026-32601

سرقفلی مغازه 215 متری تهران
سرقفلی مغازه 215 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
215
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 35 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 35 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 570 متری مشهد
فروش مغازه 570 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
570
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 73 متری تهران
فروش مغازه 73 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
35,000,000
قیمت کل (تومان):
3,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 73 متری تهران
فروش مغازه 73 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
35,000,000
قیمت کل (تومان):
3,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
سرقفلی مغازه 21 متری سنندج
سرقفلی مغازه 21 متری سنندج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
21
قیمت متری (تومان):
21,000,000
قیمت کل (تومان):
440,000,000
استان:
كردستان
شهر:
سنندج
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
4,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 160 متری شیراز
فروش مغازه 160 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 160 متری شیراز
فروش مغازه 160 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 105 متری نیشابور
فروش مغازه 105 متری نیشابور
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش مغازه 32 متری اردبیل
فروش مغازه 32 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 75 متری كردكوی
فروش مغازه 75 متری كردكوی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گلستان
شهر:
كردكوی
     
فروش مغازه 200 متری هشتگرد
فروش مغازه 200 متری هشتگرد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
90,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش مغازه 29 متری شیراز
فروش مغازه 29 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
29
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 850 متری تهران
فروش مغازه 850 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
850
قیمت متری (تومان):
3,275
قیمت کل (تومان):
2,780,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
40,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 28 متری مراغه
فروش مغازه 28 متری مراغه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
55,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
مراغه
     
فروش مغازه 10 متری شیراز
فروش مغازه 10 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
200,000,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 108 متری تهران
فروش مغازه 108 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,690,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 1580 متری گرگان
فروش مغازه 1580 متری گرگان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
1,580
قیمت متری (تومان):
6,000,000
قیمت کل (تومان):
9,480,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
پیش فروش مغازه 20 متری ماكو
پیش فروش مغازه 20 متری ماكو
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ماكو
     
فروش مغازه 29 متری تهران
فروش مغازه 29 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
29
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 66 متری تهران
فروش مغازه 66 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
66
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 170 متری چهار باغ
فروش مغازه 170 متری چهار باغ
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
20,675,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش مغازه 38 متری کرج
فروش مغازه 38 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
38
قیمت متری (تومان):
19,000,000
قیمت کل (تومان):
8,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 38 متری کرج
فروش مغازه 38 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
38
قیمت متری (تومان):
19,000,000
قیمت کل (تومان):
8,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 18 متری ساری
فروش مغازه 18 متری ساری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش مغازه 17 متری مشهد
فروش مغازه 17 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
25,000,000
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 10 متری تهران
فروش مغازه 10 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 10 متری تهران
فروش مغازه 10 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 34 متری تهران
فروش مغازه 34 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
34
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
950,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 180 متری کرج
فروش مغازه 180 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 32 متری مشهد
فروش مغازه 32 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 13 متری كرمانشاه
فروش مغازه 13 متری كرمانشاه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
قیمت متری (تومان):
950,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش مغازه 90 متری اندیشه
فروش مغازه 90 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 13 متری كرمانشاه
فروش مغازه 13 متری كرمانشاه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش مغازه 100 متری تهران
فروش مغازه 100 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
25,700,000
قیمت کل (تومان):
3,600,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 114 متری تهران
فروش مغازه 114 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
114
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
1,695,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 19 متری اندیشه
فروش مغازه 19 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
رهن و اجاره مغازه 60 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 60 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
25,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
250,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 65 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 65 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 22 متری آمل
فروش مغازه 22 متری آمل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
88,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش مغازه 40 متری آمل
فروش مغازه 40 متری آمل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
3,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری شاهین شهر
فروش مغازه 25 متری شاهین شهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
شاهین شهر
     
فروش مغازه 11 متری تهران
فروش مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 24 متری تهران
فروش مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 110 متری شیراز
فروش مغازه 110 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
17,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 85 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 85 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش مغازه 65 متری اندیشه
فروش مغازه 65 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 75 متری تبریز
فروش مغازه 75 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش مغازه 6 متری رشت
فروش مغازه 6 متری رشت
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
6
قیمت متری (تومان):
7
قیمت کل (تومان):
42,500,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش مغازه 30 متری کرج
فروش مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 6 متری کرج
فروش مغازه 6 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
6
قیمت متری (تومان):
17,000,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 15 متری تهران
فروش مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 20 متری قم
فروش مغازه 20 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 13 متری تهران
فروش مغازه 13 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 32 متری رباط كریم
فروش مغازه 32 متری رباط كریم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری رباط كریم
رهن و اجاره مغازه 32 متری رباط كریم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
6,600,000
قیمت کل (تومان):
165,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 200 متری ورامین
فروش مغازه 200 متری ورامین
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
تهران
شهر:
ورامین
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری ارومیه
رهن و اجاره مغازه 50 متری ارومیه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
     
فروش مغازه 15 متری اردبیل
فروش مغازه 15 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
18
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 24 متری تهران
فروش مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
20,000,000
قیمت کل (تومان):
480,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 400 متری كرمانشاه
رهن و اجاره مغازه 400 متری كرمانشاه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
400
مبلغ اجاره (تومان):
7,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش مغازه 18 متری تهران
فروش مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری اصفهان
فروش مغازه 30 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
سرقفلی مغازه 26 متری تهران
سرقفلی مغازه 26 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
26
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 56 متری جهرم
فروش مغازه 56 متری جهرم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
53,500
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
فارس
شهر:
جهرم
     
فروش مغازه 16 متری تبریز
فروش مغازه 16 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
48,000,000
قیمت کل (تومان):
1,150,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش مغازه 28 متری کرج
فروش مغازه 28 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 716 متری مشهد
فروش مغازه 716 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
716
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
3,580,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 35 متری چناران
فروش مغازه 35 متری چناران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
چناران
     
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 19 متری کرج
فروش مغازه 19 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
6,500,000
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 18 متری لاهیجان
فروش مغازه 18 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
277,500,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش مغازه 19 متری لاهیجان
فروش مغازه 19 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
277,500,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 100 متری شیراز
فروش مغازه 100 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری شیراز
رهن و اجاره مغازه 100 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
3,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 40 متری فردیس
رهن و اجاره مغازه 40 متری فردیس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
23,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره مغازه 100 متری ملارد
رهن و اجاره مغازه 100 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 100 متری ملارد
فروش مغازه 100 متری ملارد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
3,800,000
قیمت کل (تومان):
380,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش مغازه 41 متری اسلامشهر
فروش مغازه 41 متری اسلامشهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
41
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
سرقفلی مغازه 20 متری تهران
سرقفلی مغازه 20 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 14 متری کرج
فروش مغازه 14 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
14
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 32 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره مغازه 550 متری اردبیل
رهن و اجاره مغازه 550 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
550
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 45 متری اندیشه
فروش مغازه 45 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
45
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 18 متری خرم آباد
فروش مغازه 18 متری خرم آباد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش مغازه 42 متری تهران
فروش مغازه 42 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
42
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 16 متری ساری
فروش مغازه 16 متری ساری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش مغازه 18 متری همدان
فروش مغازه 18 متری همدان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
رهن و اجاره مغازه 35 متری ساوه
رهن و اجاره مغازه 35 متری ساوه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
مركزی
شهر:
ساوه
     
فروش مغازه 24 متری سمنان
فروش مغازه 24 متری سمنان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
6,200,000
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
سمنان
شهر:
سمنان
     
فروش مغازه 40 متری اصفهان
فروش مغازه 40 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره مغازه 1200 متری چالوس
رهن و اجاره مغازه 1200 متری چالوس
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
1,200
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش مغازه 72 متری کرج
فروش مغازه 72 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
72
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 33 متری شیراز
فروش مغازه 33 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
33
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 22 متری تهران
فروش مغازه 22 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,800,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 275 متری بندرانزلی
فروش مغازه 275 متری بندرانزلی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
275
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
670,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش مغازه 16 متری ری
فروش مغازه 16 متری ری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
تهران
شهر:
ری
     
فروش مغازه 21 متری سیرجان
فروش مغازه 21 متری سیرجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
21
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
فروش مغازه 10 متری بندرانزلی
فروش مغازه 10 متری بندرانزلی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
73,000,000
قیمت کل (تومان):
730,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
300,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 500 متری نوشهر
رهن و اجاره مغازه 500 متری نوشهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
500
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش مغازه 98 متری اندیشه
فروش مغازه 98 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
98
قیمت متری (تومان):
11
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 52 متری تبریز
فروش مغازه 52 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
52
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
رهن و اجاره مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
مبلغ اجاره (تومان):
5,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
سرقفلی مغازه 10 متری اهواز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
770,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره مغازه 320 متری تفت
رهن و اجاره مغازه 320 متری تفت
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
320
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
یزد
شهر:
تفت
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری شهریار
رهن و اجاره مغازه 50 متری شهریار
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
450,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 15 متری شیراز
فروش مغازه 15 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 30 متری مشگین شهر
فروش مغازه 30 متری مشگین شهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
مشگین شهر
     
فروش مغازه 150 متری همدان
فروش مغازه 150 متری همدان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش مغازه 80 متری کرج
فروش مغازه 80 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 17 متری مشهد
فروش مغازه 17 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
210
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 30 متری اراك
فروش مغازه 30 متری اراك
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
فروش مغازه 11 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
177,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
پیش فروش مغازه 200 متری کرج
پیش فروش مغازه 200 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
7,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره مغازه 180 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 180 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
2,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 48 متری تهران
فروش مغازه 48 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
48
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 22 متری اندیشه
فروش مغازه 22 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
86,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 17 متری بانه
فروش مغازه 17 متری بانه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كردستان
شهر:
بانه
     
فروش مغازه 100 متری نیشابور
فروش مغازه 100 متری نیشابور
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش مغازه 18 متری تهران
فروش مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 27 متری شیراز
فروش مغازه 27 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
27
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 37 متری رامسر
فروش مغازه 37 متری رامسر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
37
قیمت متری (تومان):
21,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش مغازه 80 متری اصفهان
فروش مغازه 80 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
32,000,000
قیمت کل (تومان):
128,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 40 متری کرج
فروش مغازه 40 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 200 متری کرج
فروش مغازه 200 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):