026-32601

رهن و اجاره کارگاه 170 متری اصفهان
رهن و اجاره کارگاه 170 متری اصفهان
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
170
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره سوله 2760 متری کرج
رهن و اجاره سوله 2760 متری کرج
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره انبار 165 متری مشهد
رهن و اجاره انبار 165 متری مشهد
نوع ملک:
انبار
متراژ بنا (مترمربع):
165
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
12,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره زمین 600 متری اسلامشهر
رهن و اجاره زمین 600 متری اسلامشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
رهن و اجاره هتل 200 متری مشهد
رهن و اجاره هتل 200 متری مشهد
نوع ملک:
هتل
متراژ بنا (مترمربع):
800
مبلغ اجاره (تومان):
170,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره انبار 150 متری اراك
رهن و اجاره انبار 150 متری اراك
نوع ملک:
انبار
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
رهن و اجاره انبار 1100 متری كرمانشاه
رهن و اجاره انبار 1100 متری كرمانشاه
نوع ملک:
انبار
متراژ بنا (مترمربع):
400
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
رهن و اجاره سالن ورزشی 300 متری شیراز
رهن و اجاره سالن ورزشی 300 متری شیراز
نوع ملک:
سالن ورزشی
متراژ بنا (مترمربع):
210
مبلغ اجاره (تومان):
10,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
80,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره دفتر کار 16 متری کرج
رهن و اجاره دفتر کار 16 متری کرج
نوع ملک:
دفتر کار
متراژ بنا (مترمربع):
16
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
14,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره سوله 1000 متری دلیجان
رهن و اجاره سوله 1000 متری دلیجان
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
1,000
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مركزی
شهر:
دلیجان
     
رهن و اجاره کل آپارتمان 240 متری اردبیل
رهن و اجاره کل آپارتمان 240 متری اردبیل
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
رهن و اجاره کارگاه 300 متری مشهد
رهن و اجاره کارگاه 300 متری مشهد
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره باغ/باغچه 1 متری قم
رهن و اجاره باغ/باغچه 1 متری قم
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
1
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره باغ/باغچه 3000 متری تهران
رهن و اجاره باغ/باغچه 3000 متری تهران
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
6,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره باغ/باغچه 88700 متری اصفهان
رهن و اجاره باغ/باغچه 88700 متری اصفهان
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
88,700
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
1,330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره دامداری 4500 متری ملارد
رهن و اجاره دامداری 4500 متری ملارد
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
4,500
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
رهن و اجاره دامداری 4500 متری ملارد
رهن و اجاره دامداری 4500 متری ملارد
نوع ملک:
دامداری
متراژ بنا (مترمربع):
4,500
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
رهن و اجاره سوله 40000 متری شهریار
رهن و اجاره سوله 40000 متری شهریار
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
250
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره سوله 3000 متری شهریار
رهن و اجاره سوله 3000 متری شهریار
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
مبلغ اجاره (تومان):
21,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره زمین 1000 متری شهریار
رهن و اجاره زمین 1000 متری شهریار
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره انبار 60 متری تهران
رهن و اجاره انبار 60 متری تهران
نوع ملک:
انبار
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره باغ/باغچه 1540 متری تجریش
رهن و اجاره باغ/باغچه 1540 متری تجریش
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تجریش
     
رهن و اجاره سالن 3000 متری شهریار
رهن و اجاره سالن 3000 متری شهریار
نوع ملک:
سالن
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره سوله 1100 متری شهریار
رهن و اجاره سوله 1100 متری شهریار
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
3,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره سوله 500 متری شهریار
رهن و اجاره سوله 500 متری شهریار
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره سوله 70 متری شهریار
رهن و اجاره سوله 70 متری شهریار
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره سوله 90 متری شهریار
رهن و اجاره سوله 90 متری شهریار
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره سوله 170 متری شهریار
رهن و اجاره سوله 170 متری شهریار
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
1,100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره سوله 200 متری شهریار
رهن و اجاره سوله 200 متری شهریار
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
1,300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره سوله 700 متری شهریار
رهن و اجاره سوله 700 متری شهریار
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره سوله 360 متری شهریار
رهن و اجاره سوله 360 متری شهریار
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
2,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره زمین 1000 متری شهریار
رهن و اجاره زمین 1000 متری شهریار
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
3,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره سوله 160 متری ملارد
رهن و اجاره سوله 160 متری ملارد
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
رهن و اجاره مرغداری 4500 متری شهریار
رهن و اجاره مرغداری 4500 متری شهریار
نوع ملک:
مرغداری
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره اداری 80 متری تبریز
رهن و اجاره اداری 80 متری تبریز
نوع ملک:
اداری
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
2,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره دفتر کار 85 متری کرج
رهن و اجاره دفتر کار 85 متری کرج
نوع ملک:
دفتر کار
متراژ بنا (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
32,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره تولیدی 150 متری کرج
رهن و اجاره تولیدی 150 متری کرج
نوع ملک:
تولیدی
متراژ بنا (مترمربع):
---
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره کل آپارتمان 140 متری تهران
رهن و اجاره کل آپارتمان 140 متری تهران
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
95
مبلغ اجاره (تومان):
1,000
مبلغ ودیعه (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان)قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع)متراژ زمین (متر مربع)