجنورد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
خراسان شمالی
شهر:
بجنورد
     
فروش ویلا 200 متری شیراز
فروش ویلا 200 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
306
قیمت متری (تومان):
1,209,000
قیمت کل (تومان):
370,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
پیش فروش ویلا 100 متری رشت
پیش فروش ویلا 100 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 96 متری کرج
فروش ویلا 96 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
96
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 225 متری تهران
فروش ویلا 225 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
225
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 152 متری خرم آباد
فروش ویلا 152 متری خرم آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش ویلا 173 متری بهبهان
فروش ویلا 173 متری بهبهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خوزستان
شهر:
بهبهان
     
فروش ویلا 130 متری نیشابور
فروش ویلا 130 متری نیشابور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
80
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش ویلا 91 متری نجف آباد
فروش ویلا 91 متری نجف آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
نجف آباد
     
فروش ویلا 250 متری شیراز
فروش ویلا 250 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 300 متری رشت
فروش ویلا 300 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 3000 متری املش
فروش ویلا 3000 متری املش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
50,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش ویلا 350 متری هشتگرد
فروش ویلا 350 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 275 متری كرمان
فروش ویلا 275 متری كرمان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
پیش فروش ویلا 240 متری کرج
پیش فروش ویلا 240 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره ویلا 625 متری نور
رهن و اجاره ویلا 625 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
350
مبلغ اجاره (تومان):
1,600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 250 متری مشهد
فروش ویلا 250 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
9,000,000
قیمت کل (تومان):
2,200,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 6000 متری تهران
فروش ویلا 6000 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
800
قیمت متری (تومان):
14,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 111 متری قم
فروش ویلا 111 متری قم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
485,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش ویلا 178 متری آستارا
فروش ویلا 178 متری آستارا
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستارا
     
فروش ویلا 180 متری تهران
فروش ویلا 180 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
7
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 340 متری مشهد
فروش ویلا 340 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
65,000,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 250 متری سیاهكل
فروش ویلا 250 متری سیاهكل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
گیلان
شهر:
سیاهكل
     
فروش ویلا 497 متری چالوس
فروش ویلا 497 متری چالوس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
147
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش ویلا 512 متری چالوس
فروش ویلا 512 متری چالوس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
512
قیمت متری (تومان):
4,800,000
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش ویلا 220 متری نور
فروش ویلا 220 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 250 متری سلمانشهر
فروش ویلا 250 متری سلمانشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سلمانشهر
     
فروش ویلا 300 متری لاهیجان
فروش ویلا 300 متری لاهیجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش ویلا 600 متری نوشهر
فروش ویلا 600 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 323 متری ساوه
فروش ویلا 323 متری ساوه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مركزی
شهر:
ساوه
     
رهن و اجاره ویلا 110 متری محمود آباد
رهن و اجاره ویلا 110 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
1,200
قیمت متری (تومان):
29,000,000
قیمت کل (تومان):
35,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 1800 متری بندرانزلی
فروش ویلا 1800 متری بندرانزلی
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش ویلا 300 متری تجریش
فروش ویلا 300 متری تجریش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تجریش
     
فروش ویلا 250 متری محمود آباد
فروش ویلا 250 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 200 متری رضوان شهر
فروش ویلا 200 متری رضوان شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
650
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رضوان شهر
     
فروش ویلا 270 متری نور
فروش ویلا 270 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 180 متری آمل
فروش ویلا 180 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,100,000
قیمت کل (تومان):
99,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
رهن و اجاره ویلا 240 متری اردبیل
رهن و اجاره ویلا 240 متری اردبیل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش ویلا 205 متری نور
فروش ویلا 205 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
رهن و اجاره ویلا 240 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 240 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
340
مبلغ اجاره (تومان):
7,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 240 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 240 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
340
مبلغ اجاره (تومان):
7,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 2000 متری تنكابن
فروش ویلا 2000 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 750 متری قائم شهر
فروش ویلا 750 متری قائم شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
225,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش ویلا 585 متری قائم شهر
فروش ویلا 585 متری قائم شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
430,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش ویلا 225 متری قائم شهر
فروش ویلا 225 متری قائم شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
183
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش ویلا 120 متری قائم شهر
فروش ویلا 120 متری قائم شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش ویلا 1300 متری کرج
فروش ویلا 1300 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
700
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 450 متری بابل
فروش ویلا 450 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 280 متری بابل
فروش ویلا 280 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
756,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 350 متری بابل
فروش ویلا 350 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 120 متری بابل
فروش ویلا 120 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
175,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 365 متری بابل
فروش ویلا 365 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
560
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,300,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 30 متری خرم آباد
فروش ویلا 30 متری خرم آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش ویلا 1000 متری کرج
فروش ویلا 1000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
650
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1000 متری هشتگرد
فروش ویلا 1000 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 1050 متری کوهسار
فروش ویلا 1050 متری کوهسار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
320
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,250,000,000
استان:
البرز
شهر:
کوهسار
     
فروش ویلا 1000 متری هشتگرد
فروش ویلا 1000 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 700 متری هشتگرد
فروش ویلا 700 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 410 متری نور
فروش ویلا 410 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 2000 متری هشتگرد
فروش ویلا 2000 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 410 متری کرج
فروش ویلا 410 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 2000 متری کرج
فروش ویلا 2000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 81 متری رباط كریم
فروش آپارتمان 1 خوابه 81 متری رباط كریم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
81
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
96,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
920,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری بندرعباس
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری بندرعباس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
138,500,000
استان:
هرمزگان
شهر:
بندرعباس
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
235,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
337,500,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 116 متری هشتگرد
فروش آپارتمان 3 خوابه 116 متری هشتگرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
116
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 1050 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 1050 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
1,050
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری قم
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
1,760
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری قم
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
1,760
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری بوشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری بوشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160
استان:
بوشهر
شهر:
بوشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری رود سر
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری رود سر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رود سر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری تفرش
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری تفرش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مركزی
شهر:
تفرش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 63 متری تفرش
فروش آپارتمان 2 خوابه 63 متری تفرش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
63
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مركزی
شهر:
تفرش
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
115,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
5,700,000
قیمت کل (تومان):
295,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
20,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
58
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری اهواز
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری اهواز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
103,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
530,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری شاهین شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری شاهین شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
127,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
شاهین شهر
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری شیراز
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 97 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 97 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
97
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
510,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 137 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 137 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
137
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
410,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 141 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 141 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
141
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
93
قیمت متری (تومان):
3,300,000
قیمت کل (تومان):
306,900,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,001
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
1,768,000
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
43
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 750 متری رباط كریم
فروش آپارتمان 2 خوابه 750 متری رباط كریم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
750
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
2,600,000
قیمت کل (تومان):
234,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 136 متری اصفهان
فروش آپارتمان 3 خوابه 136 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
136
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
565,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
117,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری دزفول
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری دزفول
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری رشت
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری اسلامشهر
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری اسلامشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 440 متری فیروزكوه
فروش آپارتمان 2 خوابه 440 متری فیروزكوه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
440
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600
استان:
تهران
شهر:
فیروزكوه
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری تبریز
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
136,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
205,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 48 متری مشهد
فروش آپارتمان 1 خوابه 48 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
48
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
52,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 192 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 192 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
192
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متری اردبیل
فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متری اردبیل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متری ایلام
فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متری ایلام
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
165
قیمت متری (تومان):
2,400,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
ایلام
شهر:
ایلام
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری ایلام
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری ایلام
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
ایلام
شهر:
ایلام
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری پاكدشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری پاكدشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
1,100,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 64 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 64 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
64
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 111 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 111 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
111
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
88,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
3,800,000
قیمت کل (تومان):
406,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 37 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 37 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
37
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 101 متری شهركرد
فروش آپارتمان 2 خوابه 101 متری شهركرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
101
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
شهركرد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری مراغه
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری مراغه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
مراغه
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 96 متری شوشتر
فروش آپارتمان 2 خوابه 96 متری شوشتر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
96
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خوزستان
شهر:
شوشتر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
451,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 64 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 64 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
64
قیمت متری (تومان):
1,797,000
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 81 متری اهواز
فروش آپارتمان 2 خوابه 81 متری اهواز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
81
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
116
قیمت متری (تومان):
2,050,000
قیمت کل (تومان):
238,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
195
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
950,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 48 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 48 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
48
قیمت متری (تومان):
2,800
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری قم
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
77
قیمت متری (تومان):
1,270,000
قیمت کل (تومان):
73,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 197 متری کرج
فروش آپارتمان 4 خوابه 197 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
197
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 150 متری ساری
فروش آپارتمان 2 خوابه 150 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 83 متری كیش
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 83 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
83
مبلغ اجاره (تومان):
3,100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
66
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
132,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اسلامشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اسلامشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
650,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تالش
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تالش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
83,000,000
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
58
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
116
قیمت متری (تومان):
3,300,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری ملارد
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری ملارد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
52,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری ساری
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری ساری
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
1,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
13,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
177,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
پیش فروش مغازه 200 متری کرج
پیش فروش مغازه 200 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
7,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 180 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 180 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
2,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 80 متری کرج
فروش مغازه 80 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 48 متری تهران
فروش مغازه 48 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
48
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 22 متری اندیشه
فروش مغازه 22 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
86,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 17 متری بانه
فروش مغازه 17 متری بانه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كردستان
شهر:
بانه
     
فروش مغازه 100 متری نیشابور
فروش مغازه 100 متری نیشابور
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش مغازه 18 متری تهران
فروش مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 27 متری شیراز
فروش مغازه 27 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
27
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 37 متری رامسر
فروش مغازه 37 متری رامسر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
37
قیمت متری (تومان):
21,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش مغازه 80 متری اصفهان
فروش مغازه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
32,000,000
قیمت کل (تومان):
128,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 200 متری کرج
فروش مغازه 200 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 380 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 380 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
380
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 70 متری تهران
فروش مغازه 70 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 9 متری تهران
فروش مغازه 9 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
9
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 16 متری مشهد
فروش مغازه 16 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
پیش فروش مغازه 500 متری کرج
پیش فروش مغازه 500 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
9,375,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری شهریار
فروش مغازه 17 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش مغازه 73 متری چهاردانگه
فروش مغازه 73 متری چهاردانگه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,900,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
تهران
شهر:
چهاردانگه
     
فروش مغازه 71 متری تهران
فروش مغازه 71 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
71
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 80 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 80 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 500 متری سیرجان
فروش مغازه 500 متری سیرجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
4,600,000,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری قم
رهن و اجاره مغازه 100 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
9,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 100 متری قم
فروش مغازه 100 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 80 متری قم
فروش مغازه 80 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 120 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 120 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
3,800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 20 متری اهواز
فروش مغازه 20 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
18,750,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش مغازه 20 متری اهواز
فروش مغازه 20 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
18,750,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش مغازه 16 متری کرج
فروش مغازه 16 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 26 متری کرج
فروش مغازه 26 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
26
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 36 متری کرج
فروش مغازه 36 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
36
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 70 متری کرج
فروش مغازه 70 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 20 متری کرج
فروش مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 20 متری کرج
فروش مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 295 متری کرج
فروش مغازه 295 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
295
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 28 متری کرج
فروش مغازه 28 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری کرج
فروش مغازه 17 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
214,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 75 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 75 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
مبلغ اجاره (تومان):
12,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش مغازه 44 متری هشتگرد
فروش مغازه 44 متری هشتگرد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
44
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
215,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش مغازه 238 متری کرج
فروش مغازه 238 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
238
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری کرج
فروش مغازه 17 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 30 متری کرج
فروش مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 22 متری چالوس
فروش مغازه 22 متری چالوس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش مغازه 19 متری ساری
فروش مغازه 19 متری ساری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش مغازه 10 متری ملارد
فروش مغازه 10 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 45 متری اردبیل
فروش مغازه 45 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
45
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 30 متری ملارد
فروش مغازه 30 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 4 متری اردبیل
فروش مغازه 4 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
4
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 50 متری اردبیل
فروش مغازه 50 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 17 متری اردبیل
فروش مغازه 17 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 33 متری اردبیل
فروش مغازه 33 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 19 متری شیراز
فروش مغازه 19 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 24 متری تهران
فروش مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 42 متری تهران
فروش مغازه 42 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
42
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 4 متری تهران
فروش مغازه 4 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
4
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 25 متری تهران
فروش مغازه 25 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 6 متری تهران
فروش مغازه 6 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
6
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 23 متری تهران
فروش مغازه 23 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
23
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
420,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 40 متری تهران
فروش مغازه 40 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 165 متری تهران
فروش مغازه 165 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
165
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 15 متری تهران
فروش مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 70 متری تهران
فروش مغازه 70 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,450,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 16 متری تهران
فروش مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
430,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 6 متری تهران
فروش مغازه 6 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
6
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 128 متری تهران
فروش مغازه 128 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
128
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 31 متری شیراز
فروش مغازه 31 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
31
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 17 متری تهران
فروش مغازه 17 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
5,300,000
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 46 متری کرج
فروش مغازه 46 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
46
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 11 متری کرج
فروش مغازه 11 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 200 متری رباط كریم
فروش زمین 200 متری رباط كریم
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش زمین 209 متری كرمان
فروش زمین 209 متری كرمان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
800,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش زمین 128000 متری مشهد
فروش زمین 128000 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,400,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 230 متری رشت
فروش زمین 230 متری رشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
180,000
قیمت کل (تومان):
39,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش زمین 250 متری رشت
فروش زمین 250 متری رشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش زمین 240 متری کرج
فروش زمین 240 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
12
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش تجاری  220 متری کرج
فروش تجاری 220 متری کرج
نوع ملک:
تجاری
متراژ بنا (مترمربع):
330
قیمت متری (تومان):
25,000,000
قیمت کل (تومان):
5,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 122 متری کرج
فروش زمین 122 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
366,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 400 متری چناران
فروش زمین 400 متری چناران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
چناران
     
فروش زمین 500 متری كرمان
فروش زمین 500 متری كرمان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
34,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش زمین 500 متری كرمان
فروش زمین 500 متری كرمان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
34,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش کل آپارتمان 250 متری مشهد
فروش کل آپارتمان 250 متری مشهد
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
254
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش باغ/باغچه 400 متری کرج
فروش باغ/باغچه 400 متری کرج
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 400 متری کرج
فروش زمین 400 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 318 متری هشتگرد
فروش زمین 318 متری هشتگرد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
7,860,000
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش زمین 450 متری اصفهان
فروش زمین 450 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش دامداری 110000 متری قوچان
فروش دامداری 110000 متری قوچان
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
قوچان
     
فروش زمین 150 متری ساری
فروش زمین 150 متری ساری
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
620,000
قیمت کل (تومان):
93,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش زمین 890 متری املش
فروش زمین 890 متری املش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
300,000
قیمت کل (تومان):
266,778,000
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش مرغداری 20000 متری شاهین دژ
فروش مرغداری 20000 متری شاهین دژ
نوع ملک:
مرغداری
متراژ بنا (مترمربع):
4,300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000,000
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
شاهین دژ
     
فروش زمین 107 متری قزوین
فروش زمین 107 متری قزوین
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش زمین 13750 متری كرمان
فروش زمین 13750 متری كرمان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش باغ/باغچه 5000 متری آستانه اشرفیه
فروش باغ/باغچه 5000 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
5,000
قیمت متری (تومان):
60,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش کل آپارتمان 236 متری رشت
فروش کل آپارتمان 236 متری رشت
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
170
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش تجاری 114 متری ملارد
فروش تجاری 114 متری ملارد
نوع ملک:
تجاری
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
319,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
رهن و اجاره انبار 1100 متری كرمانشاه
رهن و اجاره انبار 1100 متری كرمانشاه
نوع ملک:
انبار
متراژ بنا (مترمربع):
400
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش  467 متری ارومیه
فروش 467 متری ارومیه
نوع ملک:
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
15,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
     
فروش کل آپارتمان 180 متری شیراز
فروش کل آپارتمان 180 متری شیراز
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
650,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش باغ/باغچه 5500 متری رشت
فروش باغ/باغچه 5500 متری رشت
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
85,000
قیمت کل (تومان):
467,500,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش زمین 250 متری شیراز
فروش زمین 250 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 600 متری مشهد
فروش زمین 600 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش کل آپارتمان 169 متری تهران
فروش کل آپارتمان 169 متری تهران
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
845,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 3500 متری شیراز
فروش باغ/باغچه 3500 متری شیراز
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
100,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 45000 متری پارس آباد
فروش زمین 45000 متری پارس آباد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
پارس آباد
     
فروش زمین 275 متری كرمان
فروش زمین 275 متری كرمان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش زمین 134 متری نجف آباد
فروش زمین 134 متری نجف آباد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
635,000
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
نجف آباد
     
رهن و اجاره سالن ورزشی 300 متری شیراز
رهن و اجاره سالن ورزشی 300 متری شیراز
نوع ملک:
سالن ورزشی
متراژ بنا (مترمربع):
210
مبلغ اجاره (تومان):
10,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
80,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 361 متری کرج
فروش زمین 361 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
975,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 433 متری کرج
فروش زمین 433 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
1,700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 861 متری کرج
فروش زمین 861 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
3,444,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 352 متری کرج
فروش زمین 352 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
2,900,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 731 متری کرج
فروش زمین 731 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
2,050,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 380 متری کرج
فروش زمین 380 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
2,900,000
قیمت کل (تومان):
1,102,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 7000 متری مشهد
فروش زمین 7000 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش کل آپارتمان 230 متری اردكان
فروش کل آپارتمان 230 متری اردكان
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
600
قیمت کل (تومان):
138,000,000
استان:
فارس
شهر:
اردكان
     
فروش زمین 274 متری خمینی شهر
فروش زمین 274 متری خمینی شهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
خمینی شهر
     
فروش مسکونی 350 متری اصفهان
فروش مسکونی 350 متری اصفهان
نوع ملک:
مسکونی
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
55
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش باغ/باغچه 1700 متری بستان آباد
فروش باغ/باغچه 1700 متری بستان آباد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
1,700
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
بستان آباد
     
فروش زمین 100 متری ملارد
فروش زمین 100 متری ملارد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
100,000
قیمت کل (تومان):
15,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش زمین 1500 متری کرج
فروش زمین 1500 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
5,250,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مسکونی با موقعیت تجاری و اداری 692 متری کرج
فروش مسکونی با موقعیت تجاری و اداری 692 متری کرج
نوع ملک:
مسکونی با موقعیت تجاری و اداری
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
3,114,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش باغ/باغچه 6000 متری شیراز
فروش باغ/باغچه 6000 متری شیراز
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش باغ/باغچه 1560 متری ملارد
فروش باغ/باغچه 1560 متری ملارد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
147,000
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مسکونی با موقعیت تجاری و اداری 1153 متری کرج
فروش مسکونی با موقعیت تجاری و اداری 1153 متری کرج
نوع ملک:
مسکونی با موقعیت تجاری و اداری
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
4,612,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش کل آپارتمان 450 متری صومعه سرا
فروش کل آپارتمان 450 متری صومعه سرا
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
گیلان
شهر:
صومعه سرا
     
فروش کل آپارتمان 286 متری مشهد
فروش کل آپارتمان 286 متری مشهد
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 3000 متری تالش
فروش زمین 3000 متری تالش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
120,000
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش زمین 27000 متری املش
فروش زمین 27000 متری املش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
25,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش کارخانه 2000 متری جویبار
فروش کارخانه 2000 متری جویبار
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
750
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
جویبار
     
فروش باغ/باغچه 1600 متری دماوند
فروش باغ/باغچه 1600 متری دماوند
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
فروش زمین 523 متری تكاب
فروش زمین 523 متری تكاب
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
750,000
قیمت کل (تومان):
392,000,000
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
تكاب
     
فروش زمین 246 متری زاهدان
فروش زمین 246 متری زاهدان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
246
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
سیستان و بلوچستان
شهر:
زاهدان
     
فروش باغ/باغچه 6000 متری مرزن آباد
فروش باغ/باغچه 6000 متری مرزن آباد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
45,000
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
مازندران
شهر:
مرزن آباد
     
فروش زمین 250 متری منجیل
فروش زمین 250 متری منجیل
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
60,000,000
استان:
گیلان
شهر:
منجیل
     
فروش زمین 300 متری اهواز
فروش زمین 300 متری اهواز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1
قیمت متری (تومان):
450
قیمت کل (تومان):
1,300,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش تجاری اداری 500 متری مشهد
فروش تجاری اداری 500 متری مشهد
نوع ملک:
تجاری اداری
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
22,000,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش استخر 13000 متری رشت
فروش استخر 13000 متری رشت
نوع ملک:
استخر
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
9,500
قیمت کل (تومان):
123,500,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش مسکونی 150 متری بندرانزلی
فروش مسکونی 150 متری بندرانزلی
نوع ملک:
مسکونی
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش زمین 612 متری نوشهر
فروش زمین 612 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش باغ/باغچه 1500 متری تنكابن
فروش باغ/باغچه 1500 متری تنكابن
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
300,000
قیمت کل (تومان):
45,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش باغ/باغچه 4800 متری تهران
فروش باغ/باغچه 4800 متری تهران
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
5,760,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش کلنگی 190 متری تویسركان
فروش کلنگی 190 متری تویسركان
نوع ملک:
کلنگی
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
365,000
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
همدان
شهر:
تویسركان
     
فروش زمین 2000 متری املش
فروش زمین 2000 متری املش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
300
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش زمین 2000 متری املش
فروش زمین 2000 متری املش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
300
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش زمین 2000 متری املش
فروش زمین 2000 متری املش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
300
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش کل آپارتمان 182 متری تهران
فروش کل آپارتمان 182 متری تهران
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
260
قیمت متری (تومان):
3,800,000
قیمت کل (تومان):
690,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش هتل 4178 متری تهران
فروش هتل 4178 متری تهران
نوع ملک:
هتل
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 187 متری مرند
فروش زمین 187 متری مرند
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
187
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
مرند
     
فروش باغ/باغچه 800 متری ملارد
فروش باغ/باغچه 800 متری ملارد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش سالن ورزشی 12650 متری تنكابن
فروش سالن ورزشی 12650 متری تنكابن
نوع ملک:
سالن ورزشی
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,900,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان) قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع) متراژ زمین (متر مربع)