026-32601

فروش ویلا 1200 متری بومهن
فروش ویلا 1200 متری بومهن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,600,000,000
استان:
تهران
شهر:
بومهن
     
فروش ویلا 178 متری رستم آباد
فروش ویلا 178 متری رستم آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رستم آباد
     
فروش ویلا 1100 متری فومن
فروش ویلا 1100 متری فومن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
350,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
فومن
     
فروش ویلا 260 متری آمل
فروش ویلا 260 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
570,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 230 متری آمل
فروش ویلا 230 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
290,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 390 متری شهریار
فروش ویلا 390 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
390
قیمت متری (تومان):
2,200,000
قیمت کل (تومان):
800
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 820 متری شهریار
فروش ویلا 820 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 820 متری شهریار
فروش ویلا 820 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 666 متری شهریار
فروش ویلا 666 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 390 متری شهریار
فروش ویلا 390 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
160
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
800
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 340 متری تهران
فروش ویلا 340 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
18,500,000
قیمت کل (تومان):
5,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 4369 متری خوانسار
فروش ویلا 4369 متری خوانسار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
369
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
خوانسار
     
فروش ویلا 4369 متری خوانسار
فروش ویلا 4369 متری خوانسار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
369
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
خوانسار
     
فروش ویلا 160 متری آستارا
فروش ویلا 160 متری آستارا
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
545,000
قیمت کل (تومان):
87,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستارا
     
فروش ویلا 156 متری کرج
فروش ویلا 156 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
485,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 200 متری سلفچگان
فروش ویلا 200 متری سلفچگان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
قم
شهر:
سلفچگان
     
فروش ویلا 550 متری سواد كوه
فروش ویلا 550 متری سواد كوه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سواد كوه
     
فروش ویلا 550 متری سواد كوه
فروش ویلا 550 متری سواد كوه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,000,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سواد كوه
     
فروش ویلا 75 متری ارومیه
فروش ویلا 75 متری ارومیه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
آذربایجان غربی
شهر:
ارومیه
     
فروش ویلا 150 متری نوشهر
فروش ویلا 150 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
1,500
قیمت کل (تومان):
650,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 400 متری نوشهر
فروش ویلا 400 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
800,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 215 متری محمود آباد
فروش ویلا 215 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
360,000,000
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
فروش ویلا 220 متری نوشهر
فروش ویلا 220 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
570,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 300 متری نوشهر
فروش ویلا 300 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
260,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 600 متری نوشهر
فروش ویلا 600 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
5
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 2000 متری کرج
فروش ویلا 2000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
650
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,800,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 400 متری شهریار
فروش ویلا 400 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 450 متری شهریار
فروش ویلا 450 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1242 متری شهریار
فروش ویلا 1242 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 300 متری آمل
فروش ویلا 300 متری آمل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
570,000,000
استان:
مازندران
شهر:
آمل
     
فروش ویلا 560 متری هشتگرد
فروش ویلا 560 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
460,000,000
قیمت کل (تومان):
460,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 150 متری بندرانزلی
فروش ویلا 150 متری بندرانزلی
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
118
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
270,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش ویلا 65 متری قم
فروش ویلا 65 متری قم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
85
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
165,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش ویلا 400 متری تنكابن
فروش ویلا 400 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 100 متری خرم آباد
فروش ویلا 100 متری خرم آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
7,500,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش ویلا 3500 متری تالش
فروش ویلا 3500 متری تالش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش ویلا 150 متری شیراز
فروش ویلا 150 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
336,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 1350 متری هشتگرد
فروش ویلا 1350 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
550,000,000
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 4000 متری شهریار
فروش ویلا 4000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
800,000
قیمت کل (تومان):
3,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 230 متری نور
فروش ویلا 230 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 230 متری نور
فروش ویلا 230 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 100 متری خرم آباد
فروش ویلا 100 متری خرم آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
7,500,000
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
لرستان
شهر:
خرم آباد
     
فروش ویلا 1792 متری آستانه اشرفیه
فروش ویلا 1792 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
170,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش ویلا 200 متری اهواز
فروش ویلا 200 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
154
قیمت متری (تومان):
1,750,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
فروش ویلا 175 متری قزوین
فروش ویلا 175 متری قزوین
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
115
قیمت متری (تومان):
1,400,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
قزوین
شهر:
قزوین
     
فروش ویلا 1792 متری آستانه اشرفیه
فروش ویلا 1792 متری آستانه اشرفیه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
170,000
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستانه اشرفیه
     
فروش ویلا 500 متری کلاردشت
فروش ویلا 500 متری کلاردشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
550
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
مازندران
شهر:
کلاردشت
     
فروش ویلا 3000 متری همدان
فروش ویلا 3000 متری همدان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
150,000
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
همدان
شهر:
همدان
     
فروش ویلا 400 متری نوشهر
فروش ویلا 400 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 552 متری لواسان
فروش ویلا 552 متری لواسان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
3,032
قیمت متری (تومان):
8
قیمت کل (تومان):
4,400,000,000
استان:
تهران
شهر:
لواسان
     
فروش ویلا 1200 متری فردیس
فروش ویلا 1200 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 10000 متری ملارد
فروش ویلا 10000 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1500 متری ملارد
فروش ویلا 1500 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 2000 متری شهریار
فروش ویلا 2000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
700
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 220 متری نوشهر
فروش ویلا 220 متری نوشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نوشهر
     
فروش ویلا 900 متری شهریار
فروش ویلا 900 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1050 متری کرج
فروش ویلا 1050 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 625 متری کرج
فروش ویلا 625 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
106
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 100 متری شهریار
فروش ویلا 100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
525
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1100 متری شهریار
فروش ویلا 1100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2000 متری ملارد
فروش ویلا 2000 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 105 متری اراك
فروش ویلا 105 متری اراك
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
3,000,000
قیمت کل (تومان):
325,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش ویلا 140 متری اراك
فروش ویلا 140 متری اراك
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
1,800,000
قیمت کل (تومان):
225,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
فروش ویلا 700 متری شهریار
فروش ویلا 700 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 450 متری شهریار
فروش ویلا 450 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 20300 متری کرج
فروش ویلا 20300 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
2,000
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 720 متری کرج
فروش ویلا 720 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1050 متری شهریار
فروش ویلا 1050 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 4000 متری ملارد
فروش ویلا 4000 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1200 متری شهریار
فروش ویلا 1200 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 500 متری شهریار
فروش ویلا 500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری کوهسار
فروش ویلا 1000 متری کوهسار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,900,000,000
استان:
البرز
شهر:
کوهسار
     
فروش ویلا 1750 متری تنكابن
فروش ویلا 1750 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
75
قیمت متری (تومان):
200,000
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 240 متری اندیشه
فروش ویلا 240 متری اندیشه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
630
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش ویلا 6250 متری شهریار
فروش ویلا 6250 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
500
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
5,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 750 متری شهریار
فروش ویلا 750 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری لنگرود
فروش ویلا 1000 متری لنگرود
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
90,000
قیمت کل (تومان):
90,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لنگرود
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 820 متری فردیس
فروش ویلا 820 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 1100 متری شهریار
فروش ویلا 1100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1300 متری ملارد
فروش ویلا 1300 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 274 متری سنقر
فروش ویلا 274 متری سنقر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
كرمانشاه
شهر:
سنقر
     
فروش ویلا 2000 متری هشتگرد
فروش ویلا 2000 متری هشتگرد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
هشتگرد
     
فروش ویلا 1100 متری ملارد
فروش ویلا 1100 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 780 متری رامسر
فروش ویلا 780 متری رامسر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
265
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش ویلا 780 متری رامسر
فروش ویلا 780 متری رامسر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
265
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
رامسر
     
فروش ویلا 1569 متری تالش
فروش ویلا 1569 متری تالش
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
412,000
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
گیلان
شهر:
تالش
     
فروش ویلا 1480 متری کرج
فروش ویلا 1480 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 3500 متری ملارد
فروش ویلا 3500 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 2500 متری شهریار
فروش ویلا 2500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1200 متری شهریار
فروش ویلا 1200 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
750,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1500 متری شهریار
فروش ویلا 1500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 450 متری نور
فروش ویلا 450 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
500,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 250 متری نور
فروش ویلا 250 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
480,000
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 68 متری سنندج
فروش ویلا 68 متری سنندج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
68
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
كردستان
شهر:
سنندج
     
فروش ویلا 300 متری مشهد
فروش ویلا 300 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 148 متری بابل
فروش ویلا 148 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
92
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
125,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 3350 متری ملارد
فروش ویلا 3350 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1100 متری کرج
فروش ویلا 1100 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
555
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 700 متری ملارد
فروش ویلا 700 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
420
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1080 متری شهریار
فروش ویلا 1080 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1250 متری شهریار
فروش ویلا 1250 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
700
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 5000 متری کرج
فروش ویلا 5000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
3,700,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 220 متری اصفهان
فروش ویلا 220 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
190
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
660,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 200 متری نور آباد
فروش ویلا 200 متری نور آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
1,250,000
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
لرستان
شهر:
نور آباد
     
فروش ویلا 1000 متری ملارد
فروش ویلا 1000 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1200 متری کرج
فروش ویلا 1200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1500000 متری شهریار
فروش ویلا 1500000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
380
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 600 متری شهریار
فروش ویلا 600 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1000 متری تهران
فروش ویلا 1000 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
فروش ویلا 3200 متری ملارد
فروش ویلا 3200 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
610
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1200 متری شهریار
فروش ویلا 1200 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 337 متری اصفهان
فروش ویلا 337 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
290
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,045,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 450 متری رفسنجان
فروش ویلا 450 متری رفسنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
كرمان
شهر:
رفسنجان
     
فروش ویلا 200 متری بندرانزلی
فروش ویلا 200 متری بندرانزلی
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
130,000,000
استان:
گیلان
شهر:
بندرانزلی
     
فروش ویلا 1575 متری ملارد
فروش ویلا 1575 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 1560 متری اندیشه
فروش ویلا 1560 متری اندیشه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش ویلا 1400 متری کرج
فروش ویلا 1400 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 2000 متری شهریار
فروش ویلا 2000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1250 متری کرج
فروش ویلا 1250 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 900 متری کرج
فروش ویلا 900 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 900 متری ملارد
فروش ویلا 900 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 5000 متری کرج
فروش ویلا 5000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 15000 متری کرج
فروش ویلا 15000 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
4,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1200 متری کرج
فروش ویلا 1200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,000,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1000 متری ملارد
فروش ویلا 1000 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 700 متری شهریار
فروش ویلا 700 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 220 متری نور
فروش ویلا 220 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
170
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
350,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 550 متری بابل
فروش ویلا 550 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 130 متری تنكابن
فروش ویلا 130 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 130 متری تنكابن
فروش ویلا 130 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
140,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 215 متری تنكابن
فروش ویلا 215 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 215 متری تنكابن
فروش ویلا 215 متری تنكابن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
تنكابن
     
فروش ویلا 550 متری بابل
فروش ویلا 550 متری بابل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابل
     
فروش ویلا 288 متری ساری
فروش ویلا 288 متری ساری
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
330,000
قیمت کل (تومان):
160,000,000
استان:
مازندران
شهر:
ساری
     
فروش ویلا 2100 متری شهریار
فروش ویلا 2100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 500 متری شهریار
فروش ویلا 500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 5300 متری شهریار
فروش ویلا 5300 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 5300 متری شهریار
فروش ویلا 5300 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
6,000,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2700 متری شهریار
فروش ویلا 2700 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
220
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 260 متری اندیشه
فروش ویلا 260 متری اندیشه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
230
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
اندیشه
     
فروش ویلا 1300 متری شهریار
فروش ویلا 1300 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 800 متری شهریار
فروش ویلا 800 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2800 متری شهریار
فروش ویلا 2800 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
472
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1200 متری ملارد
فروش ویلا 1200 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 750 متری شهریار
فروش ویلا 750 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 950 متری شهریار
فروش ویلا 950 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2400 متری شهریار
فروش ویلا 2400 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 136 متری اصفهان
فروش ویلا 136 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
175,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 2100 متری شهریار
فروش ویلا 2100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
480
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2200 متری شهریار
فروش ویلا 2200 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
450
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 10000 متری شهریار
فروش ویلا 10000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
360
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,300,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 190 متری اصفهان
فروش ویلا 190 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,100,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 128 متری بندر ماهشهر
فروش ویلا 128 متری بندر ماهشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
2,110,389
قیمت کل (تومان):
650,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
بندر ماهشهر
     
فروش ویلا 600 متری شهریار
فروش ویلا 600 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1800 متری شهریار
فروش ویلا 1800 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
600
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1500 متری شهریار
فروش ویلا 1500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 150 متری اصفهان
فروش ویلا 150 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
275
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 1500 متری مشهد
فروش ویلا 1500 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 1500 متری مشهد
فروش ویلا 1500 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
قیمت متری (تومان):
1,000,000
قیمت کل (تومان):
1,500,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 185 متری اصفهان
فروش ویلا 185 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
330
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
660
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 5000 متری شهریار
فروش ویلا 5000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 372 متری یزد
فروش ویلا 372 متری یزد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
310,000,000
استان:
یزد
شهر:
یزد
     
فروش ویلا 700 متری ملارد
فروش ویلا 700 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 250 متری نور
فروش ویلا 250 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
قیمت متری (تومان):
540
قیمت کل (تومان):
135,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 1100 متری شهریار
فروش ویلا 1100 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1460 متری ملارد
فروش ویلا 1460 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 300 متری ملارد
فروش ویلا 300 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
300,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 400 متری كلاچای
فروش ویلا 400 متری كلاچای
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
گیلان
شهر:
كلاچای
     
فروش ویلا 200 متری کرج
فروش ویلا 200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1500 متری شهریار
فروش ویلا 1500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 720 متری شهریار
فروش ویلا 720 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 500 متری شهریار
فروش ویلا 500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 300 متری نور
فروش ویلا 300 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
240,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
فروش ویلا 700 متری شهریار
فروش ویلا 700 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 50 متری کرج
فروش ویلا 50 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 50 متری کرج
فروش ویلا 50 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
65
قیمت متری (تومان):
2,000,000
قیمت کل (تومان):
100,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 1100 متری فردیس
فروش ویلا 1100 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 470 متری قم
فروش ویلا 470 متری قم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
280,000,000
استان:
قم
شهر:
قم
     
فروش ویلا 575 متری رشت
فروش ویلا 575 متری رشت
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
145
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
250,000,000
استان:
گیلان
شهر:
رشت
     
فروش ویلا 63 متری کرج
فروش ویلا 63 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
590
قیمت کل (تومان):
37,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 150 متری اصفهان
فروش ویلا 150 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
108
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
600,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 200 متری کرج
فروش ویلا 200 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
140
قیمت متری (تومان):
1,280,000
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
فروش ویلا 90 متری شیراز
فروش ویلا 90 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
126
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
فروش ویلا 546 متری فردیس
فروش ویلا 546 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
2,200,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
فروش ویلا 850 متری ملارد
فروش ویلا 850 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 2270 متری شهریار
فروش ویلا 2270 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
60
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 900 متری ملارد
فروش ویلا 900 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
فروش ویلا 750 متری شهریار
فروش ویلا 750 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 1500 متری شهریار
فروش ویلا 1500 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 500 متری فارسان
فروش ویلا 500 متری فارسان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
225
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
چهارمحال بختیاری
شهر:
فارسان
     
فروش ویلا 178 متری اصفهان
فروش ویلا 178 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
178
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
400,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 70 متری اصفهان
فروش ویلا 70 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
180,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
فروش ویلا 1000 متری شهریار
فروش ویلا 1000 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
500,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 2560 متری شهریار
فروش ویلا 2560 متری شهریار
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
900,000,000
استان:
تهران
شهر:
شهریار
     
فروش ویلا 200 متری مشهد
فروش ویلا 200 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
320,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
فروش ویلا 500 متری زنجان
فروش ویلا 500 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
700,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
فروش ویلا 300 متری آستارا
فروش ویلا 300 متری آستارا
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
قیمت متری (تومان):
1
قیمت کل (تومان):
450,000,000
استان:
گیلان
شهر:
آستارا
     
فروش ویلا 200 متری رودهن
فروش ویلا 200 متری رودهن
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
رودهن
     
فروش ویلا 280 متری بابلسر
فروش ویلا 280 متری بابلسر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
155
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
330,000,000
استان:
مازندران
شهر:
بابلسر
     
فروش ویلا 320 متری كاشان
فروش ویلا 320 متری كاشان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
125
قیمت متری (تومان):
مشخص نشده
قیمت کل (تومان):
230,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
كاشان
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان)قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع)متراژ زمین (متر مربع)