026-32601

فروش ویلا 1200 متری بومهن
فروش ویلا 1200 متری بومهن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,600,000,000
استان:
تهران
شهر:
بومهن
     
فروش ویلا 178 متری رستم آباد
فروش ویلا 178 متری رستم آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رستم آباد
     
فروش ویلا 1100 متری فومن
فروش ویلا 1100 متری فومن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
350,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
فومن
     
فروش ویلا 260 متری آمل
فروش ویلا 260 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
570,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 230 متری آمل
فروش ویلا 230 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 390 متری شهریار
فروش ویلا 390 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
390
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
800
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 820 متری شهریار
فروش ویلا 820 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 820 متری شهریار
فروش ویلا 820 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 666 متری شهریار
فروش ویلا 666 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 390 متری شهریار
فروش ویلا 390 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
800
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 340 متری تهران
فروش ویلا 340 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
18,500,000
قیمت کل (تومان):
5,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 4369 متری خوانسار
فروش ویلا 4369 متری خوانسار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
369
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
خوانسار
     
فروش ویلا 4369 متری خوانسار
فروش ویلا 4369 متری خوانسار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
369
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
خوانسار
     
فروش ویلا 160 متری آستارا
فروش ویلا 160 متری آستارا
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
545,000
قیمت کل (تومان):
87,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستارا
     
فروش ویلا 156 متری کرج
فروش ویلا 156 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
485,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 200 متری سلفچگان
فروش ویلا 200 متری سلفچگان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
قم
شهر:
سلفچگان
     
فروش ویلا 550 متری سواد كوه
فروش ویلا 550 متری سواد كوه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سواد كوه
     
فروش ویلا 550 متری سواد كوه
فروش ویلا 550 متری سواد كوه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سواد كوه
     
فروش ویلا 75 متری ارومیه
فروش ویلا 75 متری ارومیه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
     
فروش ویلا 150 متری نوشهر
فروش ویلا 150 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
1,500
قیمت کل (تومان):
650,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 400 متری نوشهر
فروش ویلا 400 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 215 متری محمود آباد
فروش ویلا 215 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 220 متری نوشهر
فروش ویلا 220 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
570,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 300 متری نوشهر
فروش ویلا 300 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 600 متری نوشهر
فروش ویلا 600 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
5
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 2000 متری کرج
فروش ویلا 2000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
650
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,800,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 400 متری شهریار
فروش ویلا 400 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 450 متری شهریار
فروش ویلا 450 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1242 متری شهریار
فروش ویلا 1242 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 300 متری آمل
فروش ویلا 300 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
570,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 560 متری هشتگرد
فروش ویلا 560 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
460,000,000
قیمت کل (تومان):
460,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 150 متری بندرانزلی
فروش ویلا 150 متری بندرانزلی
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
118
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش ویلا 65 متری قم
فروش ویلا 65 متری قم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
165,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش ویلا 400 متری تنكابن
فروش ویلا 400 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 100 متری خرم آباد
فروش ویلا 100 متری خرم آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
7,500,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش ویلا 3500 متری تالش
فروش ویلا 3500 متری تالش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش ویلا 150 متری شیراز
فروش ویلا 150 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
336,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 1350 متری هشتگرد
فروش ویلا 1350 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 4000 متری شهریار
فروش ویلا 4000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
800,000
قیمت کل (تومان):
3,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 230 متری نور
فروش ویلا 230 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 230 متری نور
فروش ویلا 230 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
رهن و اجاره ویلا 500000 متری علی آباد كتول
رهن و اجاره ویلا 500000 متری علی آباد كتول
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
500,000
استان:
گلستان
شهر:
علی آباد كتول
     
فروش ویلا 100 متری خرم آباد
فروش ویلا 100 متری خرم آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
7,500,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش ویلا 1792 متری آستانه اشرفیه
فروش ویلا 1792 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
170,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش ویلا 200 متری اهواز
فروش ویلا 200 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
154
قیمت متری (تومان):
1,750,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 175 متری قزوین
فروش ویلا 175 متری قزوین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش ویلا 1792 متری آستانه اشرفیه
فروش ویلا 1792 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
170,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش ویلا 500 متری کلاردشت
فروش ویلا 500 متری کلاردشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
550
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
کلاردشت
     
فروش ویلا 3000 متری همدان
فروش ویلا 3000 متری همدان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
150,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش ویلا 400 متری نوشهر
فروش ویلا 400 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 552 متری لواسان
فروش ویلا 552 متری لواسان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
3,032
قیمت متری (تومان):
8
قیمت کل (تومان):
4,400,000,000
استان:
تهران
شهر:
لواسان
     
فروش ویلا 1200 متری فردیس
فروش ویلا 1200 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 10000 متری ملارد
فروش ویلا 10000 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1500 متری ملارد
فروش ویلا 1500 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 2000 متری شهریار
فروش ویلا 2000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
700
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 220 متری نوشهر
فروش ویلا 220 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 900 متری شهریار
فروش ویلا 900 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1050 متری کرج
فروش ویلا 1050 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 625 متری کرج
فروش ویلا 625 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
106
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 100 متری شهریار
فروش ویلا 100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
525
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1100 متری شهریار
فروش ویلا 1100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2000 متری ملارد
فروش ویلا 2000 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 105 متری اراك
فروش ویلا 105 متری اراك
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
325,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش ویلا 140 متری اراك
فروش ویلا 140 متری اراك
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
225,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
رهن و اجاره ویلا 105 متری اراك
رهن و اجاره ویلا 105 متری اراك
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش ویلا 700 متری شهریار
فروش ویلا 700 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 450 متری شهریار
فروش ویلا 450 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 20300 متری کرج
فروش ویلا 20300 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
2,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 720 متری کرج
فروش ویلا 720 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1050 متری شهریار
فروش ویلا 1050 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 4000 متری ملارد
فروش ویلا 4000 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1200 متری شهریار
فروش ویلا 1200 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 500 متری شهریار
فروش ویلا 500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری کوهسار
فروش ویلا 1000 متری کوهسار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,900,000,000
استان:
البرز
شهر:
کوهسار
     
فروش ویلا 1750 متری تنكابن
فروش ویلا 1750 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 240 متری اندیشه
فروش ویلا 240 متری اندیشه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
630
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری پاكدشت
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری پاكدشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
60,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 8 خوابه 161 متری بوشهر
فروش آپارتمان 8 خوابه 161 متری بوشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
161
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
5,500,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
بوشهر
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
400,000
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 80 متری تبریز
فروش آپارتمان 1 خوابه 80 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
94
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
630,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
225,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
11,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 150 متری كنگاور
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 150 متری كنگاور
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
150
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
27,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كنگاور
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 106 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 106 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
106
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
1,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 400 متری ملارد
فروش آپارتمان 2 خوابه 400 متری ملارد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
16,500,000
قیمت کل (تومان):
660,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 98 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 98 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
98
قیمت متری (تومان):
8,300,000
قیمت کل (تومان):
820,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 98 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 98 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
98
قیمت متری (تومان):
8,300,000
قیمت کل (تومان):
820,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری ارومیه
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری ارومیه
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
72
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری كرمان
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متری كرمان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
14,800,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
كرمان
شهر:
كرمان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
2
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری بندرعباس
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متری بندرعباس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
86
قیمت متری (تومان):
18,000,000
قیمت کل (تومان):
165,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
بندرعباس
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 1500 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 1500 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
1,500
قیمت متری (تومان):
14,500,000
قیمت کل (تومان):
1,377,500,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 74 متری كیش
فروش آپارتمان 2 خوابه 74 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
74
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
584,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 89 متری كیش
فروش آپارتمان 2 خوابه 89 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
89
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
823,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 96 متری كیش
فروش آپارتمان 2 خوابه 96 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
96
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
813,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری كیش
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
582,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری گنبد كاووس
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متری گنبد كاووس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
93
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گنبد كاووس
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری گنبد كاووس
فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متری گنبد كاووس
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
84
قیمت متری (تومان):
1,550,000
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گنبد كاووس
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری لواسان
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری لواسان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
185,000,000
استان:
تهران
شهر:
لواسان
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری كیش
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
12,300,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری دماوند
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری دماوند
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 101 متری كیش
پیش فروش آپارتمان 2 خوابه 101 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
101
قیمت متری (تومان):
14,300,000
قیمت کل (تومان):
157,680,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری سنندج
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری سنندج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
112,000,000
استان:
كردستان
شهر:
سنندج
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 53 متری كیش
فروش آپارتمان 1 خوابه 53 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
53
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
462,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 59 متری كیش
فروش آپارتمان 1 خوابه 59 متری كیش
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
59
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
483,000,000
استان:
هرمزگان
شهر:
كیش
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
95,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 87 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
87
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
250,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 258 متری تهران
فروش آپارتمان 4 خوابه 258 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
258
قیمت متری (تومان):
13,000,000
قیمت کل (تومان):
3,354,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 61 متری تبریز
فروش آپارتمان 1 خوابه 61 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
61
قیمت متری (تومان):
1,360,000
قیمت کل (تومان):
83,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری فولاد شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری فولاد شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
64,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
فولاد شهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری بجنورد
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری بجنورد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
1,330,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
خراسان شمالی
شهر:
بجنورد
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
3,400,000
قیمت کل (تومان):
408,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 187 متری کرج
فروش آپارتمان 3 خوابه 187 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
187
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
785,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 55 متری مشهد
فروش آپارتمان 2 خوابه 55 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
55
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
170,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری شاهین شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری شاهین شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
1,635,000
قیمت کل (تومان):
139,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
شاهین شهر
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تهران
فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,100,000
قیمت کل (تومان):
2,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
42,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری شاهین شهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری شاهین شهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
122,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
شاهین شهر
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 57 متری رباط كریم
فروش آپارتمان 1 خوابه 57 متری رباط كریم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
57
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
50,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 276 متری شیراز
فروش آپارتمان 4 خوابه 276 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
276
قیمت متری (تومان):
2,800,000
قیمت کل (تومان):
770,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری قم
فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متری قم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری تبریز
فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
107
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
470,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری بهشهر
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری بهشهر
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
800,000
قیمت کل (تومان):
6,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بهشهر
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری کرج
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
1,142,857
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 40 متری اصفهان
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 40 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
40
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 122 متری اصفهان
فروش آپارتمان 3 خوابه 122 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
122
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش آپارتمان 3 خوابه 142 متری مشهد
فروش آپارتمان 3 خوابه 142 متری مشهد
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
142
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 63 متری رباط كریم
فروش آپارتمان 2 خوابه 63 متری رباط كریم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
63
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری كازرون
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری كازرون
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
فارس
شهر:
كازرون
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری كازرون
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری كازرون
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
فارس
شهر:
كازرون
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری اهواز
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری اهواز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 67 متری چهار باغ
فروش آپارتمان 2 خوابه 67 متری چهار باغ
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
67
قیمت متری (تومان):
680,000
قیمت کل (تومان):
45,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 46 متری تهران
فروش آپارتمان 1 خوابه 46 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
46
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
132,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری تبریز
فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متری تبریز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری جم
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متری جم
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
102
قیمت متری (تومان):
1,500,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
بوشهر
شهر:
جم
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
2,100,000
قیمت کل (تومان):
155,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری همدان
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری همدان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
336,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری همدان
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متری همدان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
112
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
336,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
4,075,000
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 4 خوابه 500 متری تهران
فروش آپارتمان 4 خوابه 500 متری تهران
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری کرج
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متری کرج
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
850,000
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 74 متری اراك
فروش آپارتمان 2 خوابه 74 متری اراك
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
74
قیمت متری (تومان):
1,320,000
قیمت کل (تومان):
102,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری رشت
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متری رشت
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
1,300,000
قیمت کل (تومان):
137,500,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری شهریار
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متری شهریار
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 220 متری شیراز
رهن و اجاره آپارتمان 3 خوابه 220 متری شیراز
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
220
مبلغ اجاره (تومان):
2,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری ساری
رهن و اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متری ساری
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش آپارتمان 0 خوابه 50 متری اصفهان
فروش آپارتمان 0 خوابه 50 متری اصفهان
نوع ملک:
آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
5,500,000
قیمت کل (تومان):
275,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
سرقفلی مغازه 215 متری تهران
سرقفلی مغازه 215 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
215
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 35 متری مشهد
رهن و اجاره مغازه 35 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
مبلغ اجاره (تومان):
100,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 570 متری مشهد
فروش مغازه 570 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
570
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 73 متری تهران
فروش مغازه 73 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
35,000,000
قیمت کل (تومان):
3,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 73 متری تهران
فروش مغازه 73 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
73
قیمت متری (تومان):
35,000,000
قیمت کل (تومان):
3,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
سرقفلی مغازه 21 متری سنندج
سرقفلی مغازه 21 متری سنندج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
21
قیمت متری (تومان):
21,000,000
قیمت کل (تومان):
440,000,000
استان:
كردستان
شهر:
سنندج
     
رهن و اجاره مغازه 24 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
مبلغ اجاره (تومان):
4,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 160 متری شیراز
فروش مغازه 160 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 160 متری شیراز
فروش مغازه 160 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 105 متری نیشابور
فروش مغازه 105 متری نیشابور
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
105
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش مغازه 32 متری اردبیل
فروش مغازه 32 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 75 متری كردكوی
فروش مغازه 75 متری كردكوی
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گلستان
شهر:
كردكوی
     
فروش مغازه 200 متری هشتگرد
فروش مغازه 200 متری هشتگرد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
90,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش مغازه 29 متری شیراز
فروش مغازه 29 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
29
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 850 متری تهران
فروش مغازه 850 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
850
قیمت متری (تومان):
3,275
قیمت کل (تومان):
2,780,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری تهران
فروش مغازه 30 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
40,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 28 متری مراغه
فروش مغازه 28 متری مراغه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
55,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
مراغه
     
فروش مغازه 10 متری شیراز
فروش مغازه 10 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
200,000,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش مغازه 108 متری تهران
فروش مغازه 108 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,690,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 1580 متری گرگان
فروش مغازه 1580 متری گرگان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
1,580
قیمت متری (تومان):
6,000,000
قیمت کل (تومان):
9,480,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
پیش فروش مغازه 20 متری ماكو
پیش فروش مغازه 20 متری ماكو
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ماكو
     
فروش مغازه 29 متری تهران
فروش مغازه 29 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
29
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 66 متری تهران
فروش مغازه 66 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
66
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 170 متری چهار باغ
فروش مغازه 170 متری چهار باغ
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
20,675,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش مغازه 38 متری کرج
فروش مغازه 38 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
38
قیمت متری (تومان):
19,000,000
قیمت کل (تومان):
8,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 38 متری کرج
فروش مغازه 38 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
38
قیمت متری (تومان):
19,000,000
قیمت کل (تومان):
8,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 18 متری ساری
فروش مغازه 18 متری ساری
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش مغازه 17 متری مشهد
فروش مغازه 17 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
17
قیمت متری (تومان):
25,000,000
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 10 متری تهران
فروش مغازه 10 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 10 متری تهران
فروش مغازه 10 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
10
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
285,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 34 متری تهران
فروش مغازه 34 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
34
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
950,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 180 متری کرج
فروش مغازه 180 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 32 متری مشهد
فروش مغازه 32 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 13 متری كرمانشاه
فروش مغازه 13 متری كرمانشاه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
قیمت متری (تومان):
950,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش مغازه 90 متری اندیشه
فروش مغازه 90 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 13 متری كرمانشاه
فروش مغازه 13 متری كرمانشاه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش مغازه 100 متری تهران
فروش مغازه 100 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
25,700,000
قیمت کل (تومان):
3,600,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 114 متری تهران
فروش مغازه 114 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
114
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
1,695,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 19 متری اندیشه
فروش مغازه 19 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
رهن و اجاره مغازه 60 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 60 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
60
مبلغ اجاره (تومان):
25,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
250,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 65 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 65 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 22 متری آمل
فروش مغازه 22 متری آمل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
22
قیمت متری (تومان):
4,000,000
قیمت کل (تومان):
88,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش مغازه 40 متری آمل
فروش مغازه 40 متری آمل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
40
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
120,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
رهن و اجاره مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
مبلغ اجاره (تومان):
3,200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
30,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 25 متری شاهین شهر
فروش مغازه 25 متری شاهین شهر
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
شاهین شهر
     
فروش مغازه 11 متری تهران
فروش مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 24 متری تهران
فروش مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 110 متری شیراز
فروش مغازه 110 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
17,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره مغازه 85 متری اصفهان
رهن و اجاره مغازه 85 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش مغازه 65 متری اندیشه
فروش مغازه 65 متری اندیشه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش مغازه 75 متری تبریز
فروش مغازه 75 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
16,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش مغازه 6 متری رشت
فروش مغازه 6 متری رشت
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
6
قیمت متری (تومان):
7
قیمت کل (تومان):
42,500,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش مغازه 30 متری کرج
فروش مغازه 30 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
8,000,000
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 6 متری کرج
فروش مغازه 6 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
6
قیمت متری (تومان):
17,000,000
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 15 متری تهران
فروش مغازه 15 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 20 متری قم
فروش مغازه 20 متری قم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
20
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش مغازه 13 متری تهران
فروش مغازه 13 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
13
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 32 متری رباط كریم
فروش مغازه 32 متری رباط كریم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
رهن و اجاره مغازه 32 متری رباط كریم
رهن و اجاره مغازه 32 متری رباط كریم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
32
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
فروش مغازه 25 متری کرج
فروش مغازه 25 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
25
قیمت متری (تومان):
6,600,000
قیمت کل (تومان):
165,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 200 متری ورامین
فروش مغازه 200 متری ورامین
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
تهران
شهر:
ورامین
     
رهن و اجاره مغازه 50 متری ارومیه
رهن و اجاره مغازه 50 متری ارومیه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
5,000,000
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
     
فروش مغازه 15 متری اردبیل
فروش مغازه 15 متری اردبیل
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
15
قیمت متری (تومان):
18
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش مغازه 24 متری تهران
فروش مغازه 24 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
24
قیمت متری (تومان):
20,000,000
قیمت کل (تومان):
480,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 400 متری كرمانشاه
رهن و اجاره مغازه 400 متری كرمانشاه
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
400
مبلغ اجاره (تومان):
7,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
100,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش مغازه 18 متری تهران
فروش مغازه 18 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 30 متری اصفهان
فروش مغازه 30 متری اصفهان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
سرقفلی مغازه 26 متری تهران
سرقفلی مغازه 26 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
26
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
390,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 56 متری جهرم
فروش مغازه 56 متری جهرم
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
56
قیمت متری (تومان):
53,500
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
فارس
شهر:
جهرم
     
فروش مغازه 16 متری تبریز
فروش مغازه 16 متری تبریز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
قیمت متری (تومان):
48,000,000
قیمت کل (تومان):
1,150,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش مغازه 28 متری کرج
فروش مغازه 28 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
28
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 716 متری مشهد
فروش مغازه 716 متری مشهد
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
716
قیمت متری (تومان):
5,000,000
قیمت کل (تومان):
3,580,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش مغازه 35 متری چناران
فروش مغازه 35 متری چناران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
35
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
چناران
     
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 16 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
16
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
85,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 19 متری کرج
فروش مغازه 19 متری کرج
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
6,500,000
قیمت کل (تومان):
12,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش مغازه 18 متری لاهیجان
فروش مغازه 18 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
18
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
277,500,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش مغازه 19 متری لاهیجان
فروش مغازه 19 متری لاهیجان
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
19
قیمت متری (تومان):
15,000,000
قیمت کل (تومان):
277,500,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
رهن و اجاره مغازه 11 متری تهران
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
11
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
35,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش مغازه 100 متری شیراز
فروش مغازه 100 متری شیراز
نوع ملک:
مغازه
متراژ کف (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
12,000,000
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش زمین 333 متری مشهد
فروش زمین 333 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 333 متری مشهد
فروش زمین 333 متری مشهد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
10,000,000
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش زمین 1100 متری بستان آباد
فروش زمین 1100 متری بستان آباد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,100
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
بستان آباد
     
فروش زمین 315 متری نوشهر
فروش زمین 315 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
315
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
157,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 315 متری نوشهر
فروش زمین 315 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
315
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
157,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 315 متری نوشهر
فروش زمین 315 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
315
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
157,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 315 متری نوشهر
فروش زمین 315 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
315
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
157,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 164 متری تهران
فروش زمین 164 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
12
قیمت کل (تومان):
1,968,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 500 متری شهریار
فروش باغ/باغچه 500 متری شهریار
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
150
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 300 متری نوشهر
فروش زمین 300 متری نوشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
150,000
قیمت کل (تومان):
45,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش زمین 20 متری اصفهان
فروش زمین 20 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
4,500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش باغ/باغچه 500 متری شهریار
فروش باغ/باغچه 500 متری شهریار
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
150
قیمت کل (تومان):
75,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 1045 متری دماوند
فروش زمین 1045 متری دماوند
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,045
قیمت متری (تومان):
2,500,000
قیمت کل (تومان):
2,612,500,000
استان:
تهران
شهر:
دماوند
     
فروش باغ/باغچه 500 متری Argentina
فروش باغ/باغچه 500 متری Argentina
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
کشور:
Argentina
ایالت:
Mendoza
     
فروش باغ/باغچه 500 متری Argentina
فروش باغ/باغچه 500 متری Argentina
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
135,000,000
کشور:
Argentina
ایالت:
Mendoza
     
فروش زمین 194 متری شهریار
فروش زمین 194 متری شهریار
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
194
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش باغ/باغچه 450 متری هشتگرد
فروش باغ/باغچه 450 متری هشتگرد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
1
قیمت متری (تومان):
188,000
قیمت کل (تومان):
85,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش زمین 500 متری رضوان شهر
فروش زمین 500 متری رضوان شهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
160,000
قیمت کل (تومان):
80,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رضوان شهر
     
فروش زمین 234 متری سیرجان
فروش زمین 234 متری سیرجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,500,000
استان:
كرمان
شهر:
سیرجان
     
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
گلستان
شهر:
آزاد شهر
     
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
گلستان
شهر:
آزاد شهر
     
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
گلستان
شهر:
آزاد شهر
     
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
گلستان
شهر:
آزاد شهر
     
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
فروش کارخانه 6000 متری آزاد شهر
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
گلستان
شهر:
آزاد شهر
     
فروش صنعتی سلولزی 1300 متری پاكدشت
فروش صنعتی سلولزی 1300 متری پاكدشت
نوع ملک:
صنعتی سلولزی
متراژ بنا (مترمربع):
1,300
قیمت متری (تومان):
154,000
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
پاكدشت
     
فروش شالیزار 8800 متری رود سر
فروش شالیزار 8800 متری رود سر
نوع ملک:
شالیزار
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
25,000
قیمت کل (تومان):
220,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رود سر
     
فروش باغ/باغچه 950 متری قائم شهر
فروش باغ/باغچه 950 متری قائم شهر
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
قائم شهر
     
فروش زمین 162 متری گالیکش
فروش زمین 162 متری گالیکش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
30,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گالیکش
     
فروش زمین 230 متری تنكابن
فروش زمین 230 متری تنكابن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
55,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش زمین 358 متری رامسر
فروش زمین 358 متری رامسر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش کارخانه 1000 متری شهریار
فروش کارخانه 1000 متری شهریار
نوع ملک:
کارخانه
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,400,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 6000 متری رامسر
فروش زمین 6000 متری رامسر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
18,000,000,000
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش زمین 560 متری ساری
فروش زمین 560 متری ساری
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
200
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش زمین 275 متری نیشابور
فروش زمین 275 متری نیشابور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
275
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش زمین 275 متری نیشابور
فروش زمین 275 متری نیشابور
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
275
قیمت متری (تومان):
1,200,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
نیشابور
     
فروش زمین 1400 متری قزوین
فروش زمین 1400 متری قزوین
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,400
قیمت متری (تومان):
60,000
قیمت کل (تومان):
84,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش زمین 200 متری اصفهان
فروش زمین 200 متری اصفهان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
350,000
قیمت کل (تومان):
70,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش کل آپارتمان 1100 متری فیروزكوه
فروش کل آپارتمان 1100 متری فیروزكوه
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
1,700
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
فیروزكوه
     
فروش کل آپارتمان 1100 متری فیروزكوه
فروش کل آپارتمان 1100 متری فیروزكوه
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
1,700
قیمت متری (تومان):
3,500,000
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
فیروزكوه
     
فروش زمین 255 متری رشت
فروش زمین 255 متری رشت
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش زمین 115 متری تبریز
فروش زمین 115 متری تبریز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
30,000,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
فروش زمین 550 متری لاهیجان
فروش زمین 550 متری لاهیجان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لاهیجان
     
فروش زمین 11400 متری سلمانشهر
فروش زمین 11400 متری سلمانشهر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,150,000
قیمت کل (تومان):
13,100,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سلمانشهر
     
فروش مجتمع پذیرایی،تفریحی،اقامتی 8157 متری اردبیل
فروش مجتمع پذیرایی،تفریحی،اقامتی 8157 متری اردبیل
نوع ملک:
مجتمع پذیرایی،تفریحی،اقامتی
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
950,000
قیمت کل (تومان):
7,500,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
فروش زمین 889 متری املش
فروش زمین 889 متری املش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
املش
     
فروش زمین 220000 متری بروجرد
فروش زمین 220000 متری بروجرد
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
10,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
لرستان
شهر:
بروجرد
     
فروش مجموعه رستوران 570 متری شیراز
فروش مجموعه رستوران 570 متری شیراز
نوع ملک:
مجموعه رستوران
متراژ بنا (مترمربع):
570
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش سوله 4800 متری کرج
فروش سوله 4800 متری کرج
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
3,930
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
8,700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش تجاری مسکونی 140 متری محمود آباد نمونه
فروش تجاری مسکونی 140 متری محمود آباد نمونه
نوع ملک:
تجاری مسکونی
متراژ بنا (مترمربع):
30
قیمت متری (تومان):
300
قیمت کل (تومان):
40,000,000
استان:
قزوین
شهر:
محمود آباد نمونه
     
فروش باغ/باغچه 3000 متری همدان
فروش باغ/باغچه 3000 متری همدان
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
150,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش زمین 700 متری گرگان
فروش زمین 700 متری گرگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
900,000
قیمت کل (تومان):
630,000,000
استان:
گلستان
شهر:
گرگان
     
فروش کل آپارتمان 390 متری تهران
فروش کل آپارتمان 390 متری تهران
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
900
قیمت متری (تومان):
13,500,000
قیمت کل (تومان):
5,265,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش زمین 390 متری تهران
فروش زمین 390 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
390
قیمت متری (تومان):
13,500,000
قیمت کل (تومان):
5,265,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش سوله 827 متری چهار باغ
فروش سوله 827 متری چهار باغ
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
827
قیمت متری (تومان):
25,000,000
قیمت کل (تومان):
20,675,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش انبار 827 متری چهار باغ
فروش انبار 827 متری چهار باغ
نوع ملک:
انبار
متراژ بنا (مترمربع):
650
قیمت متری (تومان):
25,000,000
قیمت کل (تومان):
20,675,000,000
استان:
البرز
شهر:
چهار باغ
     
فروش زمین 191 متری كرمانشاه
فروش زمین 191 متری كرمانشاه
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
66,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
فروش کل آپارتمان 420 متری کرج
فروش کل آپارتمان 420 متری کرج
نوع ملک:
کل آپارتمان
متراژ بنا (مترمربع):
1
قیمت متری (تومان):
80,000,000
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش سوله 5000 متری شهریار
فروش سوله 5000 متری شهریار
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
350
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش زمین 94 متری تالش
فروش زمین 94 متری تالش
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش باغ/باغچه 18000 متری ملارد
فروش باغ/باغچه 18000 متری ملارد
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش زراعی 16000 متری اسلامشهر
فروش زراعی 16000 متری اسلامشهر
نوع ملک:
زراعی
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
اسلامشهر
     
رهن و اجاره کارگاه 170 متری اصفهان
رهن و اجاره کارگاه 170 متری اصفهان
نوع ملک:
کارگاه
متراژ بنا (مترمربع):
170
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 335 متری گلپایگان
فروش زمین 335 متری گلپایگان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
گلپایگان
     
فروش زمین 300 متری تهران
فروش زمین 300 متری تهران
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش باغ/باغچه 2500 متری فشم
فروش باغ/باغچه 2500 متری فشم
نوع ملک:
باغ/باغچه
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
2,300,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
فشم
     
فروش استخر پرورش ماهی 7500 متری زنجان
فروش استخر پرورش ماهی 7500 متری زنجان
نوع ملک:
استخر پرورش ماهی
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش زمین 392 متری سامان
فروش زمین 392 متری سامان
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
392
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
سامان
     
فروش زمین 3000 متری لنگرود
فروش زمین 3000 متری لنگرود
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
35,000
قیمت کل (تومان):
105,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لنگرود
     
فروش گلخانه ، باغ و زمین 16000 متری آذر شهر
فروش گلخانه ، باغ و زمین 16000 متری آذر شهر
نوع ملک:
گلخانه ، باغ و زمین
متراژ بنا (مترمربع):
3,000
قیمت متری (تومان):
45,000
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
آذر شهر
     
فروش زمین 468 متری تنكابن
فروش زمین 468 متری تنكابن
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
320,000
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش زمین 5000 متری رود سر
فروش زمین 5000 متری رود سر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
5,000
قیمت متری (تومان):
100
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رود سر
     
فروش زمین 4000 متری فشم
فروش زمین 4000 متری فشم
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
1,420
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
4,260,000,000
استان:
تهران
شهر:
فشم
     
فروش زمین 2400 متری اهواز
فروش زمین 2400 متری اهواز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش زمین 2400 متری اهواز
فروش زمین 2400 متری اهواز
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش تجاري مسكوني پاركينگ 451 متری اصفهان
فروش تجاري مسكوني پاركينگ 451 متری اصفهان
نوع ملک:
تجاري مسكوني پاركينگ
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
15,000,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش زمین 5000 متری رود سر
فروش زمین 5000 متری رود سر
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
5,000
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
رود سر
     
فروش زمین 6000 متری رودبار
فروش زمین 6000 متری رودبار
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رودبار
     
فروش زمین 200 متری چالوس
فروش زمین 200 متری چالوس
نوع ملک:
زمین
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
مازندران
شهر:
چالوس
     
فروش سوله 17000 متری کرج
فروش سوله 17000 متری کرج
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
13,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش سوله 17000 متری کرج
فروش سوله 17000 متری کرج
نوع ملک:
سوله
متراژ بنا (مترمربع):
---
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
13,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان)قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع)متراژ زمین (متر مربع)