026-32601

فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری پاكدشت
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری پاكدشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
60,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 8 خوابه 161 متری بوشهر
فروش آپارتمان 8 خوابه 161 متری بوشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
161
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
5,500,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
بوشهر
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 80 متری تبریز
فروش آپارتمان 1 خوابه 80 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
94
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
630,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
225,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
11,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 150 متری كنگاور
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 150 متری كنگاور
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كنگاور
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 106 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 106 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
106
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
1,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 400 متری ملارد
فروش آپارتمان 2 خوابه 400 متری ملارد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
16,500,000
قیمت کل (تومان):
660,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 98 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 98 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
98
قیمت متری (تومان):
8,300,000
قیمت کل (تومان):
820,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 98 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 98 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
98
قیمت متری (تومان):
8,300,000
قیمت کل (تومان):
820,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری ارومیه
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری ارومیه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
72
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری كرمان
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری كرمان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
14,800,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
2
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری بندرعباس
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری بندرعباس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
18,000,000
قیمت کل (تومان):
165,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
بندرعباس
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 1500 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 1500 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
1,500
قیمت متری (تومان):
14,500,000
قیمت کل (تومان):
1,377,500,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 74 متری كیش
فروش آپارتمان 2 خوابه 74 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
74
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
584,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 89 متری كیش
فروش آپارتمان 2 خوابه 89 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
89
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
823,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 96 متری كیش
فروش آپارتمان 2 خوابه 96 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
96
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
813,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری كیش
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
582,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری گنبد كاووس
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری گنبد كاووس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
93
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گنبد كاووس
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری گنبد كاووس
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری گنبد كاووس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
1,550,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گنبد كاووس
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری لواسان
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری لواسان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
تهران
شهر:
لواسان
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری كیش
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
12,300,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری دماوند
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری دماوند
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 101 متری كیش
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 101 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
101
قیمت متری (تومان):
14,300,000
قیمت کل (تومان):
157,680,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری سنندج
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری سنندج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
112,000,000
استان:
كردستان
شهر:
سنندج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 53 متری كیش
فروش آپارتمان 1 خوابه 53 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
53
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
462,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 59 متری كیش
فروش آپارتمان 1 خوابه 59 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
59
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
483,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
250,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 258 متری تهران
فروش آپارتمان 4 خوابه 258 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
258
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
3,354,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 61 متری تبریز
فروش آپارتمان 1 خوابه 61 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
61
قیمت متری (تومان):
1,360,000
قیمت کل (تومان):
83,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری فولاد شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری فولاد شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
64,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
فولاد شهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری بجنورد
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری بجنورد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
1,330,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
خراسان شمالی
شهر:
بجنورد
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
3,400,000
قیمت کل (تومان):
408,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 187 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 187 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
187
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
785,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 55 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 55 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
55
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری شاهین شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری شاهین شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
1,635,000
قیمت کل (تومان):
139,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
شاهین شهر
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,100,000
قیمت کل (تومان):
2,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
42,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری شاهین شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری شاهین شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
122,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
شاهین شهر
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 57 متری رباط كریم
فروش آپارتمان 1 خوابه 57 متری رباط كریم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
57
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 276 متری شیراز
فروش آپارتمان 4 خوابه 276 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
276
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
770,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری قم
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
470,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری بهشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری بهشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
800,000
قیمت کل (تومان):
6,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بهشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
1,142,857
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 40 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 40 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 122 متری اصفهان
فروش آپارتمان 3 خوابه 122 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
122
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 142 متری مشهد
فروش آپارتمان 3 خوابه 142 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
142
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 63 متری رباط كریم
فروش آپارتمان 2 خوابه 63 متری رباط كریم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
63
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری كازرون
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری كازرون
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
فارس
شهر:
كازرون
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری كازرون
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری كازرون
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
فارس
شهر:
كازرون
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری اهواز
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری اهواز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 67 متری چهار باغ
فروش آپارتمان 2 خوابه 67 متری چهار باغ
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
680,000
قیمت کل (تومان):
45,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 46 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 46 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
46
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
132,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری تبریز
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری جم
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری جم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
جم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
2,100,000
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری همدان
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری همدان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
336,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری همدان
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری همدان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
336,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
4,075,000
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 500 متری تهران
فروش آپارتمان 4 خوابه 500 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
850,000
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 74 متری اراك
فروش آپارتمان 2 خوابه 74 متری اراك
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
74
قیمت متری (تومان):
1,320,000
قیمت کل (تومان):
102,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,300,000
قیمت کل (تومان):
137,500,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری شهریار
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 220 متری شیراز
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 220 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
220
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری ساری
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش آپارتمان 0 خوابه 50 متری اصفهان
فروش آپارتمان 0 خوابه 50 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
5,500,000
قیمت کل (تومان):
275,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری مشهد
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
900,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
70,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 40 متری مارلیک
فروش آپارتمان 1 خوابه 40 متری مارلیک
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
575,000
قیمت کل (تومان):
23,000,000
استان:
تهران
شهر:
مارلیک
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
63
قیمت متری (تومان):
1,350,000
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,780,000,009
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری بوشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری بوشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
بوشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری بوشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری بوشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
بوشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 88 متری فولاد شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 88 متری فولاد شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
88
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
فولاد شهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
172,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 76 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 76 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
76
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,840,000
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 108 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 108 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری گرگان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری گرگان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
750,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
117
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
55
قیمت متری (تومان):
2,727,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 62 متری كیش
فروش آپارتمان 2 خوابه 62 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
62
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 95 متری كیش
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 95 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
مبلغ اجاره (تومان):
2,800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 194 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 194 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
194
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
2,328,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری شهركرد
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری شهركرد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
شهركرد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری كرمان
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری كرمان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 114 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 114 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
114
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
178,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 180 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 180 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
1,340,000,000
قیمت کل (تومان):
1,340,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 64 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 64 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
64
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
245,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 100 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
520,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
197,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
4,294,967,295
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,850,000
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
30,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری خرم آباد
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری خرم آباد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
117
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
2,900
قیمت کل (تومان):
174,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 250 متری كرمان
فروش آپارتمان 3 خوابه 250 متری كرمان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 46 متری اندیشه
فروش آپارتمان 1 خوابه 46 متری اندیشه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
46
قیمت متری (تومان):
1,600,000
قیمت کل (تومان):
77,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متری شیراز
فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری اسلامشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری اسلامشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
165,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 68 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 4 خوابه 68 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
7,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
1,650,000
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 600 متری اردبیل
فروش آپارتمان 3 خوابه 600 متری اردبیل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
2,210
قیمت کل (تومان):
380
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متری اصفهان
فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 114 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 114 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
114
قیمت متری (تومان):
1,360,000
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 133 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 133 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
133
قیمت متری (تومان):
7,100,000
قیمت کل (تومان):
945,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 200 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 200 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
1,600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
2,400,000
قیمت کل (تومان):
192,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
3,900,000
قیمت کل (تومان):
195,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 165 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 165 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
165
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 81 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 81 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
81
قیمت متری (تومان):
1,730,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 72 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
42,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
94
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 115 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 115 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
45,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 104 متری قم
فروش آپارتمان 2 خوابه 104 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
104
قیمت متری (تومان):
1,900
قیمت کل (تومان):
195
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
78
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
245,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری ساری
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
19,500,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
45,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری صفادشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری صفادشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
البرز
شهر:
صفادشت
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 121 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 121 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
121
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 0 خوابه 44 متری آسارا
فروش آپارتمان 0 خوابه 44 متری آسارا
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
44
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
132,000,000
استان:
البرز
شهر:
آسارا
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 165 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 165 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
165
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
399,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 115 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 115 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
610,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 104 متری شاهین شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 104 متری شاهین شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
104
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
شاهین شهر
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 63 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 63 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
63
قیمت متری (تومان):
920,000
قیمت کل (تومان):
58,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
7,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری اهواز
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری اهواز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
1,600,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 127 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 127 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
127
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری قزوین
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری قزوین
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متری لاهیجان
فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متری لاهیجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
102,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 45 متری میبد
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 45 متری میبد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
45
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
یزد
شهر:
میبد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 127 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 127 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
127
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری بهشهر
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری بهشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بهشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 132 متری شیراز
فروش آپارتمان 2 خوابه 132 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
132
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تهران
پیش فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
6,800,000
قیمت کل (تومان):
585,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 149 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 149 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
149
قیمت متری (تومان):
3,400,000
قیمت کل (تومان):
510,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
3,300,000
قیمت کل (تومان):
445,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تبریز
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
20,000
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
93
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
305,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 123 متری آباده
فروش آپارتمان 2 خوابه 123 متری آباده
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
123
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
205
استان:
فارس
شهر:
آباده
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
780,000
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 83 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 83 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
83
مبلغ اجاره (تومان):
800
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری اردبیل
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری اردبیل
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری شاهرود
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری شاهرود
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
سمنان
شهر:
شاهرود
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
77
قیمت متری (تومان):
900,000
قیمت کل (تومان):
73,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
205,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
63
قیمت متری (تومان):
400,000
قیمت کل (تومان):
24,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری مشهد
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
65,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری خرم آباد
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری خرم آباد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,650
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 108 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 108 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
115,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 73 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 73 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
81,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 71 متری زنجان
فروش آپارتمان 1 خوابه 71 متری زنجان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
71
قیمت متری (تومان):
1,100,000
قیمت کل (تومان):
38,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 54 متری اندیشه
فروش آپارتمان 2 خوابه 54 متری اندیشه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
54
قیمت متری (تومان):
1,600,000
قیمت کل (تومان):
86,500,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 75 متری شهریار
فروش آپارتمان 1 خوابه 75 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
1,450,000
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری شهریار
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
1,450,000
قیمت کل (تومان):
110,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری فردیس
فروش آپارتمان 1 خوابه 56 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 73 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 73 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
1,700,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری دزفول
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری دزفول
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
126,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 250 متری مشهد
فروش آپارتمان 1 خوابه 250 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
800,000
قیمت کل (تومان):
45,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری فردیس
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری فردیس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
1,300
قیمت کل (تومان):
91,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 335 متری فیروز آباد
فروش آپارتمان 4 خوابه 335 متری فیروز آباد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
335
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
فارس
شهر:
فیروز آباد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 65 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 65 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
9,000,000
قیمت کل (تومان):
655,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 540 متری مشهد
فروش آپارتمان 3 خوابه 540 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
540
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 540 متری مشهد
فروش آپارتمان 3 خوابه 540 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
540
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 540 متری مشهد
فروش آپارتمان 3 خوابه 540 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
540
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
850,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
2,500,000,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان)قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع)متراژ زمین (متر مربع)