026-32601

رهن و اجاره مغازه 35 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 35 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
4,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 60 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 60 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
25,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
250,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 65 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 65 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
3,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 85 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 85 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری رباط كریم
رهن و اجاره مغازه 32 متری رباط كریم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری ارومیه
رهن و اجاره مغازه 50 متری ارومیه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
     
رهن و اجاره مغازه 400 متری كرمانشاه
رهن و اجاره مغازه 400 متری كرمانشاه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
400
مبلغ اجاره (تومان):
7,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 100 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
3,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 40 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
23,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری ملارد
رهن و اجاره مغازه 100 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره مغازه 550 متری اردبیل
رهن و اجاره مغازه 550 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
550
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
رهن و اجاره مغازه 35 متری ساوه
رهن و اجاره مغازه 35 متری ساوه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
مركزی
شهر:
ساوه
     
رهن و اجاره مغازه 1200 متری چالوس
رهن و اجاره مغازه 1200 متری چالوس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
1,200
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
300,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 500 متری نوشهر
رهن و اجاره مغازه 500 متری نوشهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
5,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 320 متری تفت
رهن و اجاره مغازه 320 متری تفت
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
320
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
یزد
شهر:
تفت
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 50 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره مغازه 180 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 180 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
2,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره مغازه 380 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 380 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
380
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 80 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 80 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری قم
رهن و اجاره مغازه 100 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
9,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 120 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 120 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
3,800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره مغازه 75 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 75 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
مبلغ اجاره (تومان):
12,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 150 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 150 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
150
مبلغ اجاره (تومان):
15,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
200,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 10 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
350,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 35 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 35 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
مبلغ اجاره (تومان):
3,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 33 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 33 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
مبلغ اجاره (تومان):
3,400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 17 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 17 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 24 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 24 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 60 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 60 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
4,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 17 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 17 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 220 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 220 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
220
مبلغ اجاره (تومان):
12,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 50 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
750,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 75 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 75 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 23 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 23 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
23
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 60 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 60 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
10,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 67 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 67 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
67
مبلغ اجاره (تومان):
4,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 28 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 28 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
مبلغ اجاره (تومان):
400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 50 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
26,500,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 23 متری اندیشه
رهن و اجاره مغازه 23 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
23
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری اندیشه
رهن و اجاره مغازه 25 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
رهن و اجاره مغازه 22 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 22 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری مارلیک
رهن و اجاره مغازه 15 متری مارلیک
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
تهران
شهر:
مارلیک
     
رهن و اجاره مغازه 60 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 60 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
1,300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 15 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
4,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
3,600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 12 متری دزفول
رهن و اجاره مغازه 12 متری دزفول
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
12
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
رهن و اجاره مغازه 175 متری دزفول
رهن و اجاره مغازه 175 متری دزفول
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
175
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری دزفول
رهن و اجاره مغازه 25 متری دزفول
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری دزفول
رهن و اجاره مغازه 32 متری دزفول
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
خوزستان
شهر:
دزفول
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 15 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
550,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 25 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 33 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 33 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 60 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 60 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
1,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
6,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 160 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 160 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
160
مبلغ اجاره (تومان):
13,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 55 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 55 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
55
مبلغ اجاره (تومان):
20,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
150,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
4,700,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
4,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 15 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 65 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 65 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
3,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
70,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 15 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
13,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 66 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 66 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
66
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 18 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 18 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 36 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 36 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
36
مبلغ اجاره (تومان):
3,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 14 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 14 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
14
مبلغ اجاره (تومان):
1,600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 17 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 17 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
4,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری اسلامشهر
رهن و اجاره مغازه 24 متری اسلامشهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
رهن و اجاره مغازه 500 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 500 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
مبلغ اجاره (تومان):
29,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
20,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 17 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 17 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
5,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
66,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 125 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 125 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
125
مبلغ اجاره (تومان):
15,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
مبلغ اجاره (تومان):
300
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 65 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 65 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
7,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
80,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 180 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 180 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 35 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 35 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
مبلغ اجاره (تومان):
330,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 33 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 33 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
مبلغ اجاره (تومان):
950,000
مبلغ ودیعه (تومان):
16,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 22 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 22 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
مبلغ اجاره (تومان):
1,300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 70 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 70 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 50 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری زنجان
رهن و اجاره مغازه 20 متری زنجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره مغازه 85 متری زنجان
رهن و اجاره مغازه 85 متری زنجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره مغازه 200 متری زنجان
رهن و اجاره مغازه 200 متری زنجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
5,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره مغازه 23 متری زنجان
رهن و اجاره مغازه 23 متری زنجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
23
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره مغازه 45 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 45 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
45
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 50 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 65 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 65 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 19 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 19 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 24 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 24 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 50 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 30 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 15 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
1,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 18 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 18 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 18 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
مبلغ اجاره (تومان):
3,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 25 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 100 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
4,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 20 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
3,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 32 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
4,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 12 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 12 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
12
مبلغ اجاره (تومان):
750,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 250 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 250 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
250
مبلغ اجاره (تومان):
40,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
600,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 12 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 12 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
12
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 13 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 13 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
مبلغ اجاره (تومان):
750,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 55 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 55 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
55
مبلغ اجاره (تومان):
1,650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 40 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
6,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 25 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 5 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 5 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
5
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 55 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 55 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
55
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 22 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 22 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
مبلغ اجاره (تومان):
3,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 70 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 70 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
3,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 50 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
26,500,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری چهاردانگه
رهن و اجاره مغازه 20 متری چهاردانگه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
2,500,000
استان:
تهران
شهر:
چهاردانگه
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
1,150,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 55 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 55 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
55
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
12,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 45 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 45 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
45
مبلغ اجاره (تومان):
2,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 15 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 15 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
مبلغ اجاره (تومان):
35,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره مغازه 130 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 130 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
5,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 17 متری قم
رهن و اجاره مغازه 17 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
160,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 17 متری قم
رهن و اجاره مغازه 17 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
175,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 27 متری قم
رهن و اجاره مغازه 27 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
27
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
1,800,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 120 متری قم
رهن و اجاره مغازه 120 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
700,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 130 متری قم
رهن و اجاره مغازه 130 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
3,250,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری بابلسر
رهن و اجاره مغازه 24 متری بابلسر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
288,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابلسر
     
رهن و اجاره مغازه 12 متری گنبد كاووس
رهن و اجاره مغازه 12 متری گنبد كاووس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
12
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
192,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گنبد كاووس
     
رهن و اجاره مغازه 64 متری گنبد كاووس
رهن و اجاره مغازه 64 متری گنبد كاووس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
64
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
450,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گنبد كاووس
     
رهن و اجاره مغازه 90 متری قم
رهن و اجاره مغازه 90 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
250,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 13 متری قم
رهن و اجاره مغازه 13 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
330,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری قم
رهن و اجاره مغازه 24 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
160,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری قم
رهن و اجاره مغازه 50 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
375,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 12 متری قم
رهن و اجاره مغازه 12 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
12
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
600,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 14 متری قم
رهن و اجاره مغازه 14 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
14
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
490,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
رهن و اجاره مغازه 90 متری اراك
رهن و اجاره مغازه 90 متری اراك
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
رهن و اجاره مغازه 5 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 5 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
5
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 23 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 23 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
23
مبلغ اجاره (تومان):
180,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 23 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 23 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
23
مبلغ اجاره (تومان):
180,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
2,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
22,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 185 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 185 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
185
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 35 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 35 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
مبلغ اجاره (تومان):
350,000
مبلغ ودیعه (تومان):
8,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
210,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 140 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 140 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
140
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 27 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 27 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
27
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
250,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
750,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 90 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 90 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 22 متری کوهسار
رهن و اجاره مغازه 22 متری کوهسار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
26,000,000
استان:
البرز
شهر:
کوهسار
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
50,000
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 43 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 43 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
43
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 174 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 174 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
174
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 42 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 42 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
42
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 32 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 21 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 21 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
21
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 44 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 44 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
44
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 44 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 44 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
44
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
630,000
مبلغ ودیعه (تومان):
13,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
1,300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
1,350,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 75 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 75 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 75 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 75 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
75,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 20 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
25,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 28 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 28 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 4 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 4 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
4
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
مبلغ اجاره (تومان):
3,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 150 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 150 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
150
مبلغ اجاره (تومان):
20,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 22 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 22 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 214 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 214 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
214
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 230 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 230 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
230
مبلغ اجاره (تومان):
15,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 124 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 124 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
124
مبلغ اجاره (تومان):
6,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره مغازه 160 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 160 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
160
مبلغ اجاره (تومان):
4,900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره مغازه 25 متری تجریش
رهن و اجاره مغازه 25 متری تجریش
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
تجریش
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان)قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع)متراژ زمین (متر مربع)