026-32601

رهن و اجاره ویلا 116 متری اردبیل
رهن و اجاره ویلا 116 متری اردبیل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
116
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 820 متری فردیس
فروش ویلا 820 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 1100 متری شهریار
فروش ویلا 1100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1300 متری ملارد
فروش ویلا 1300 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 274 متری سنقر
فروش ویلا 274 متری سنقر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كرمانشاه
شهر:
سنقر
     
فروش ویلا 2000 متری هشتگرد
فروش ویلا 2000 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 1100 متری ملارد
فروش ویلا 1100 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 780 متری رامسر
فروش ویلا 780 متری رامسر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
265
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش ویلا 780 متری رامسر
فروش ویلا 780 متری رامسر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
265
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش ویلا 1569 متری تالش
فروش ویلا 1569 متری تالش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
412,000
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش ویلا 1480 متری کرج
فروش ویلا 1480 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 3500 متری ملارد
فروش ویلا 3500 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 2500 متری شهریار
فروش ویلا 2500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1200 متری شهریار
فروش ویلا 1200 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1500 متری شهریار
فروش ویلا 1500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 450 متری نور
فروش ویلا 450 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 250 متری نور
فروش ویلا 250 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
480,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 68 متری سنندج
فروش ویلا 68 متری سنندج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
كردستان
شهر:
سنندج
     
رهن و اجاره ویلا 170 متری اصفهان
رهن و اجاره ویلا 170 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
360
مبلغ اجاره (تومان):
50,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 300 متری مشهد
فروش ویلا 300 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 148 متری بابل
فروش ویلا 148 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 3350 متری ملارد
فروش ویلا 3350 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1100 متری کرج
فروش ویلا 1100 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
555
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 700 متری ملارد
فروش ویلا 700 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
420
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1080 متری شهریار
فروش ویلا 1080 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1250 متری شهریار
فروش ویلا 1250 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
700
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 5000 متری کرج
فروش ویلا 5000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 220 متری اصفهان
فروش ویلا 220 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
190
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
660,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 200 متری نور آباد
فروش ویلا 200 متری نور آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
لرستان
شهر:
نور آباد
     
فروش ویلا 1000 متری ملارد
فروش ویلا 1000 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1200 متری کرج
فروش ویلا 1200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1500000 متری شهریار
فروش ویلا 1500000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
380
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 600 متری شهریار
فروش ویلا 600 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری تهران
فروش ویلا 1000 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 3200 متری ملارد
فروش ویلا 3200 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
610
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1200 متری شهریار
فروش ویلا 1200 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 337 متری اصفهان
فروش ویلا 337 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
290
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,045,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره ویلا 90 متری اهواز
رهن و اجاره ویلا 90 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
26,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 450 متری رفسنجان
فروش ویلا 450 متری رفسنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
كرمان
شهر:
رفسنجان
     
فروش ویلا 200 متری بندرانزلی
فروش ویلا 200 متری بندرانزلی
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش ویلا 1575 متری ملارد
فروش ویلا 1575 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1560 متری اندیشه
فروش ویلا 1560 متری اندیشه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش ویلا 1400 متری کرج
فروش ویلا 1400 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 2000 متری شهریار
فروش ویلا 2000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1250 متری کرج
فروش ویلا 1250 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 900 متری کرج
فروش ویلا 900 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 900 متری ملارد
فروش ویلا 900 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 5000 متری کرج
فروش ویلا 5000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 15000 متری کرج
فروش ویلا 15000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1200 متری کرج
فروش ویلا 1200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1000 متری ملارد
فروش ویلا 1000 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 700 متری شهریار
فروش ویلا 700 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 220 متری نور
فروش ویلا 220 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 550 متری بابل
فروش ویلا 550 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 130 متری تنكابن
فروش ویلا 130 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 130 متری تنكابن
فروش ویلا 130 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 215 متری تنكابن
فروش ویلا 215 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 215 متری تنكابن
فروش ویلا 215 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 550 متری بابل
فروش ویلا 550 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 288 متری ساری
فروش ویلا 288 متری ساری
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
330,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش ویلا 2100 متری شهریار
فروش ویلا 2100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 500 متری شهریار
فروش ویلا 500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 5300 متری شهریار
فروش ویلا 5300 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 5300 متری شهریار
فروش ویلا 5300 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2700 متری شهریار
فروش ویلا 2700 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 260 متری اندیشه
فروش ویلا 260 متری اندیشه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
230
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش ویلا 1300 متری شهریار
فروش ویلا 1300 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 800 متری شهریار
فروش ویلا 800 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2800 متری شهریار
فروش ویلا 2800 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
472
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1200 متری ملارد
فروش ویلا 1200 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 750 متری شهریار
فروش ویلا 750 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 950 متری شهریار
فروش ویلا 950 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2400 متری شهریار
فروش ویلا 2400 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 136 متری اصفهان
فروش ویلا 136 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
175,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 2100 متری شهریار
فروش ویلا 2100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
480
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2200 متری شهریار
فروش ویلا 2200 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 10000 متری شهریار
فروش ویلا 10000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
360
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 190 متری اصفهان
فروش ویلا 190 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 128 متری بندر ماهشهر
فروش ویلا 128 متری بندر ماهشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
2,110,389
قیمت کل (تومان):
650,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
بندر ماهشهر
     
فروش ویلا 600 متری شهریار
فروش ویلا 600 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1800 متری شهریار
فروش ویلا 1800 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره ویلا 200 متری اصفهان
رهن و اجاره ویلا 200 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره ویلا 240 متری اصفهان
رهن و اجاره ویلا 240 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 1500 متری شهریار
فروش ویلا 1500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 150 متری اصفهان
فروش ویلا 150 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
275
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 1500 متری مشهد
فروش ویلا 1500 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 1500 متری مشهد
فروش ویلا 1500 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 185 متری اصفهان
فروش ویلا 185 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
330
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
660
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 5000 متری شهریار
فروش ویلا 5000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 372 متری یزد
فروش ویلا 372 متری یزد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
310,000,000
استان:
یزد
شهر:
یزد
     
فروش ویلا 700 متری ملارد
فروش ویلا 700 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 250 متری نور
فروش ویلا 250 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
540
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 1100 متری شهریار
فروش ویلا 1100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1460 متری ملارد
فروش ویلا 1460 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 300 متری ملارد
فروش ویلا 300 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
رهن و اجاره ویلا 260 متری اصفهان
رهن و اجاره ویلا 260 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 400 متری كلاچای
فروش ویلا 400 متری كلاچای
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
كلاچای
     
فروش ویلا 200 متری کرج
فروش ویلا 200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1500 متری شهریار
فروش ویلا 1500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 720 متری شهریار
فروش ویلا 720 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 500 متری شهریار
فروش ویلا 500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 700 متری شهریار
فروش ویلا 700 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 50 متری کرج
فروش ویلا 50 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 50 متری کرج
فروش ویلا 50 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1100 متری فردیس
فروش ویلا 1100 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 470 متری قم
فروش ویلا 470 متری قم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش ویلا 575 متری رشت
فروش ویلا 575 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 63 متری کرج
فروش ویلا 63 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
590
قیمت کل (تومان):
37,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 150 متری اصفهان
فروش ویلا 150 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 200 متری کرج
فروش ویلا 200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
1,280,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 90 متری شیراز
فروش ویلا 90 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
126
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 546 متری فردیس
فروش ویلا 546 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,200,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 850 متری ملارد
فروش ویلا 850 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 2270 متری شهریار
فروش ویلا 2270 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 900 متری ملارد
فروش ویلا 900 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 750 متری شهریار
فروش ویلا 750 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1500 متری شهریار
فروش ویلا 1500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره ویلا 360 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 360 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
235
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
18,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره ویلا 360 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 360 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
235
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
18,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 500 متری فارسان
فروش ویلا 500 متری فارسان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
225
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
فارسان
     
فروش ویلا 178 متری اصفهان
فروش ویلا 178 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
178
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 70 متری اصفهان
فروش ویلا 70 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2560 متری شهریار
فروش ویلا 2560 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره ویلا 181 متری كرمانشاه
رهن و اجاره ویلا 181 متری كرمانشاه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش ویلا 200 متری مشهد
فروش ویلا 200 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 500 متری زنجان
فروش ویلا 500 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش ویلا 300 متری آستارا
فروش ویلا 300 متری آستارا
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستارا
     
فروش ویلا 200 متری رودهن
فروش ویلا 200 متری رودهن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش ویلا 280 متری بابلسر
فروش ویلا 280 متری بابلسر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
155
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابلسر
     
فروش ویلا 320 متری كاشان
فروش ویلا 320 متری كاشان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
كاشان
     
فروش ویلا 450 متری نور
فروش ویلا 450 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
رهن و اجاره ویلا 104 متری رباط كریم
رهن و اجاره ویلا 104 متری رباط كریم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
350,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش ویلا 200 متری تنكابن
فروش ویلا 200 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
900,000
قیمت کل (تومان):
195,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 200 متری اهواز
فروش ویلا 200 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
340,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 280 متری كرمان
فروش ویلا 280 متری كرمان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
280
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
رهن و اجاره ویلا 300 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 300 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
70,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 400 متری تبریز
فروش ویلا 400 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش ویلا 142 متری تبریز
فروش ویلا 142 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش ویلا 150 متری كرمان
فروش ویلا 150 متری كرمان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش ویلا 370 متری نور
فروش ویلا 370 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 300 متری آمل
فروش ویلا 300 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
16,000
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 370 متری نور
فروش ویلا 370 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
500
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 275 متری بابل
فروش ویلا 275 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 6000 متری لواسان
فروش ویلا 6000 متری لواسان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
350
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
لواسان
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 200 متری سمنان
فروش ویلا 200 متری سمنان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
262
قیمت متری (تومان):
900,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
     
رهن و اجاره ویلا 210 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 210 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
850,000
مبلغ ودیعه (تومان):
29,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 235 متری رشت
فروش ویلا 235 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
300,000
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 350 متری نور
فروش ویلا 350 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 136 متری شیراز
فروش ویلا 136 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
136
قیمت متری (تومان):
270
قیمت کل (تومان):
270
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 115 متری مشهد
فروش ویلا 115 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 365 متری سلمانشهر
رهن و اجاره ویلا 365 متری سلمانشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سلمانشهر
     
فروش ویلا 360 متری محمود آباد
فروش ویلا 360 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1,160,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 1100 متری قزوین
فروش ویلا 1100 متری قزوین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
35
قیمت متری (تومان):
190,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
رهن و اجاره ویلا 200 متری آران و بیدگل
رهن و اجاره ویلا 200 متری آران و بیدگل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
آران و بیدگل
     
فروش ویلا 200 متری شیراز
فروش ویلا 200 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 343 متری بندرانزلی
فروش ویلا 343 متری بندرانزلی
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
رهن و اجاره ویلا 1000 متری باغ بهادران
رهن و اجاره ویلا 1000 متری باغ بهادران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
مبلغ اجاره (تومان):
30,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
اصفهان
شهر:
باغ بهادران
     
فروش ویلا 846 متری کرج
فروش ویلا 846 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
465
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 2500 متری شهریار
فروش ویلا 2500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 630 متری چالوس
فروش ویلا 630 متری چالوس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
320
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش ویلا 170 متری تجریش
فروش ویلا 170 متری تجریش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
6,000,000
قیمت کل (تومان):
1,020,000,000
استان:
تهران
شهر:
تجریش
     
فروش ویلا 126 متری فریدون كنار
فروش ویلا 126 متری فریدون كنار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
مازندران
شهر:
فریدون كنار
     
فروش ویلا 600 متری نوشهر
فروش ویلا 600 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 400 متری تبریز
فروش ویلا 400 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
300,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
291
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
154
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
154
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
291
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 350 متری آمل
فروش ویلا 350 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
رهن و اجاره ویلا 190 متری زنجان
رهن و اجاره ویلا 190 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
115
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره ویلا 1000 متری محمود آباد
رهن و اجاره ویلا 1000 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 312 متری اهواز
فروش ویلا 312 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 350 متری آمل
فروش ویلا 350 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 180 متری شیراز
فروش ویلا 180 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 315 متری آستانه اشرفیه
فروش ویلا 315 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش ویلا 200 متری رشت
فروش ویلا 200 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
66,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 220 متری کرج
فروش ویلا 220 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 80 متری فردیس
فروش ویلا 80 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 124 متری قزوین
فروش ویلا 124 متری قزوین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش ویلا 296 متری كرمانشاه
فروش ویلا 296 متری كرمانشاه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
2,600,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش ویلا 312 متری اهواز
فروش ویلا 312 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
624,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 2750 متری مشگین شهر
فروش ویلا 2750 متری مشگین شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
120,000
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
مشگین شهر
     
فروش ویلا 3200 متری شوشتر
فروش ویلا 3200 متری شوشتر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
3,200
قیمت متری (تومان):
100,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خوزستان
شهر:
شوشتر
     
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
150,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
150,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 586 متری سلمانشهر
فروش ویلا 586 متری سلمانشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
550
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سلمانشهر
     
فروش ویلا 180 متری شیراز
فروش ویلا 180 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 400 متری هشتگرد
فروش ویلا 400 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 242 متری محمود آباد
فروش ویلا 242 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
161
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
195,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 225 متری شیراز
فروش ویلا 225 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 227 متری شیراز
فروش ویلا 227 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 170 متری شیراز
فروش ویلا 170 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 225 متری شیراز
فروش ویلا 225 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 300 متری تبریز
فروش ویلا 300 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
1,050,000
قیمت کل (تومان):
315,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش ویلا 180 متری كرمانشاه
فروش ویلا 180 متری كرمانشاه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 230 متری نوشهر
فروش ویلا 230 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 130 متری نور
فروش ویلا 130 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
260
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان) قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع) متراژ زمین (متر مربع)