026-32601

فروش ویلا 142 متری تبریز
فروش ویلا 142 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش ویلا 150 متری كرمان
فروش ویلا 150 متری كرمان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش ویلا 370 متری نور
فروش ویلا 370 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 300 متری آمل
فروش ویلا 300 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
16,000
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 370 متری نور
فروش ویلا 370 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
500
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 240 متری لاهیجان
فروش ویلا 240 متری لاهیجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش ویلا 275 متری بابل
فروش ویلا 275 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 6000 متری لواسان
فروش ویلا 6000 متری لواسان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
350
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
لواسان
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 200 متری سمنان
فروش ویلا 200 متری سمنان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
262
قیمت متری (تومان):
900,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
     
رهن و اجاره ویلا 210 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 210 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
850,000
مبلغ ودیعه (تومان):
29,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 235 متری رشت
فروش ویلا 235 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
300,000
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 350 متری نور
فروش ویلا 350 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 136 متری شیراز
فروش ویلا 136 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
136
قیمت متری (تومان):
270
قیمت کل (تومان):
270
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 115 متری مشهد
فروش ویلا 115 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 365 متری سلمانشهر
رهن و اجاره ویلا 365 متری سلمانشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سلمانشهر
     
فروش ویلا 360 متری محمود آباد
فروش ویلا 360 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1,160,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 1100 متری قزوین
فروش ویلا 1100 متری قزوین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
35
قیمت متری (تومان):
190,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
رهن و اجاره ویلا 200 متری آران و بیدگل
رهن و اجاره ویلا 200 متری آران و بیدگل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
آران و بیدگل
     
فروش ویلا 200 متری شیراز
فروش ویلا 200 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 343 متری بندرانزلی
فروش ویلا 343 متری بندرانزلی
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
رهن و اجاره ویلا 1000 متری باغ بهادران
رهن و اجاره ویلا 1000 متری باغ بهادران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
مبلغ اجاره (تومان):
30,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
اصفهان
شهر:
باغ بهادران
     
فروش ویلا 846 متری کرج
فروش ویلا 846 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
465
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 2500 متری شهریار
فروش ویلا 2500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 630 متری چالوس
فروش ویلا 630 متری چالوس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
320
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش ویلا 170 متری تجریش
فروش ویلا 170 متری تجریش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
6,000,000
قیمت کل (تومان):
1,020,000,000
استان:
تهران
شهر:
تجریش
     
فروش ویلا 126 متری فریدون كنار
فروش ویلا 126 متری فریدون كنار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
مازندران
شهر:
فریدون كنار
     
فروش ویلا 600 متری نوشهر
فروش ویلا 600 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 400 متری تبریز
فروش ویلا 400 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
300,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
291
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
154
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
154
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
291
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 350 متری آمل
فروش ویلا 350 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
رهن و اجاره ویلا 190 متری زنجان
رهن و اجاره ویلا 190 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
115
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره ویلا 1000 متری محمود آباد
رهن و اجاره ویلا 1000 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 312 متری اهواز
فروش ویلا 312 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 350 متری آمل
فروش ویلا 350 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 180 متری شیراز
فروش ویلا 180 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 315 متری آستانه اشرفیه
فروش ویلا 315 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش ویلا 200 متری رشت
فروش ویلا 200 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
66,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 220 متری کرج
فروش ویلا 220 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 80 متری فردیس
فروش ویلا 80 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 124 متری قزوین
فروش ویلا 124 متری قزوین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش ویلا 296 متری كرمانشاه
فروش ویلا 296 متری كرمانشاه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
2,600,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش ویلا 312 متری اهواز
فروش ویلا 312 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
624,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 2750 متری مشگین شهر
فروش ویلا 2750 متری مشگین شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
120,000
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
مشگین شهر
     
فروش ویلا 3200 متری شوشتر
فروش ویلا 3200 متری شوشتر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
3,200
قیمت متری (تومان):
100,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خوزستان
شهر:
شوشتر
     
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
150,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
150,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 586 متری سلمانشهر
فروش ویلا 586 متری سلمانشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
550
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سلمانشهر
     
فروش ویلا 180 متری شیراز
فروش ویلا 180 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 400 متری هشتگرد
فروش ویلا 400 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 242 متری محمود آباد
فروش ویلا 242 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
161
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
195,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 225 متری شیراز
فروش ویلا 225 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 227 متری شیراز
فروش ویلا 227 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 170 متری شیراز
فروش ویلا 170 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 225 متری شیراز
فروش ویلا 225 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 300 متری تبریز
فروش ویلا 300 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
1,050,000
قیمت کل (تومان):
315,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش ویلا 180 متری كرمانشاه
فروش ویلا 180 متری كرمانشاه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 230 متری نوشهر
فروش ویلا 230 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 130 متری نور
فروش ویلا 130 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
260
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 207 متری محمود آباد
فروش ویلا 207 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
410,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 245 متری همدان
فروش ویلا 245 متری همدان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
435
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش ویلا 245 متری همدان
فروش ویلا 245 متری همدان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
435
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش ویلا 250 متری مشهد
فروش ویلا 250 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
700
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 255 متری یزد
فروش ویلا 255 متری یزد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
یزد
شهر:
یزد
     
فروش ویلا 295 متری قم
فروش ویلا 295 متری قم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
پیش فروش ویلا 122 متری کرج
پیش فروش ویلا 122 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
990,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 110 متری میبد
فروش ویلا 110 متری میبد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
یزد
شهر:
میبد
     
فروش ویلا 270 متری آمل
فروش ویلا 270 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
152
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
212,800,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 460 متری نور
فروش ویلا 460 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
430,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 235 متری کرج
فروش ویلا 235 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 166 متری اندیمشك
فروش ویلا 166 متری اندیمشك
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
850,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اندیمشك
     
فروش ویلا 107 متری گرگان
فروش ویلا 107 متری گرگان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
18,000,000
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 111 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 111 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
111
قیمت متری (تومان):
11,000,000
قیمت کل (تومان):
1,221,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متری تاكستان
فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متری تاكستان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
قزوین
شهر:
تاكستان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 130 متری مشهد
فروش آپارتمان 1 خوابه 130 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 54 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 54 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
54
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 67 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 67 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
445,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
485,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
83,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
2,300,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری نوشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری نوشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
2,300,000
قیمت کل (تومان):
253,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 67 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 67 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
167,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری امیدیه
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری امیدیه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
26,300,000
استان:
خوزستان
شهر:
امیدیه
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
94
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
340,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 73 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 73 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری كرمانشاه
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری كرمانشاه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
2,465,000
قیمت کل (تومان):
232,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 67 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 67 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
345,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 84 متری ملارد
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 84 متری ملارد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
22,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
1,500
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
860,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
8,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,050,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
48,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری ساری
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
1,350,000
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 61 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 61 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
61
قیمت متری (تومان):
3,400,000
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
142,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری شهرک البرز
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری شهرک البرز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
66
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
قزوین
شهر:
شهرک البرز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری شهرک البرز
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متری شهرک البرز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
66
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
قزوین
شهر:
شهرک البرز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 99 متری همدان
فروش آپارتمان 2 خوابه 99 متری همدان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
99
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
55
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 100 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
3,780
قیمت کل (تومان):
3,100,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 700 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 700 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
700
قیمت متری (تومان):
75,000,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری لاهیجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری لاهیجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
148,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری آران و بیدگل
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری آران و بیدگل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
آران و بیدگل
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری هشتگرد
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری هشتگرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری بروجرد
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری بروجرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
3,300,000
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
لرستان
شهر:
بروجرد
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری لاهیجان
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری لاهیجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری بابلسر
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری بابلسر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
1,550,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابلسر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری هشتگرد
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری هشتگرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری فولاد شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری فولاد شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
99,500,000
استان:
اصفهان
شهر:
فولاد شهر
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
43
قیمت متری (تومان):
2,500
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری بجنورد
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری بجنورد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,900,000
قیمت کل (تومان):
138,000,000
استان:
خراسان شمالی
شهر:
بجنورد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
1,950,000
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری لاهیجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری لاهیجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
3,300
قیمت کل (تومان):
280
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
94
قیمت متری (تومان):
2,550,000
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
117
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 49 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 49 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
49
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
63
قیمت متری (تومان):
4,750
قیمت کل (تومان):
299,250,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری هشتگرد
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری هشتگرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
1,100,000
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش آپارتمان 0 خوابه 160 متری آمل
فروش آپارتمان 0 خوابه 160 متری آمل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
650
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری اسلامشهر
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری اسلامشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
2,100,000
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری اسلامشهر
فروش آپارتمان 1 خوابه 52 متری اسلامشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
2,100,000
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 65 متری اسدآباد
فروش آپارتمان 2 خوابه 65 متری اسدآباد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
800
قیمت کل (تومان):
52,000
استان:
همدان
شهر:
اسدآباد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 53 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 53 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
53
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
250,000
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری قشم
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری قشم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
1,600,000
قیمت کل (تومان):
176,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
قشم
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 158 متری ساری
فروش آپارتمان 3 خوابه 158 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
158
قیمت متری (تومان):
2,540,000
قیمت کل (تومان):
402,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 181 متری تبریز
فروش آپارتمان 3 خوابه 181 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
181
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تنكابن
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری قزوین
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری قزوین
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
153,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 123 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 123 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
123
قیمت متری (تومان):
6,900,000
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 90 متری پاكدشت
فروش آپارتمان 1 خوابه 90 متری پاكدشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری فردیس
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
297,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
1,440,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری شهریار
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
94
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 230 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 230 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
230
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری ابهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری ابهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
108,000,000
استان:
زنجان
شهر:
ابهر
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 288 متری تهران
فروش آپارتمان 4 خوابه 288 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
288
قیمت متری (تومان):
22,000,000
قیمت کل (تومان):
6,350,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 255 متری تهران
فروش آپارتمان 4 خوابه 255 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
255
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تبریز
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
55
قیمت متری (تومان):
810
قیمت کل (تومان):
45,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش مغازه 24 متری سمنان
فروش مغازه 24 متری سمنان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
6,200,000
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
     
فروش مغازه 40 متری اصفهان
فروش مغازه 40 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 1200 متری چالوس
رهن و اجاره مغازه 1200 متری چالوس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
1,200
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش مغازه 72 متری کرج
فروش مغازه 72 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 33 متری شیراز
فروش مغازه 33 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 22 متری تهران
فروش مغازه 22 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 275 متری بندرانزلی
فروش مغازه 275 متری بندرانزلی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
275
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
670,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش مغازه 16 متری ری
فروش مغازه 16 متری ری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
تهران
شهر:
ری
     
فروش مغازه 21 متری سیرجان
فروش مغازه 21 متری سیرجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
21
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
فروش مغازه 10 متری بندرانزلی
فروش مغازه 10 متری بندرانزلی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
73,000,000
قیمت کل (تومان):
730,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
300,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 500 متری نوشهر
رهن و اجاره مغازه 500 متری نوشهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش مغازه 98 متری اندیشه
فروش مغازه 98 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
98
قیمت متری (تومان):
11
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 52 متری تبریز
فروش مغازه 52 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
5,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
770,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 320 متری تفت
رهن و اجاره مغازه 320 متری تفت
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
320
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
یزد
شهر:
تفت
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 50 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 15 متری شیراز
فروش مغازه 15 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 30 متری مشگین شهر
فروش مغازه 30 متری مشگین شهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
مشگین شهر
     
فروش مغازه 150 متری همدان
فروش مغازه 150 متری همدان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش مغازه 80 متری کرج
فروش مغازه 80 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری مشهد
فروش مغازه 17 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 30 متری اراك
فروش مغازه 30 متری اراك
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
177,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
پیش فروش مغازه 200 متری کرج
پیش فروش مغازه 200 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
7,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 180 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 180 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
2,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 48 متری تهران
فروش مغازه 48 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
48
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 22 متری اندیشه
فروش مغازه 22 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
86,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 17 متری بانه
فروش مغازه 17 متری بانه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كردستان
شهر:
بانه
     
فروش مغازه 100 متری نیشابور
فروش مغازه 100 متری نیشابور
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش مغازه 18 متری تهران
فروش مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 27 متری شیراز
فروش مغازه 27 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
27
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 37 متری رامسر
فروش مغازه 37 متری رامسر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
37
قیمت متری (تومان):
21,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش مغازه 80 متری اصفهان
فروش مغازه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
32,000,000
قیمت کل (تومان):
128,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 200 متری کرج
فروش مغازه 200 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 380 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 380 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
380
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 70 متری تهران
فروش مغازه 70 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 9 متری تهران
فروش مغازه 9 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
9
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 16 متری مشهد
فروش مغازه 16 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
پیش فروش مغازه 500 متری کرج
پیش فروش مغازه 500 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
9,375,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری شهریار
فروش مغازه 17 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش مغازه 73 متری چهاردانگه
فروش مغازه 73 متری چهاردانگه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,900,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
تهران
شهر:
چهاردانگه
     
فروش مغازه 71 متری تهران
فروش مغازه 71 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
71
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 80 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 80 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 500 متری سیرجان
فروش مغازه 500 متری سیرجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
4,600,000,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری قم
رهن و اجاره مغازه 100 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
9,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 100 متری قم
فروش مغازه 100 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 80 متری قم
فروش مغازه 80 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 120 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 120 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
3,800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 20 متری اهواز
فروش مغازه 20 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
18,750,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش مغازه 20 متری اهواز
فروش مغازه 20 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
18,750,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش مغازه 16 متری کرج
فروش مغازه 16 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 26 متری کرج
فروش مغازه 26 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
26
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 36 متری کرج
فروش مغازه 36 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
36
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 70 متری کرج
فروش مغازه 70 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 20 متری کرج
فروش مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 20 متری کرج
فروش مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 295 متری کرج
فروش مغازه 295 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
295
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 28 متری کرج
فروش مغازه 28 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری کرج
فروش مغازه 17 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
214,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 75 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 75 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
مبلغ اجاره (تومان):
12,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش مغازه 44 متری هشتگرد
فروش مغازه 44 متری هشتگرد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
44
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
215,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش مغازه 238 متری کرج
فروش مغازه 238 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
238
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری کرج
فروش مغازه 17 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 30 متری کرج
فروش مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 22 متری چالوس
فروش مغازه 22 متری چالوس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش مغازه 19 متری ساری
فروش مغازه 19 متری ساری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش مغازه 10 متری ملارد
فروش مغازه 10 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش رستوران 7200 متری شیراز
فروش رستوران 7200 متری شیراز
نوع ملک:
رستوران
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
305,000
قیمت کل (تومان):
2,200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ساخت منزل 285 متری مشهد
فروش ساخت منزل 285 متری مشهد
نوع ملک:
ساخت منزل
متراژ بنا (مترمربع):
175
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 1600 متری عسلویه
فروش زمین 1600 متری عسلویه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
600,000
قیمت کل (تومان):
960,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
عسلویه
     
فروش دفتر وسوله به حالت انبار  1050 متری عسلویه
فروش دفتر وسوله به حالت انبار 1050 متری عسلویه
نوع ملک:
دفتر وسوله به حالت انبار
متراژ بنا (مترمربع):
1,050
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000
استان:
بوشهر
شهر:
عسلویه
     
فروش زمین 1450 متری فیروزكوه
فروش زمین 1450 متری فیروزكوه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,450
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
تهران
شهر:
فیروزكوه
     
فروش دامداری 55000 متری خرمدره
فروش دامداری 55000 متری خرمدره
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
1,200
قیمت متری (تومان):
35,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
زنجان
شهر:
خرمدره
     
فروش زمین 110000 متری اشتهارد
فروش زمین 110000 متری اشتهارد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
2,300
قیمت متری (تومان):
25,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
اشتهارد
     
فروش مسكوني 300 متری خمینی شهر
فروش مسكوني 300 متری خمینی شهر
نوع ملک:
مسكوني
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
خمینی شهر
     
فروش باغ/باغچه 6400 متری ارومیه
فروش باغ/باغچه 6400 متری ارومیه
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
12
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
     
فروش زمین 118 متری آران و بیدگل
فروش زمین 118 متری آران و بیدگل
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
118
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
آران و بیدگل
     
فروش سالن ورزشی 3000 متری بهشهر
فروش سالن ورزشی 3000 متری بهشهر
نوع ملک:
سالن ورزشی
متراژ بنا (مترمربع):
1,100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بهشهر
     
فروش زمین 380 متری مشهد
فروش زمین 380 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 380 متری مشهد
فروش زمین 380 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش باغ/باغچه 1100 متری هشتگرد
فروش باغ/باغچه 1100 متری هشتگرد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
41
قیمت متری (تومان):
180
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش زمین 7243 متری لاهیجان
فروش زمین 7243 متری لاهیجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش زمین 220 متری سراوان
فروش زمین 220 متری سراوان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
سیستان و بلوچستان
شهر:
سراوان
     
فروش کل آپارتمان 348 متری شهركرد
فروش کل آپارتمان 348 متری شهركرد
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
شهركرد
     
فروش زمین 1000 متری چهار باغ
فروش زمین 1000 متری چهار باغ
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
92,000
قیمت کل (تومان):
92,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش زمین 920 متری رامسر
فروش زمین 920 متری رامسر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
920
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش تجاری _مسکونی _باغچه 140 متری رودهن
فروش تجاری _مسکونی _باغچه 140 متری رودهن
نوع ملک:
تجاری _مسکونی _باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
100,000,000
قیمت کل (تومان):
30,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش زمین 500 متری پاكدشت
فروش زمین 500 متری پاكدشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش keshavarzi 8100 متری پاكدشت
فروش keshavarzi 8100 متری پاكدشت
نوع ملک:
keshavarzi
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
30,000
قیمت کل (تومان):
243,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش دامداری 200000 متری تهران
فروش دامداری 200000 متری تهران
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
2,000
قیمت متری (تومان):
140,000
قیمت کل (تومان):
29,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش منزل مسکونی 100 متری یزد
فروش منزل مسکونی 100 متری یزد
نوع ملک:
منزل مسکونی
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
یزد
شهر:
یزد
     
فروش زمین 100 متری قرچك
فروش زمین 100 متری قرچك
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
قرچك
     
فروش زمین 254 متری رودهن
فروش زمین 254 متری رودهن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
600,000
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره زمین 600 متری اسلامشهر
رهن و اجاره زمین 600 متری اسلامشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش زمین 800 متری گرگان
فروش زمین 800 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,300,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش کل آپارتمان 270 متری اصفهان
فروش کل آپارتمان 270 متری اصفهان
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
2,300
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 350 متری بندرانزلی
فروش زمین 350 متری بندرانزلی
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش زمین 350 متری بندرانزلی
فروش زمین 350 متری بندرانزلی
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش کل آپارتمان 213 متری قم
فروش کل آپارتمان 213 متری قم
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
213
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش کل آپارتمان 600 متری طالقان
فروش کل آپارتمان 600 متری طالقان
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
البرز
شهر:
طالقان
     
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش کارخانه 2000 متری سواد كوه
فروش کارخانه 2000 متری سواد كوه
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سواد كوه
     
فروش زمین 490 متری رامسر
فروش زمین 490 متری رامسر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
490
قیمت متری (تومان):
428,500
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش باغ/باغچه 25000 متری بندرانزلی
فروش باغ/باغچه 25000 متری بندرانزلی
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش زمین 250 متری بندرانزلی
فروش زمین 250 متری بندرانزلی
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش زمین 4500 متری خمام
فروش زمین 4500 متری خمام
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
75,000
قیمت کل (تومان):
55,000
استان:
گیلان
شهر:
خمام
     
فروش زمین 210 متری تبریز
فروش زمین 210 متری تبریز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,500,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش زمین 138 متری ساری
فروش زمین 138 متری ساری
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
720,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش زمین 138 متری ساری
فروش زمین 138 متری ساری
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
720,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش زمین 178 متری تالش
فروش زمین 178 متری تالش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش زمین 253 متری كرمان
فروش زمین 253 متری كرمان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش زمین 550 متری سیرجان
فروش زمین 550 متری سیرجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,800,000,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
فروش زمین 10000 متری هشتگرد
فروش زمین 10000 متری هشتگرد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
13,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش زمین 20000 متری نور
فروش زمین 20000 متری نور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
140,000
قیمت کل (تومان):
2,800,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش زمین 10000 متری نور
فروش زمین 10000 متری نور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
140,000
قیمت کل (تومان):
1,400,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش باغ/باغچه 293 متری کوهسار
فروش باغ/باغچه 293 متری کوهسار
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
35,000
قیمت کل (تومان):
102,000,000
استان:
البرز
شهر:
کوهسار
     
فروش کارگاه 360 متری مشهد
فروش کارگاه 360 متری مشهد
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش باغ/باغچه 15000 متری بندر گز
فروش باغ/باغچه 15000 متری بندر گز
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
گلستان
شهر:
بندر گز
     
فروش باغ/باغچه 1100 متری رشت
فروش باغ/باغچه 1100 متری رشت
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش باغ/باغچه 330 متری فردیس
فروش باغ/باغچه 330 متری فردیس
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش زمین 384 متری یزد
فروش زمین 384 متری یزد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
460,000,000
استان:
یزد
شهر:
یزد
     
فروش کل آپارتمان 169 متری تهران
فروش کل آپارتمان 169 متری تهران
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
845,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 670 متری شهریار
فروش باغ/باغچه 670 متری شهریار
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 340 متری گرگان
فروش زمین 340 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
238,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش زمین 200 متری فومن
فروش زمین 200 متری فومن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
فومن
     
فروش زمین 2000 متری شیراز
فروش زمین 2000 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مسكونى و تجارى 5250 متری آستانه اشرفیه
فروش مسكونى و تجارى 5250 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
مسكونى و تجارى
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش مسكونى و تجارى 3652 متری آستانه اشرفیه
فروش مسكونى و تجارى 3652 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
مسكونى و تجارى
متراژ بنا (مترمربع):
265
قیمت متری (تومان):
550,000
قیمت کل (تومان):
2,000,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش باغ/باغچه 2000 متری هشتگرد
فروش باغ/باغچه 2000 متری هشتگرد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش رستوران 5500 متری کرج
فروش رستوران 5500 متری کرج
نوع ملک:
رستوران
متراژ بنا (مترمربع):
1,100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش باغ/باغچه 17000 متری ساری
فروش باغ/باغچه 17000 متری ساری
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
17,000
قیمت متری (تومان):
85,000
قیمت کل (تومان):
1,445,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش باغ/باغچه 17000 متری ساری
فروش باغ/باغچه 17000 متری ساری
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
17,000
قیمت متری (تومان):
85,000
قیمت کل (تومان):
1,445,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش کارگاه 2000 متری اصفهان
فروش کارگاه 2000 متری اصفهان
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 4000 متری کرج
فروش زمین 4000 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 736 متری اراك
فروش زمین 736 متری اراك
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
736
قیمت متری (تومان):
400,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش زمین 340 متری گرگان
فروش زمین 340 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
238,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش باغ/باغچه 2100 متری قائم شهر
فروش باغ/باغچه 2100 متری قائم شهر
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
42,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش زمین 195 متری شهركرد
فروش زمین 195 متری شهركرد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
195
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
195,000,000
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
شهركرد
     
فروش زمین 950 متری بندرانزلی
فروش زمین 950 متری بندرانزلی
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش زمین 525 متری رودهن
فروش زمین 525 متری رودهن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
760,000
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش زمین 1600 متری فومن
فروش زمین 1600 متری فومن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,600
قیمت متری (تومان):
35
قیمت کل (تومان):
56,000,000
استان:
گیلان
شهر:
فومن
     
فروش تجاری مسکونی 260 متری تبریز
فروش تجاری مسکونی 260 متری تبریز
نوع ملک:
تجاری مسکونی
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان) قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع) متراژ زمین (متر مربع)