026-32601

فروش ویلا 126 متری فریدون كنار
فروش ویلا 126 متری فریدون كنار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
مازندران
شهر:
فریدون كنار
     
فروش ویلا 600 متری نوشهر
فروش ویلا 600 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 400 متری تبریز
فروش ویلا 400 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
300,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
291
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
154
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
154
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
291
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 350 متری آمل
فروش ویلا 350 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
رهن و اجاره ویلا 190 متری زنجان
رهن و اجاره ویلا 190 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
115
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره ویلا 1000 متری محمود آباد
رهن و اجاره ویلا 1000 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 312 متری اهواز
فروش ویلا 312 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 350 متری آمل
فروش ویلا 350 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 180 متری شیراز
فروش ویلا 180 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 315 متری آستانه اشرفیه
فروش ویلا 315 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش ویلا 200 متری رشت
فروش ویلا 200 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
66,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 220 متری کرج
فروش ویلا 220 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 80 متری فردیس
فروش ویلا 80 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 124 متری قزوین
فروش ویلا 124 متری قزوین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش ویلا 296 متری كرمانشاه
فروش ویلا 296 متری كرمانشاه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
2,600,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش ویلا 312 متری اهواز
فروش ویلا 312 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
624,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 2750 متری مشگین شهر
فروش ویلا 2750 متری مشگین شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
120,000
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
مشگین شهر
     
فروش ویلا 3200 متری شوشتر
فروش ویلا 3200 متری شوشتر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
3,200
قیمت متری (تومان):
100,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خوزستان
شهر:
شوشتر
     
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
150,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
150,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 586 متری سلمانشهر
فروش ویلا 586 متری سلمانشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
550
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سلمانشهر
     
فروش ویلا 180 متری شیراز
فروش ویلا 180 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 400 متری هشتگرد
فروش ویلا 400 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 242 متری محمود آباد
فروش ویلا 242 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
161
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
195,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 225 متری شیراز
فروش ویلا 225 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 227 متری شیراز
فروش ویلا 227 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 170 متری شیراز
فروش ویلا 170 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 225 متری شیراز
فروش ویلا 225 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 300 متری تبریز
فروش ویلا 300 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
1,050,000
قیمت کل (تومان):
315,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش ویلا 180 متری كرمانشاه
فروش ویلا 180 متری كرمانشاه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 230 متری نوشهر
فروش ویلا 230 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 130 متری نور
فروش ویلا 130 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
260
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 207 متری محمود آباد
فروش ویلا 207 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
410,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 245 متری همدان
فروش ویلا 245 متری همدان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
435
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش ویلا 245 متری همدان
فروش ویلا 245 متری همدان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
435
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش ویلا 250 متری مشهد
فروش ویلا 250 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
700
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 255 متری یزد
فروش ویلا 255 متری یزد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
یزد
شهر:
یزد
     
فروش ویلا 295 متری قم
فروش ویلا 295 متری قم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
پیش فروش ویلا 122 متری کرج
پیش فروش ویلا 122 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
990,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 846 متری کرج
فروش ویلا 846 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
465
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 110 متری میبد
فروش ویلا 110 متری میبد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
یزد
شهر:
میبد
     
فروش ویلا 270 متری آمل
فروش ویلا 270 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
152
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
212,800,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 460 متری نور
فروش ویلا 460 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
430,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 235 متری کرج
فروش ویلا 235 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 166 متری اندیمشك
فروش ویلا 166 متری اندیمشك
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
850,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اندیمشك
     
فروش ویلا 107 متری گرگان
فروش ویلا 107 متری گرگان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
18,000,000
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش ویلا 290 متری نوشهر
فروش ویلا 290 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
290
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 290 متری نوشهر
فروش ویلا 290 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
290
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 130 متری بجنورد
فروش ویلا 130 متری بجنورد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
خراسان شمالی
شهر:
بجنورد
     
فروش ویلا 200 متری شیراز
فروش ویلا 200 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
306
قیمت متری (تومان):
1,209,000
قیمت کل (تومان):
370,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
پیش فروش ویلا 100 متری رشت
پیش فروش ویلا 100 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 96 متری کرج
فروش ویلا 96 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
96
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 225 متری تهران
فروش ویلا 225 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
225
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 152 متری خرم آباد
فروش ویلا 152 متری خرم آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش ویلا 173 متری بهبهان
فروش ویلا 173 متری بهبهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خوزستان
شهر:
بهبهان
     
فروش ویلا 130 متری نیشابور
فروش ویلا 130 متری نیشابور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
80
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش ویلا 91 متری نجف آباد
فروش ویلا 91 متری نجف آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
نجف آباد
     
فروش ویلا 250 متری شیراز
فروش ویلا 250 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 300 متری رشت
فروش ویلا 300 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 3000 متری املش
فروش ویلا 3000 متری املش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
50,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش ویلا 350 متری هشتگرد
فروش ویلا 350 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 275 متری كرمان
فروش ویلا 275 متری كرمان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
پیش فروش ویلا 240 متری کرج
پیش فروش ویلا 240 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره ویلا 625 متری نور
رهن و اجاره ویلا 625 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
350
مبلغ اجاره (تومان):
1,600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 250 متری مشهد
فروش ویلا 250 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
9,000,000
قیمت کل (تومان):
2,200,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 6000 متری تهران
فروش ویلا 6000 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
800
قیمت متری (تومان):
14,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 111 متری قم
فروش ویلا 111 متری قم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
485,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش ویلا 178 متری آستارا
فروش ویلا 178 متری آستارا
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستارا
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 123 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 123 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
123
قیمت متری (تومان):
6,900,000
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
48,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 90 متری پاكدشت
فروش آپارتمان 1 خوابه 90 متری پاكدشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری فردیس
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
297,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
1,440,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری شهریار
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
94
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 230 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 230 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
230
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری ابهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری ابهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
108,000,000
استان:
زنجان
شهر:
ابهر
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 288 متری تهران
فروش آپارتمان 4 خوابه 288 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
288
قیمت متری (تومان):
22,000,000
قیمت کل (تومان):
6,350,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 255 متری تهران
فروش آپارتمان 4 خوابه 255 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
255
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تبریز
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
55
قیمت متری (تومان):
810
قیمت کل (تومان):
45,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متری رباط كریم
فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متری رباط كریم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
82,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
58
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
232,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری قائم شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری قائم شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
1,450,000
قیمت کل (تومان):
1,450,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 88 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 88 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
88
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
77
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
38,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
84,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
510,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 72 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
79,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
86,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 134 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 134 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
134
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 175 متری سمنان
فروش آپارتمان 1 خوابه 175 متری سمنان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
175
قیمت متری (تومان):
1,600
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 67 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 67 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
1,640,000
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
2,400,000
قیمت کل (تومان):
195,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تبریز
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 40 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 40 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
1,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 83 متری شهریار
فروش آپارتمان 2 خوابه 83 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
83
قیمت متری (تومان):
1,850,000
قیمت کل (تومان):
154,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 83 متری شهریار
فروش آپارتمان 2 خوابه 83 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
83
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری شهریار
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
1,450,000
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
62,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 127 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 127 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
127
قیمت متری (تومان):
67,000,000
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری زنجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری زنجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
106,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
304,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری اندیشه
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری اندیشه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
93
قیمت متری (تومان):
1,330,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 51 متری قرچك
فروش آپارتمان 1 خوابه 51 متری قرچك
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
51
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
تهران
شهر:
قرچك
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
800
قیمت کل (تومان):
53,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 360 متری بجنورد
فروش آپارتمان 2 خوابه 360 متری بجنورد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
360
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
خراسان شمالی
شهر:
بجنورد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 62 متری قم
فروش آپارتمان 2 خوابه 62 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
62
قیمت متری (تومان):
2
قیمت کل (تومان):
125
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
2,300,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 126 متری اراك
فروش آپارتمان 3 خوابه 126 متری اراك
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
126
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
440,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری اراك
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری اراك
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
345,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری اردبیل
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری اردبیل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
156,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری اردبیل
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری اردبیل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
156,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
1,420,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
3,200,000
قیمت کل (تومان):
416,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
مبلغ اجاره (تومان):
17
مبلغ ودیعه (تومان):
50
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری قائم شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری قائم شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
205,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری مشهد
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 260 متری مشهد
فروش آپارتمان 3 خوابه 260 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
260
قیمت متری (تومان):
6,800
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری قزوین
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری قزوین
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 91 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 91 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
91
قیمت متری (تومان):
1,900
قیمت کل (تومان):
173,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری زنجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری زنجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
1,100
قیمت کل (تومان):
77,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 800 متری تبریز
فروش آپارتمان 4 خوابه 800 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
800
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,900,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 800 متری تبریز
فروش آپارتمان 4 خوابه 800 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
800
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,900,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 81 متری رباط كریم
فروش آپارتمان 1 خوابه 81 متری رباط كریم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
81
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
96,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
920,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری بندرعباس
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری بندرعباس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
138,500,000
استان:
هرمزگان
شهر:
بندرعباس
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری اصفهان
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
235,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
337,500,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 116 متری هشتگرد
فروش آپارتمان 3 خوابه 116 متری هشتگرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
116
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 1050 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 1050 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
1,050
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری قم
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
1,760
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری قم
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
1,760
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری بوشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متری بوشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
82
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160
استان:
بوشهر
شهر:
بوشهر
     
فروش مغازه 10 متری بندرانزلی
فروش مغازه 10 متری بندرانزلی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
73,000,000
قیمت کل (تومان):
730,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
300,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 500 متری نوشهر
رهن و اجاره مغازه 500 متری نوشهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش مغازه 98 متری اندیشه
فروش مغازه 98 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
98
قیمت متری (تومان):
11
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 52 متری تبریز
فروش مغازه 52 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
5,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
770,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 320 متری تفت
رهن و اجاره مغازه 320 متری تفت
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
320
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
یزد
شهر:
تفت
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 50 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 15 متری شیراز
فروش مغازه 15 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 30 متری مشگین شهر
فروش مغازه 30 متری مشگین شهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
مشگین شهر
     
فروش مغازه 150 متری همدان
فروش مغازه 150 متری همدان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش مغازه 80 متری کرج
فروش مغازه 80 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری مشهد
فروش مغازه 17 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 30 متری اراك
فروش مغازه 30 متری اراك
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
177,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
پیش فروش مغازه 200 متری کرج
پیش فروش مغازه 200 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
7,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 180 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 180 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
2,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 48 متری تهران
فروش مغازه 48 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
48
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 22 متری اندیشه
فروش مغازه 22 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
86,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 17 متری بانه
فروش مغازه 17 متری بانه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كردستان
شهر:
بانه
     
فروش مغازه 100 متری نیشابور
فروش مغازه 100 متری نیشابور
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش مغازه 18 متری تهران
فروش مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 27 متری شیراز
فروش مغازه 27 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
27
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 37 متری رامسر
فروش مغازه 37 متری رامسر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
37
قیمت متری (تومان):
21,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش مغازه 80 متری اصفهان
فروش مغازه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
32,000,000
قیمت کل (تومان):
128,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 200 متری کرج
فروش مغازه 200 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 380 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 380 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
380
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 70 متری تهران
فروش مغازه 70 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 9 متری تهران
فروش مغازه 9 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
9
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 16 متری مشهد
فروش مغازه 16 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
پیش فروش مغازه 500 متری کرج
پیش فروش مغازه 500 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
9,375,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری شهریار
فروش مغازه 17 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش مغازه 73 متری چهاردانگه
فروش مغازه 73 متری چهاردانگه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,900,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
تهران
شهر:
چهاردانگه
     
فروش مغازه 71 متری تهران
فروش مغازه 71 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
71
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 80 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 80 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 500 متری سیرجان
فروش مغازه 500 متری سیرجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
4,600,000,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری قم
رهن و اجاره مغازه 100 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
9,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 100 متری قم
فروش مغازه 100 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 80 متری قم
فروش مغازه 80 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 120 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 120 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
3,800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 20 متری اهواز
فروش مغازه 20 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
18,750,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش مغازه 20 متری اهواز
فروش مغازه 20 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
18,750,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش مغازه 16 متری کرج
فروش مغازه 16 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 26 متری کرج
فروش مغازه 26 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
26
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 36 متری کرج
فروش مغازه 36 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
36
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 70 متری کرج
فروش مغازه 70 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 20 متری کرج
فروش مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 20 متری کرج
فروش مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 295 متری کرج
فروش مغازه 295 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
295
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 28 متری کرج
فروش مغازه 28 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری کرج
فروش مغازه 17 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
214,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 75 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 75 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
مبلغ اجاره (تومان):
12,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش مغازه 44 متری هشتگرد
فروش مغازه 44 متری هشتگرد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
44
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
215,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش مغازه 238 متری کرج
فروش مغازه 238 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
238
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری کرج
فروش مغازه 17 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 30 متری کرج
فروش مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 22 متری چالوس
فروش مغازه 22 متری چالوس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش مغازه 19 متری ساری
فروش مغازه 19 متری ساری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش مغازه 10 متری ملارد
فروش مغازه 10 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 45 متری اردبیل
فروش مغازه 45 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
45
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 30 متری ملارد
فروش مغازه 30 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 4 متری اردبیل
فروش مغازه 4 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
4
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 50 متری اردبیل
فروش مغازه 50 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 17 متری اردبیل
فروش مغازه 17 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 33 متری اردبیل
فروش مغازه 33 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 19 متری شیراز
فروش مغازه 19 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 24 متری تهران
فروش مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 42 متری تهران
فروش مغازه 42 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
42
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 10000 متری هشتگرد
فروش زمین 10000 متری هشتگرد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
13,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش زمین 20000 متری نور
فروش زمین 20000 متری نور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
140,000
قیمت کل (تومان):
2,800,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش زمین 10000 متری نور
فروش زمین 10000 متری نور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
140,000
قیمت کل (تومان):
1,400,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش زمین 920 متری رامسر
فروش زمین 920 متری رامسر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
920
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش باغ/باغچه 293 متری کوهسار
فروش باغ/باغچه 293 متری کوهسار
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
35,000
قیمت کل (تومان):
102,000,000
استان:
البرز
شهر:
کوهسار
     
فروش کارگاه 360 متری مشهد
فروش کارگاه 360 متری مشهد
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش باغ/باغچه 15000 متری بندر گز
فروش باغ/باغچه 15000 متری بندر گز
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
گلستان
شهر:
بندر گز
     
فروش باغ/باغچه 1100 متری رشت
فروش باغ/باغچه 1100 متری رشت
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش باغ/باغچه 330 متری فردیس
فروش باغ/باغچه 330 متری فردیس
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش زمین 384 متری یزد
فروش زمین 384 متری یزد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
460,000,000
استان:
یزد
شهر:
یزد
     
فروش کل آپارتمان 169 متری تهران
فروش کل آپارتمان 169 متری تهران
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
845,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 670 متری شهریار
فروش باغ/باغچه 670 متری شهریار
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 340 متری گرگان
فروش زمین 340 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
238,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش زمین 200 متری فومن
فروش زمین 200 متری فومن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
فومن
     
فروش زمین 2000 متری شیراز
فروش زمین 2000 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مسكونى و تجارى 5250 متری آستانه اشرفیه
فروش مسكونى و تجارى 5250 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
مسكونى و تجارى
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش مسكونى و تجارى 3652 متری آستانه اشرفیه
فروش مسكونى و تجارى 3652 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
مسكونى و تجارى
متراژ بنا (مترمربع):
265
قیمت متری (تومان):
550,000
قیمت کل (تومان):
2,000,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش باغ/باغچه 2000 متری هشتگرد
فروش باغ/باغچه 2000 متری هشتگرد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش رستوران 5500 متری کرج
فروش رستوران 5500 متری کرج
نوع ملک:
رستوران
متراژ بنا (مترمربع):
1,100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش باغ/باغچه 17000 متری ساری
فروش باغ/باغچه 17000 متری ساری
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
17,000
قیمت متری (تومان):
85,000
قیمت کل (تومان):
1,445,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش باغ/باغچه 17000 متری ساری
فروش باغ/باغچه 17000 متری ساری
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
17,000
قیمت متری (تومان):
85,000
قیمت کل (تومان):
1,445,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش کارگاه 2000 متری اصفهان
فروش کارگاه 2000 متری اصفهان
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 4000 متری کرج
فروش زمین 4000 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 736 متری اراك
فروش زمین 736 متری اراك
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
736
قیمت متری (تومان):
400,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش زمین 340 متری گرگان
فروش زمین 340 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
238,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش باغ/باغچه 2100 متری قائم شهر
فروش باغ/باغچه 2100 متری قائم شهر
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
42,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش زمین 195 متری شهركرد
فروش زمین 195 متری شهركرد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
195
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
195,000,000
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
شهركرد
     
فروش زمین 950 متری بندرانزلی
فروش زمین 950 متری بندرانزلی
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش زمین 525 متری رودهن
فروش زمین 525 متری رودهن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
760,000
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش زمین 1600 متری فومن
فروش زمین 1600 متری فومن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,600
قیمت متری (تومان):
35
قیمت کل (تومان):
56,000,000
استان:
گیلان
شهر:
فومن
     
فروش تجاری مسکونی 260 متری تبریز
فروش تجاری مسکونی 260 متری تبریز
نوع ملک:
تجاری مسکونی
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش زمین 340 متری گرگان
فروش زمین 340 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
238,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش باغ/باغچه 5000 متری چهار باغ
فروش باغ/باغچه 5000 متری چهار باغ
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
60,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش زمین 500 متری جم
فروش زمین 500 متری جم
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
17,000,000
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
جم
     
فروش مسکونی تجاری 387 متری شهریار
فروش مسکونی تجاری 387 متری شهریار
نوع ملک:
مسکونی تجاری
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
1,300,000
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 4000 متری کرج
فروش زمین 4000 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 250 متری رشت
فروش زمین 250 متری رشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
60,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش زمین 1000 متری اصفهان
فروش زمین 1000 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
300,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 2400 متری چالوس
فروش زمین 2400 متری چالوس
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
350,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش زمین 340 متری گرگان
فروش زمین 340 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
238,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش زمین 1500 متری رشت
فروش زمین 1500 متری رشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
230,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش زمین 230 متری رشت
فروش زمین 230 متری رشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
46,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش باغ/باغچه 80000 متری خرم آباد
فروش باغ/باغچه 80000 متری خرم آباد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش زمین 340 متری گرگان
فروش زمین 340 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
238,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش زمین 100 متری تبریز
فروش زمین 100 متری تبریز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش زمین 612 متری نوشهر
فروش زمین 612 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 230 متری کهک
فروش زمین 230 متری کهک
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
قم
شهر:
کهک
     
فروش زمین 2000 متری همدان
فروش زمین 2000 متری همدان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
35,000
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش زمین 200 متری كرمانشاه
فروش زمین 200 متری كرمانشاه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
600,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش زمین 327 متری بجنورد
فروش زمین 327 متری بجنورد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
خراسان شمالی
شهر:
بجنورد
     
فروش زمین 500 متری لنگرود
فروش زمین 500 متری لنگرود
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
160
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لنگرود
     
فروش زمین 200 متری صومعه سرا
فروش زمین 200 متری صومعه سرا
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
180,000
قیمت کل (تومان):
36,000,000
استان:
گیلان
شهر:
صومعه سرا
     
فروش زمین 255 متری چالوس
فروش زمین 255 متری چالوس
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش زمین 695 متری كرمانشاه
فروش زمین 695 متری كرمانشاه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش زمین 695 متری كرمانشاه
فروش زمین 695 متری كرمانشاه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش باغ/باغچه 1000 متری کوهسار
فروش باغ/باغچه 1000 متری کوهسار
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
140,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
البرز
شهر:
کوهسار
     
فروش سوله 260 متری مشهد
فروش سوله 260 متری مشهد
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش تجاری 40 متری همدان
فروش تجاری 40 متری همدان
نوع ملک:
تجاری
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش زمین 3000 متری بندرعباس
فروش زمین 3000 متری بندرعباس
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
بندرعباس
     
رهن و اجاره هتل 200 متری مشهد
رهن و اجاره هتل 200 متری مشهد
نوع ملک:
هتل
متراژ بنا (مترمربع):
800
مبلغ اجاره (تومان):
170,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 285 متری مشهد
فروش زمین 285 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
350
قیمت متری (تومان):
7,000,000
قیمت کل (تومان):
2,000,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره انبار 150 متری اراك
رهن و اجاره انبار 150 متری اراك
نوع ملک:
انبار
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش زمین 405 متری یزد
فروش زمین 405 متری یزد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
405
قیمت متری (تومان):
1,725,000,000
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
یزد
شهر:
یزد
     
فروش زمین 200 متری رباط كریم
فروش زمین 200 متری رباط كریم
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش زمین 209 متری كرمان
فروش زمین 209 متری كرمان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
800,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش زمین 128000 متری مشهد
فروش زمین 128000 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,400,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 240 متری کرج
فروش زمین 240 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
12
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش تجاری  220 متری کرج
فروش تجاری 220 متری کرج
نوع ملک:
تجاری
متراژ بنا (مترمربع):
330
قیمت متری (تومان):
25,000,000
قیمت کل (تومان):
5,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 122 متری کرج
فروش زمین 122 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
366,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 400 متری چناران
فروش زمین 400 متری چناران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
چناران
     
فروش زمین 500 متری كرمان
فروش زمین 500 متری كرمان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
34,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش زمین 500 متری كرمان
فروش زمین 500 متری كرمان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
34,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش کل آپارتمان 250 متری مشهد
فروش کل آپارتمان 250 متری مشهد
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
254
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش باغ/باغچه 400 متری کرج
فروش باغ/باغچه 400 متری کرج
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 400 متری کرج
فروش زمین 400 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 318 متری هشتگرد
فروش زمین 318 متری هشتگرد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
7,860,000
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش زمین 450 متری اصفهان
فروش زمین 450 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش دامداری 110000 متری قوچان
فروش دامداری 110000 متری قوچان
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
قوچان
     
فروش زمین 150 متری ساری
فروش زمین 150 متری ساری
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
620,000
قیمت کل (تومان):
93,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش زمین 890 متری املش
فروش زمین 890 متری املش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
300,000
قیمت کل (تومان):
266,778,000
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان) قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع) متراژ زمین (متر مربع)