026-32601

فروش زمین 333 متری مشهد
فروش زمین 333 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 333 متری مشهد
فروش زمین 333 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 1100 متری بستان آباد
فروش زمین 1100 متری بستان آباد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,100
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
بستان آباد
     
فروش زمین 315 متری نوشهر
فروش زمین 315 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
315
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
157,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 315 متری نوشهر
فروش زمین 315 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
315
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
157,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 315 متری نوشهر
فروش زمین 315 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
315
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
157,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 315 متری نوشهر
فروش زمین 315 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
315
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
157,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 164 متری تهران
فروش زمین 164 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
12
قیمت کل (تومان):
1,968,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 500 متری شهریار
فروش باغ/باغچه 500 متری شهریار
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
150
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 300 متری نوشهر
فروش زمین 300 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
150,000
قیمت کل (تومان):
45,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 20 متری اصفهان
فروش زمین 20 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش باغ/باغچه 500 متری شهریار
فروش باغ/باغچه 500 متری شهریار
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
150
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 1045 متری دماوند
فروش زمین 1045 متری دماوند
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,045
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
2,612,500,000
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
فروش باغ/باغچه 500 متری Argentina
فروش باغ/باغچه 500 متری Argentina
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
کشور:
Argentina
ایالت:
Mendoza
     
فروش باغ/باغچه 500 متری Argentina
فروش باغ/باغچه 500 متری Argentina
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
کشور:
Argentina
ایالت:
Mendoza
     
فروش زمین 194 متری شهریار
فروش زمین 194 متری شهریار
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
194
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش باغ/باغچه 450 متری هشتگرد
فروش باغ/باغچه 450 متری هشتگرد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
1
قیمت متری (تومان):
188,000
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش زمین 500 متری رضوان شهر
فروش زمین 500 متری رضوان شهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
160,000
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رضوان شهر
     
فروش زمین 234 متری سیرجان
فروش زمین 234 متری سیرجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,500,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
گلستان
شهر:
آزاد شهر
     
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
گلستان
شهر:
آزاد شهر
     
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
گلستان
شهر:
آزاد شهر
     
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
گلستان
شهر:
آزاد شهر
     
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
گلستان
شهر:
آزاد شهر
     
فروش صنعتی سلولزی 1300 متری پاكدشت
فروش صنعتی سلولزی 1300 متری پاكدشت
نوع ملک:
صنعتی سلولزی
متراژ بنا (مترمربع):
1,300
قیمت متری (تومان):
154,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش شالیزار 8800 متری رود سر
فروش شالیزار 8800 متری رود سر
نوع ملک:
شالیزار
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
25,000
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رود سر
     
فروش باغ/باغچه 950 متری قائم شهر
فروش باغ/باغچه 950 متری قائم شهر
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش زمین 162 متری گالیکش
فروش زمین 162 متری گالیکش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گالیکش
     
فروش زمین 230 متری تنكابن
فروش زمین 230 متری تنكابن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش زمین 358 متری رامسر
فروش زمین 358 متری رامسر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش کارخانه 1000 متری شهریار
فروش کارخانه 1000 متری شهریار
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,400,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 6000 متری رامسر
فروش زمین 6000 متری رامسر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
18,000,000,000
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش زمین 560 متری ساری
فروش زمین 560 متری ساری
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
200
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش زمین 275 متری نیشابور
فروش زمین 275 متری نیشابور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
275
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش زمین 275 متری نیشابور
فروش زمین 275 متری نیشابور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
275
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش زمین 1400 متری قزوین
فروش زمین 1400 متری قزوین
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,400
قیمت متری (تومان):
60,000
قیمت کل (تومان):
84,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش زمین 200 متری اصفهان
فروش زمین 200 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
350,000
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش کل آپارتمان 1100 متری فیروزكوه
فروش کل آپارتمان 1100 متری فیروزكوه
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
1,700
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
فیروزكوه
     
فروش کل آپارتمان 1100 متری فیروزكوه
فروش کل آپارتمان 1100 متری فیروزكوه
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
1,700
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
فیروزكوه
     
فروش زمین 255 متری رشت
فروش زمین 255 متری رشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش زمین 115 متری تبریز
فروش زمین 115 متری تبریز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش زمین 550 متری لاهیجان
فروش زمین 550 متری لاهیجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش زمین 11400 متری سلمانشهر
فروش زمین 11400 متری سلمانشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,150,000
قیمت کل (تومان):
13,100,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سلمانشهر
     
فروش مجتمع پذیرایی،تفریحی،اقامتی 8157 متری اردبیل
فروش مجتمع پذیرایی،تفریحی،اقامتی 8157 متری اردبیل
نوع ملک:
مجتمع پذیرایی،تفریحی،اقامتی
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
950,000
قیمت کل (تومان):
7,500,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش زمین 889 متری املش
فروش زمین 889 متری املش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش زمین 220000 متری بروجرد
فروش زمین 220000 متری بروجرد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
10,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
لرستان
شهر:
بروجرد
     
فروش مجموعه رستوران 570 متری شیراز
فروش مجموعه رستوران 570 متری شیراز
نوع ملک:
مجموعه رستوران
متراژ بنا (مترمربع):
570
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش سوله 4800 متری کرج
فروش سوله 4800 متری کرج
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
3,930
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
8,700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش تجاری مسکونی 140 متری محمود آباد نمونه
فروش تجاری مسکونی 140 متری محمود آباد نمونه
نوع ملک:
تجاری مسکونی
متراژ بنا (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
300
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
قزوین
شهر:
محمود آباد نمونه
     
فروش باغ/باغچه 3000 متری همدان
فروش باغ/باغچه 3000 متری همدان
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
150,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش زمین 700 متری گرگان
فروش زمین 700 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
900,000
قیمت کل (تومان):
630,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش کل آپارتمان 390 متری تهران
فروش کل آپارتمان 390 متری تهران
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
900
قیمت متری (تومان):
13,500,000
قیمت کل (تومان):
5,265,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 390 متری تهران
فروش زمین 390 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
390
قیمت متری (تومان):
13,500,000
قیمت کل (تومان):
5,265,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش سوله 827 متری چهار باغ
فروش سوله 827 متری چهار باغ
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
827
قیمت متری (تومان):
25,000,000
قیمت کل (تومان):
20,675,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش انبار 827 متری چهار باغ
فروش انبار 827 متری چهار باغ
نوع ملک:
انبار
متراژ بنا (مترمربع):
650
قیمت متری (تومان):
25,000,000
قیمت کل (تومان):
20,675,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش زمین 191 متری كرمانشاه
فروش زمین 191 متری كرمانشاه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
66,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش کل آپارتمان 420 متری کرج
فروش کل آپارتمان 420 متری کرج
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
1
قیمت متری (تومان):
80,000,000
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش سوله 5000 متری شهریار
فروش سوله 5000 متری شهریار
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
350
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 94 متری تالش
فروش زمین 94 متری تالش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش باغ/باغچه 18000 متری ملارد
فروش باغ/باغچه 18000 متری ملارد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش زراعی 16000 متری اسلامشهر
فروش زراعی 16000 متری اسلامشهر
نوع ملک:
زراعی
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
فروش زمین 335 متری گلپایگان
فروش زمین 335 متری گلپایگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
گلپایگان
     
فروش زمین 300 متری تهران
فروش زمین 300 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 2500 متری فشم
فروش باغ/باغچه 2500 متری فشم
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
2,300,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
فشم
     
فروش استخر پرورش ماهی 7500 متری زنجان
فروش استخر پرورش ماهی 7500 متری زنجان
نوع ملک:
استخر پرورش ماهی
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش زمین 392 متری سامان
فروش زمین 392 متری سامان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
392
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
سامان
     
فروش زمین 3000 متری لنگرود
فروش زمین 3000 متری لنگرود
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
35,000
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لنگرود
     
فروش گلخانه ، باغ و زمین 16000 متری آذر شهر
فروش گلخانه ، باغ و زمین 16000 متری آذر شهر
نوع ملک:
گلخانه ، باغ و زمین
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
45,000
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
آذر شهر
     
فروش زمین 468 متری تنكابن
فروش زمین 468 متری تنكابن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
320,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش زمین 5000 متری رود سر
فروش زمین 5000 متری رود سر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
5,000
قیمت متری (تومان):
100
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رود سر
     
فروش زمین 4000 متری فشم
فروش زمین 4000 متری فشم
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,420
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
4,260,000,000
استان:
تهران
شهر:
فشم
     
فروش زمین 2400 متری اهواز
فروش زمین 2400 متری اهواز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش زمین 2400 متری اهواز
فروش زمین 2400 متری اهواز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش تجاري مسكوني پاركينگ 451 متری اصفهان
فروش تجاري مسكوني پاركينگ 451 متری اصفهان
نوع ملک:
تجاري مسكوني پاركينگ
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
15,000,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 5000 متری رود سر
فروش زمین 5000 متری رود سر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
5,000
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رود سر
     
فروش زمین 6000 متری رودبار
فروش زمین 6000 متری رودبار
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رودبار
     
فروش زمین 200 متری چالوس
فروش زمین 200 متری چالوس
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش سوله 17000 متری کرج
فروش سوله 17000 متری کرج
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
13,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش سوله 17000 متری کرج
فروش سوله 17000 متری کرج
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
13,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش سوله 17000 متری کرج
فروش سوله 17000 متری کرج
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
13,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش باغ/باغچه 4200 متری دامغان
فروش باغ/باغچه 4200 متری دامغان
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
190,000,000
قیمت کل (تومان):
798,000,000
استان:
سمنان
شهر:
دامغان
     
فروش کارگاه 30000 متری مرودشت
فروش کارگاه 30000 متری مرودشت
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
30,000
قیمت متری (تومان):
25,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
فارس
شهر:
مرودشت
     
فروش زمین 1000 متری شهریار
فروش زمین 1000 متری شهریار
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
50,000
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 200 متری كرمانشاه
فروش زمین 200 متری كرمانشاه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش سوله 1550 متری ملارد
فروش سوله 1550 متری ملارد
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش زمین 364 متری شیراز
فروش زمین 364 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
120,000
قیمت کل (تومان):
34,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 9000 متری بروجرد
فروش زمین 9000 متری بروجرد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
9,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
لرستان
شهر:
بروجرد
     
فروش زمین 1500 متری خمام
فروش زمین 1500 متری خمام
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,500
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
خمام
     
فروش دامداری 3150 متری قم
فروش دامداری 3150 متری قم
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش سوله 2400 متری ملارد
فروش سوله 2400 متری ملارد
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش کل آپارتمان 390 متری تهران
فروش کل آپارتمان 390 متری تهران
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
5,070,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمين صنعتي 1300 متری شریف آباد
فروش زمين صنعتي 1300 متری شریف آباد
نوع ملک:
زمين صنعتي
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
تهران
شهر:
شریف آباد
     
فروش باغ/باغچه 400 متری مشهد
فروش باغ/باغچه 400 متری مشهد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
90,000
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 250 متری مشهد
فروش زمین 250 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش باغ/باغچه 340 متری کرج
فروش باغ/باغچه 340 متری کرج
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
650,000
قیمت کل (تومان):
221,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش دامداری 1000 متری دماوند
فروش دامداری 1000 متری دماوند
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
350,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
فروش زمین 225 متری كرمان
فروش زمین 225 متری كرمان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش باغ/باغچه 22000 متری ملارد
فروش باغ/باغچه 22000 متری ملارد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش کل آپارتمان 193 متری بوشهر
فروش کل آپارتمان 193 متری بوشهر
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
بوشهر
شهر:
بوشهر
     
فروش زمین 300 متری گرگان
فروش زمین 300 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
600
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش زمین 340 متری كلاچای
فروش زمین 340 متری كلاچای
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
60,000,000
استان:
گیلان
شهر:
كلاچای
     
فروش زمین 250 متری املش
فروش زمین 250 متری املش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
150
قیمت کل (تومان):
37,000,000
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش سوله 3750 متری ملارد
فروش سوله 3750 متری ملارد
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش باغ/باغچه 1900 متری قائم شهر
فروش باغ/باغچه 1900 متری قائم شهر
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
43,000
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش زمین 250 متری اردبیل
فروش زمین 250 متری اردبیل
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش کارگاه 360 متری شیراز
فروش کارگاه 360 متری شیراز
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
350,000
قیمت کل (تومان):
126,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش رستوران 435 متری شریف آباد
فروش رستوران 435 متری شریف آباد
نوع ملک:
رستوران
متراژ بنا (مترمربع):
630
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
شریف آباد
     
فروش زمین 2000 متری قوچان
فروش زمین 2000 متری قوچان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
2,000
قیمت متری (تومان):
130,000
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
قوچان
     
فروش زمین 600 متری قوچان
فروش زمین 600 متری قوچان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
130,000
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
قوچان
     
فروش زمین 518 متری آستانه اشرفیه
فروش زمین 518 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش زمین 500 متری آمل
فروش زمین 500 متری آمل
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش زمین 270 متری لاهیجان
فروش زمین 270 متری لاهیجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش باغ/باغچه 280 متری میبد
فروش باغ/باغچه 280 متری میبد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
280
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
یزد
شهر:
میبد
     
فروش زمین 380 متری اصفهان
فروش زمین 380 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
5,200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 445 متری آق قلا
فروش زمین 445 متری آق قلا
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
222,500,000
استان:
گلستان
شهر:
آق قلا
     
فروش زمین 1000 متری دماوند
فروش زمین 1000 متری دماوند
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
400
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
فروش باغ/باغچه 7000 متری سامان
فروش باغ/باغچه 7000 متری سامان
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
سامان
     
فروش باغ/باغچه 3750 متری اسكو
فروش باغ/باغچه 3750 متری اسكو
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
100,000
قیمت کل (تومان):
375,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
اسكو
     
فروش زمین 285 متری شیراز
فروش زمین 285 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش باغ/باغچه 152 متری قم
فروش باغ/باغچه 152 متری قم
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
78,850
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش زمین 700 متری نوشهر
فروش زمین 700 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
650,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 231 متری اصفهان
فروش زمین 231 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
3,200,000
قیمت کل (تومان):
739,200,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش باغ/باغچه 100000 متری بروجرد
فروش باغ/باغچه 100000 متری بروجرد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
100,000
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
لرستان
شهر:
بروجرد
     
فروش کل آپارتمان 250 متری اصفهان
فروش کل آپارتمان 250 متری اصفهان
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
350
قیمت متری (تومان):
2,700,000
قیمت کل (تومان):
675,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش باغ/باغچه 2000 متری نوشهر
فروش باغ/باغچه 2000 متری نوشهر
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
400,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 65 متری مشهد
فروش زمین 65 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 200 متری نور
فروش زمین 200 متری نور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
400,000
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش مسکونی(کلنگی) 200 متری تبریز
فروش مسکونی(کلنگی) 200 متری تبریز
نوع ملک:
مسکونی(کلنگی)
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,600,000
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش زمین 200 متری پاكدشت
فروش زمین 200 متری پاكدشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
72,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش کل آپارتمان 169 متری تهران
فروش کل آپارتمان 169 متری تهران
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
845,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 1000 متری شیراز
فروش باغ/باغچه 1000 متری شیراز
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش کل آپارتمان 213 متری قم
فروش کل آپارتمان 213 متری قم
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
2,500,000,000
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش زمین 200 متری نور
فروش زمین 200 متری نور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
220,000
قیمت کل (تومان):
44,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش سند سیم سرب 200 متری شیراز
فروش سند سیم سرب 200 متری شیراز
نوع ملک:
سند سیم سرب
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 1000 متری تهران
فروش زمین 1000 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 129 متری شیراز
فروش زمین 129 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
180,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش باغ/باغچه 1800 متری دماوند
فروش باغ/باغچه 1800 متری دماوند
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
140
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
فروش زمین 20000 متری تهران
فروش زمین 20000 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
13,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 1500 متری کرج
فروش باغ/باغچه 1500 متری کرج
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
1,500
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش تجاری 1175 متری شیراز
فروش تجاری 1175 متری شیراز
نوع ملک:
تجاری
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
3,525,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش رستوران 7200 متری شیراز
فروش رستوران 7200 متری شیراز
نوع ملک:
رستوران
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
305,000
قیمت کل (تومان):
2,200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ساخت منزل 285 متری مشهد
فروش ساخت منزل 285 متری مشهد
نوع ملک:
ساخت منزل
متراژ بنا (مترمربع):
175
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 1600 متری عسلویه
فروش زمین 1600 متری عسلویه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
600,000
قیمت کل (تومان):
960,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
عسلویه
     
فروش دفتر وسوله به حالت انبار 1050 متری عسلویه
فروش دفتر وسوله به حالت انبار 1050 متری عسلویه
نوع ملک:
دفتر وسوله به حالت انبار
متراژ بنا (مترمربع):
1,050
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000
استان:
بوشهر
شهر:
عسلویه
     
فروش زمین 1450 متری فیروزكوه
فروش زمین 1450 متری فیروزكوه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,450
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
تهران
شهر:
فیروزكوه
     
فروش دامداری 55000 متری خرمدره
فروش دامداری 55000 متری خرمدره
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
1,200
قیمت متری (تومان):
35,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
زنجان
شهر:
خرمدره
     
فروش زمین 110000 متری اشتهارد
فروش زمین 110000 متری اشتهارد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
2,300
قیمت متری (تومان):
25,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
اشتهارد
     
فروش مسكوني 300 متری خمینی شهر
فروش مسكوني 300 متری خمینی شهر
نوع ملک:
مسكوني
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
خمینی شهر
     
فروش باغ/باغچه 6400 متری ارومیه
فروش باغ/باغچه 6400 متری ارومیه
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
12
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
     
فروش زمین 118 متری آران و بیدگل
فروش زمین 118 متری آران و بیدگل
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
118
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
آران و بیدگل
     
فروش سالن ورزشی 3000 متری بهشهر
فروش سالن ورزشی 3000 متری بهشهر
نوع ملک:
سالن ورزشی
متراژ بنا (مترمربع):
1,100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بهشهر
     
فروش زمین 380 متری مشهد
فروش زمین 380 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 380 متری مشهد
فروش زمین 380 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش باغ/باغچه 1100 متری هشتگرد
فروش باغ/باغچه 1100 متری هشتگرد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
41
قیمت متری (تومان):
180
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش زمین 220 متری سراوان
فروش زمین 220 متری سراوان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
سیستان و بلوچستان
شهر:
سراوان
     
فروش کل آپارتمان 348 متری شهركرد
فروش کل آپارتمان 348 متری شهركرد
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
شهركرد
     
فروش زمین 1000 متری چهار باغ
فروش زمین 1000 متری چهار باغ
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
92,000
قیمت کل (تومان):
92,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش زمین 920 متری رامسر
فروش زمین 920 متری رامسر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
920
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
190,000,000
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش تجاری _مسکونی _باغچه 140 متری رودهن
فروش تجاری _مسکونی _باغچه 140 متری رودهن
نوع ملک:
تجاری _مسکونی _باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
100,000,000
قیمت کل (تومان):
30,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش زمین 500 متری پاكدشت
فروش زمین 500 متری پاكدشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش keshavarzi 8100 متری پاكدشت
فروش keshavarzi 8100 متری پاكدشت
نوع ملک:
keshavarzi
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
30,000
قیمت کل (تومان):
243,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش دامداری 200000 متری تهران
فروش دامداری 200000 متری تهران
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
2,000
قیمت متری (تومان):
140,000
قیمت کل (تومان):
29,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش منزل مسکونی 100 متری یزد
فروش منزل مسکونی 100 متری یزد
نوع ملک:
منزل مسکونی
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
یزد
شهر:
یزد
     
فروش زمین 100 متری قرچك
فروش زمین 100 متری قرچك
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
قرچك
     
فروش زمین 254 متری رودهن
فروش زمین 254 متری رودهن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
600,000
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
فروش کارگاه 2000 متری شهریار
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 800 متری گرگان
فروش زمین 800 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,300,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش کل آپارتمان 270 متری اصفهان
فروش کل آپارتمان 270 متری اصفهان
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
2,300
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 350 متری بندرانزلی
فروش زمین 350 متری بندرانزلی
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش زمین 350 متری بندرانزلی
فروش زمین 350 متری بندرانزلی
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش کل آپارتمان 213 متری قم
فروش کل آپارتمان 213 متری قم
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
213
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش کل آپارتمان 600 متری طالقان
فروش کل آپارتمان 600 متری طالقان
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
البرز
شهر:
طالقان
     
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
فروش باغ/باغچه 800 متری املش
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش کارخانه 2000 متری سواد كوه
فروش کارخانه 2000 متری سواد كوه
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سواد كوه
     
فروش زمین 490 متری رامسر
فروش زمین 490 متری رامسر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
490
قیمت متری (تومان):
428,500
قیمت کل (تومان):
210,000,000
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش باغ/باغچه 25000 متری بندرانزلی
فروش باغ/باغچه 25000 متری بندرانزلی
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش زمین 250 متری بندرانزلی
فروش زمین 250 متری بندرانزلی
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش زمین 4500 متری خمام
فروش زمین 4500 متری خمام
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
75,000
قیمت کل (تومان):
55,000
استان:
گیلان
شهر:
خمام
     
فروش زمین 210 متری تبریز
فروش زمین 210 متری تبریز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,500,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش زمین 138 متری ساری
فروش زمین 138 متری ساری
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
720,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش زمین 138 متری ساری
فروش زمین 138 متری ساری
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
720,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش زمین 178 متری تالش
فروش زمین 178 متری تالش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش زمین 253 متری كرمان
فروش زمین 253 متری كرمان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش زمین 550 متری سیرجان
فروش زمین 550 متری سیرجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,800,000,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
فروش زمین 10000 متری هشتگرد
فروش زمین 10000 متری هشتگرد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
13,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش زمین 20000 متری نور
فروش زمین 20000 متری نور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
140,000
قیمت کل (تومان):
2,800,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش زمین 10000 متری نور
فروش زمین 10000 متری نور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
140,000
قیمت کل (تومان):
1,400,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش باغ/باغچه 293 متری کوهسار
فروش باغ/باغچه 293 متری کوهسار
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
35,000
قیمت کل (تومان):
102,000,000
استان:
البرز
شهر:
کوهسار
     
فروش کارگاه 360 متری مشهد
فروش کارگاه 360 متری مشهد
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش باغ/باغچه 15000 متری بندر گز
فروش باغ/باغچه 15000 متری بندر گز
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
گلستان
شهر:
بندر گز
     
فروش باغ/باغچه 1100 متری رشت
فروش باغ/باغچه 1100 متری رشت
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش باغ/باغچه 330 متری فردیس
فروش باغ/باغچه 330 متری فردیس
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش زمین 384 متری یزد
فروش زمین 384 متری یزد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
460,000,000
استان:
یزد
شهر:
یزد
     
فروش باغ/باغچه 670 متری شهریار
فروش باغ/باغچه 670 متری شهریار
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 340 متری گرگان
فروش زمین 340 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
340
قیمت متری (تومان):
700,000
قیمت کل (تومان):
238,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش زمین 200 متری فومن
فروش زمین 200 متری فومن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
فومن
     
فروش زمین 2000 متری شیراز
فروش زمین 2000 متری شیراز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مسكونى و تجارى 5250 متری آستانه اشرفیه
فروش مسكونى و تجارى 5250 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
مسكونى و تجارى
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش مسكونى و تجارى 3652 متری آستانه اشرفیه
فروش مسكونى و تجارى 3652 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
مسكونى و تجارى
متراژ بنا (مترمربع):
265
قیمت متری (تومان):
550,000
قیمت کل (تومان):
2,000,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش باغ/باغچه 2000 متری هشتگرد
فروش باغ/باغچه 2000 متری هشتگرد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش رستوران 5500 متری کرج
فروش رستوران 5500 متری کرج
نوع ملک:
رستوران
متراژ بنا (مترمربع):
1,100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش باغ/باغچه 17000 متری ساری
فروش باغ/باغچه 17000 متری ساری
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
17,000
قیمت متری (تومان):
85,000
قیمت کل (تومان):
1,445,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش باغ/باغچه 17000 متری ساری
فروش باغ/باغچه 17000 متری ساری
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
17,000
قیمت متری (تومان):
85,000
قیمت کل (تومان):
1,445,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش کارگاه 2000 متری اصفهان
فروش کارگاه 2000 متری اصفهان
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 4000 متری کرج
فروش زمین 4000 متری کرج
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
250,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش زمین 736 متری اراك
فروش زمین 736 متری اراك
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
736
قیمت متری (تومان):
400,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان)قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع)متراژ زمین (متر مربع)