026-32601

فروش ویلا 126 متری فریدون كنار
فروش ویلا 126 متری فریدون كنار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
مازندران
شهر:
فریدون كنار
     
فروش ویلا 600 متری نوشهر
فروش ویلا 600 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 400 متری تبریز
فروش ویلا 400 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
300,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
291
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
154
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
154
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
291
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 350 متری آمل
فروش ویلا 350 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
رهن و اجاره ویلا 190 متری زنجان
رهن و اجاره ویلا 190 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
115
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره ویلا 1000 متری محمود آباد
رهن و اجاره ویلا 1000 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 312 متری اهواز
فروش ویلا 312 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 350 متری آمل
فروش ویلا 350 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 180 متری شیراز
فروش ویلا 180 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 315 متری آستانه اشرفیه
فروش ویلا 315 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش ویلا 200 متری رشت
فروش ویلا 200 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
66,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 220 متری کرج
فروش ویلا 220 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 80 متری فردیس
فروش ویلا 80 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 124 متری قزوین
فروش ویلا 124 متری قزوین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش ویلا 296 متری كرمانشاه
فروش ویلا 296 متری كرمانشاه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
2,600,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش ویلا 312 متری اهواز
فروش ویلا 312 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
624,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 2750 متری مشگین شهر
فروش ویلا 2750 متری مشگین شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
120,000
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
مشگین شهر
     
فروش ویلا 3200 متری شوشتر
فروش ویلا 3200 متری شوشتر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
3,200
قیمت متری (تومان):
100,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خوزستان
شهر:
شوشتر
     
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
150,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
150,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 586 متری سلمانشهر
فروش ویلا 586 متری سلمانشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
550
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سلمانشهر
     
فروش ویلا 180 متری شیراز
فروش ویلا 180 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 400 متری هشتگرد
فروش ویلا 400 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 242 متری محمود آباد
فروش ویلا 242 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
161
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
195,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 225 متری شیراز
فروش ویلا 225 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 227 متری شیراز
فروش ویلا 227 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 170 متری شیراز
فروش ویلا 170 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 225 متری شیراز
فروش ویلا 225 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 300 متری تبریز
فروش ویلا 300 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
1,050,000
قیمت کل (تومان):
315,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش ویلا 180 متری كرمانشاه
فروش ویلا 180 متری كرمانشاه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 230 متری نوشهر
فروش ویلا 230 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 130 متری نور
فروش ویلا 130 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
260
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 260 متری نور
فروش ویلا 260 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 207 متری محمود آباد
فروش ویلا 207 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
410,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 245 متری همدان
فروش ویلا 245 متری همدان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
435
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش ویلا 245 متری همدان
فروش ویلا 245 متری همدان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
435
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش ویلا 250 متری مشهد
فروش ویلا 250 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
700
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 255 متری یزد
فروش ویلا 255 متری یزد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
یزد
شهر:
یزد
     
فروش ویلا 295 متری قم
فروش ویلا 295 متری قم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
پیش فروش ویلا 122 متری کرج
پیش فروش ویلا 122 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
990,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 846 متری کرج
فروش ویلا 846 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
465
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 110 متری میبد
فروش ویلا 110 متری میبد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
یزد
شهر:
میبد
     
فروش ویلا 270 متری آمل
فروش ویلا 270 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
152
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
212,800,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 460 متری نور
فروش ویلا 460 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
430,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 235 متری کرج
فروش ویلا 235 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 166 متری اندیمشك
فروش ویلا 166 متری اندیمشك
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
850,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اندیمشك
     
فروش ویلا 107 متری گرگان
فروش ویلا 107 متری گرگان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
18,000,000
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش ویلا 290 متری نوشهر
فروش ویلا 290 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
290
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 290 متری نوشهر
فروش ویلا 290 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
290
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 130 متری بجنورد
فروش ویلا 130 متری بجنورد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
خراسان شمالی
شهر:
بجنورد
     
فروش ویلا 200 متری شیراز
فروش ویلا 200 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
306
قیمت متری (تومان):
1,209,000
قیمت کل (تومان):
370,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
پیش فروش ویلا 100 متری رشت
پیش فروش ویلا 100 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 96 متری کرج
فروش ویلا 96 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
96
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 225 متری تهران
فروش ویلا 225 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
225
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
فروش ویلا 210 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 152 متری خرم آباد
فروش ویلا 152 متری خرم آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش ویلا 173 متری بهبهان
فروش ویلا 173 متری بهبهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خوزستان
شهر:
بهبهان
     
فروش ویلا 130 متری نیشابور
فروش ویلا 130 متری نیشابور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
80
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش ویلا 91 متری نجف آباد
فروش ویلا 91 متری نجف آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
نجف آباد
     
فروش ویلا 250 متری شیراز
فروش ویلا 250 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 300 متری رشت
فروش ویلا 300 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 3000 متری املش
فروش ویلا 3000 متری املش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
50,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش ویلا 350 متری هشتگرد
فروش ویلا 350 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 275 متری كرمان
فروش ویلا 275 متری كرمان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
پیش فروش ویلا 240 متری کرج
پیش فروش ویلا 240 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره ویلا 625 متری نور
رهن و اجاره ویلا 625 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
350
مبلغ اجاره (تومان):
1,600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 250 متری مشهد
فروش ویلا 250 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
9,000,000
قیمت کل (تومان):
2,200,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 6000 متری تهران
فروش ویلا 6000 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
800
قیمت متری (تومان):
14,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 111 متری قم
فروش ویلا 111 متری قم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
485,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش ویلا 178 متری آستارا
فروش ویلا 178 متری آستارا
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستارا
     
فروش ویلا 180 متری تهران
فروش ویلا 180 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
7
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 340 متری مشهد
فروش ویلا 340 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
65,000,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 250 متری سیاهكل
فروش ویلا 250 متری سیاهكل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
گیلان
شهر:
سیاهكل
     
فروش ویلا 497 متری چالوس
فروش ویلا 497 متری چالوس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
147
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش ویلا 512 متری چالوس
فروش ویلا 512 متری چالوس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
512
قیمت متری (تومان):
4,800,000
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش ویلا 220 متری نور
فروش ویلا 220 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 250 متری سلمانشهر
فروش ویلا 250 متری سلمانشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سلمانشهر
     
فروش ویلا 300 متری لاهیجان
فروش ویلا 300 متری لاهیجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش ویلا 323 متری ساوه
فروش ویلا 323 متری ساوه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مركزی
شهر:
ساوه
     
رهن و اجاره ویلا 110 متری محمود آباد
رهن و اجاره ویلا 110 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 800 متری تهران
فروش ویلا 800 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
1,200
قیمت متری (تومان):
29,000,000
قیمت کل (تومان):
35,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 1800 متری بندرانزلی
فروش ویلا 1800 متری بندرانزلی
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش ویلا 300 متری تجریش
فروش ویلا 300 متری تجریش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تجریش
     
فروش ویلا 250 متری محمود آباد
فروش ویلا 250 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 200 متری رضوان شهر
فروش ویلا 200 متری رضوان شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
650
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رضوان شهر
     
فروش ویلا 270 متری نور
فروش ویلا 270 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 180 متری آمل
فروش ویلا 180 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,100,000
قیمت کل (تومان):
99,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
رهن و اجاره ویلا 240 متری اردبیل
رهن و اجاره ویلا 240 متری اردبیل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش ویلا 205 متری نور
فروش ویلا 205 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
رهن و اجاره ویلا 240 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 240 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
340
مبلغ اجاره (تومان):
7,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 240 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 240 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
340
مبلغ اجاره (تومان):
7,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 2000 متری تنكابن
فروش ویلا 2000 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 750 متری قائم شهر
فروش ویلا 750 متری قائم شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
225,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش ویلا 585 متری قائم شهر
فروش ویلا 585 متری قائم شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
430,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش ویلا 225 متری قائم شهر
فروش ویلا 225 متری قائم شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
183
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش ویلا 120 متری قائم شهر
فروش ویلا 120 متری قائم شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش ویلا 1300 متری کرج
فروش ویلا 1300 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
700
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 450 متری بابل
فروش ویلا 450 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 280 متری بابل
فروش ویلا 280 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
756,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 350 متری بابل
فروش ویلا 350 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 120 متری بابل
فروش ویلا 120 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
175,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 365 متری بابل
فروش ویلا 365 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
560
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,300,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 30 متری خرم آباد
فروش ویلا 30 متری خرم آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش ویلا 1000 متری کرج
فروش ویلا 1000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
650
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1000 متری هشتگرد
فروش ویلا 1000 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 1050 متری کوهسار
فروش ویلا 1050 متری کوهسار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
320
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,250,000,000
استان:
البرز
شهر:
کوهسار
     
فروش ویلا 1000 متری هشتگرد
فروش ویلا 1000 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 700 متری هشتگرد
فروش ویلا 700 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 410 متری نور
فروش ویلا 410 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 2000 متری هشتگرد
فروش ویلا 2000 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 410 متری کرج
فروش ویلا 410 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 2000 متری کرج
فروش ویلا 2000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 850 متری هشتگرد
فروش ویلا 850 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 125 متری ملایر
فروش ویلا 125 متری ملایر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
همدان
شهر:
ملایر
     
فروش ویلا 750 متری همدان
فروش ویلا 750 متری همدان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش ویلا 220 متری ساری
فروش ویلا 220 متری ساری
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش ویلا 200 متری نوشهر
فروش ویلا 200 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 250 متری ساری
فروش ویلا 250 متری ساری
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش ویلا 127 متری کرج
فروش ویلا 127 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
255
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
255,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 370 متری قائم شهر
فروش ویلا 370 متری قائم شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
675,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش ویلا 130 متری قزوین
فروش ویلا 130 متری قزوین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش ویلا 150 متری قزوین
فروش ویلا 150 متری قزوین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش ویلا 305 متری بندرانزلی
فروش ویلا 305 متری بندرانزلی
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
143,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش ویلا 1300 متری رشت
فروش ویلا 1300 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
165
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 240 متری آمل
فروش ویلا 240 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 200 متری محمود آباد
فروش ویلا 200 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 250 متری آمل
فروش ویلا 250 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
60,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 410 متری نور
فروش ویلا 410 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 30 متری آمل
فروش ویلا 30 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
190
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 100 متری آمل
فروش ویلا 100 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 200 متری نور
فروش ویلا 200 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 580 متری کرج
فروش ویلا 580 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 900 متری ملارد
فروش ویلا 900 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
145,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 650 متری کرج
فروش ویلا 650 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 337 متری کرج
فروش ویلا 337 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
337
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 200 متری کرج
فروش ویلا 200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
680,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1000 متری نور
فروش ویلا 1000 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 236 متری تهران
فروش ویلا 236 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 56 متری فردیس
فروش ویلا 56 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
44
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
86,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 850 متری کرج
فروش ویلا 850 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 300 متری نوشهر
فروش ویلا 300 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 500 متری کرج
فروش ویلا 500 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
149,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 105 متری کرج
فروش ویلا 105 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 120 متری کرج
فروش ویلا 120 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 60 متری هشتگرد
فروش ویلا 60 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
560
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 178 متری تنكابن
فروش ویلا 178 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
553
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 500 متری کرج
فروش ویلا 500 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 500 متری کرج
فروش ویلا 500 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 44 متری هشتگرد
فروش ویلا 44 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
440,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 120 متری کرج
فروش ویلا 120 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 340 متری کرج
فروش ویلا 340 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
470
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 200 متری کرج
فروش ویلا 200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
178,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 250 متری کرج
فروش ویلا 250 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 210 متری کرج
فروش ویلا 210 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
1,500
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1 متری کرج
فروش ویلا 1 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
69,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 135 متری کرج
فروش ویلا 135 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 200 متری کلاردشت
فروش ویلا 200 متری کلاردشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
مازندران
شهر:
کلاردشت
     
فروش ویلا 200 متری کرج
فروش ویلا 200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 5000 متری تهران
فروش ویلا 5000 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 840 متری شهریار
فروش ویلا 840 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
689,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 700 متری بومهن
فروش ویلا 700 متری بومهن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
تهران
شهر:
بومهن
     
فروش ویلا 105 متری کرج
فروش ویلا 105 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1 متری بابل
فروش ویلا 1 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 200 متری بابلسر
فروش ویلا 200 متری بابلسر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
بابلسر
     
فروش ویلا 1 متری بابل
فروش ویلا 1 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
35,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 203 متری بابلسر
فروش ویلا 203 متری بابلسر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
185
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابلسر
     
فروش ویلا 307 متری چالوس
فروش ویلا 307 متری چالوس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش ویلا 410 متری نور
فروش ویلا 410 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
480,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 75 متری مشهد
فروش ویلا 75 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
35,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 10 متری کرج
فروش ویلا 10 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 260 متری کرج
فروش ویلا 260 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
260
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
650,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 201 متری اردبیل
فروش ویلا 201 متری اردبیل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش ویلا 1500 متری کرج
فروش ویلا 1500 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 450 متری کرج
فروش ویلا 450 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 4000 متری کرج
فروش ویلا 4000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 70 متری کرج
فروش ویلا 70 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1000 متری هشتگرد
فروش ویلا 1000 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 168 متری اصفهان
فروش ویلا 168 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
168
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 60 متری اصفهان
فروش ویلا 60 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 105 متری شهرضا
فروش ویلا 105 متری شهرضا
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
شهرضا
     
فروش ویلا 1000 متری اصفهان
فروش ویلا 1000 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 50 متری ملک شهر
فروش ویلا 50 متری ملک شهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
ملک شهر
     
فروش ویلا 145 متری دزفول
فروش ویلا 145 متری دزفول
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش ویلا 180 متری اندیمشك
فروش ویلا 180 متری اندیمشك
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اندیمشك
     
فروش ویلا 60 متری دزفول
فروش ویلا 60 متری دزفول
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش ویلا 148 متری دزفول
فروش ویلا 148 متری دزفول
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
148
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش ویلا 900 متری اصفهان
فروش ویلا 900 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 137 متری اصفهان
فروش ویلا 137 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
137
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 350 متری اصفهان
فروش ویلا 350 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 190 متری شهریار
فروش ویلا 190 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 500 متری صفادشت
فروش ویلا 500 متری صفادشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
البرز
شهر:
صفادشت
     
فروش ویلا 250 متری هشتگرد
فروش ویلا 250 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 950 متری کرج
فروش ویلا 950 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 600 متری هشتگرد
فروش ویلا 600 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 154 متری تهران
فروش ویلا 154 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
210
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 138 متری تهران
فروش ویلا 138 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
940,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان) قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع) متراژ زمین (متر مربع)