026-32601

سرقفلی مغازه 215 متری تهران
سرقفلی مغازه 215 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
215
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
سرقفلی مغازه 21 متری سنندج
سرقفلی مغازه 21 متری سنندج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
21
قیمت متری (تومان):
21,000,000
قیمت کل (تومان):
440,000,000
استان:
كردستان
شهر:
سنندج
     
سرقفلی مغازه 26 متری تهران
سرقفلی مغازه 26 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
26
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
سرقفلی مغازه 20 متری تهران
سرقفلی مغازه 20 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
73,000,000
قیمت کل (تومان):
730,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
770,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
سرقفلی مغازه 10 متری شهریار
سرقفلی مغازه 10 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
مشخص نشده
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
سرقفلی مغازه 20 متری دامغان
سرقفلی مغازه 20 متری دامغان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
10,000
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
سمنان
شهر:
دامغان
     
سرقفلی مغازه 45 متری کرج
سرقفلی مغازه 45 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
45
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
سرقفلی مغازه 12 متری شیراز
سرقفلی مغازه 12 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
12
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
مشخص نشده
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
سرقفلی مغازه 95 متری کرج
سرقفلی مغازه 95 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
95
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
سرقفلی مغازه 60 متری کرج
سرقفلی مغازه 60 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
مشخص نشده
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان)قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع)متراژ زمین (متر مربع)