026-32601

رهن و اجاره ویلا 500000 متری علی آباد كتول
رهن و اجاره ویلا 500000 متری علی آباد كتول
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
500,000
استان:
گلستان
شهر:
علی آباد كتول
     
رهن و اجاره ویلا 105 متری اراك
رهن و اجاره ویلا 105 متری اراك
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
1,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
15,000,000
استان:
مركزی
شهر:
اراك
     
رهن و اجاره ویلا 116 متری اردبیل
رهن و اجاره ویلا 116 متری اردبیل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
116
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
رهن و اجاره ویلا 170 متری اصفهان
رهن و اجاره ویلا 170 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
360
مبلغ اجاره (تومان):
50,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره ویلا 90 متری اهواز
رهن و اجاره ویلا 90 متری اهواز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
65
مبلغ اجاره (تومان):
200,000
مبلغ ودیعه (تومان):
26,000,000
استان:
خوزستان
شهر:
اهواز
     
رهن و اجاره ویلا 200 متری اصفهان
رهن و اجاره ویلا 200 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
650,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره ویلا 240 متری اصفهان
رهن و اجاره ویلا 240 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
240
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره ویلا 260 متری اصفهان
رهن و اجاره ویلا 260 متری اصفهان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان
     
رهن و اجاره ویلا 360 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 360 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
235
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
18,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره ویلا 360 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 360 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
235
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
18,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره ویلا 181 متری كرمانشاه
رهن و اجاره ویلا 181 متری كرمانشاه
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
135
مبلغ اجاره (تومان):
700,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
كرمانشاه
شهر:
كرمانشاه
     
رهن و اجاره ویلا 104 متری رباط كریم
رهن و اجاره ویلا 104 متری رباط كریم
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
350,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
تهران
شهر:
رباط كریم
     
رهن و اجاره ویلا 300 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 300 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
250
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
70,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره ویلا 210 متری شیراز
رهن و اجاره ویلا 210 متری شیراز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
850,000
مبلغ ودیعه (تومان):
29,000,000
استان:
فارس
شهر:
شیراز
     
رهن و اجاره ویلا 365 متری سلمانشهر
رهن و اجاره ویلا 365 متری سلمانشهر
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
120
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
مازندران
شهر:
سلمانشهر
     
رهن و اجاره ویلا 200 متری آران و بیدگل
رهن و اجاره ویلا 200 متری آران و بیدگل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
اصفهان
شهر:
آران و بیدگل
     
رهن و اجاره ویلا 1000 متری باغ بهادران
رهن و اجاره ویلا 1000 متری باغ بهادران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
400
مبلغ اجاره (تومان):
30,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
اصفهان
شهر:
باغ بهادران
     
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
291
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 700 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
291
مبلغ اجاره (تومان):
1
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره ویلا 190 متری زنجان
رهن و اجاره ویلا 190 متری زنجان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
115
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
زنجان
شهر:
زنجان
     
رهن و اجاره ویلا 1000 متری محمود آباد
رهن و اجاره ویلا 1000 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
270
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
توافقی
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
150,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
رهن و اجاره ویلا 72 متری کرج
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
72
مبلغ اجاره (تومان):
150,000
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
البرز
شهر:
کرج
     
رهن و اجاره ویلا 625 متری نور
رهن و اجاره ویلا 625 متری نور
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
350
مبلغ اجاره (تومان):
1,600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
150,000,000
استان:
مازندران
شهر:
نور
     
رهن و اجاره ویلا 110 متری محمود آباد
رهن و اجاره ویلا 110 متری محمود آباد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
مازندران
شهر:
محمود آباد
     
رهن و اجاره ویلا 240 متری اردبیل
رهن و اجاره ویلا 240 متری اردبیل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
180
مبلغ اجاره (تومان):
800,000
مبلغ ودیعه (تومان):
6,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
رهن و اجاره ویلا 240 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 240 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
340
مبلغ اجاره (تومان):
7,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 240 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 240 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
340
مبلغ اجاره (تومان):
7,000,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 3500 متری چادگان
رهن و اجاره ویلا 3500 متری چادگان
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
510
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
مشخص نشده
استان:
اصفهان
شهر:
چادگان
     
رهن و اجاره ویلا 650 متری تهران
رهن و اجاره ویلا 650 متری تهران
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
300
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
1,200,000,000
استان:
تهران
شهر:
تهران
     
رهن و اجاره ویلا 90 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 90 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
90
مبلغ اجاره (تومان):
550,000
مبلغ ودیعه (تومان):
1,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 70 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 70 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
2,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 85 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 85 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
85
مبلغ اجاره (تومان):
500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 70 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 70 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
70
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
20,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 150 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 150 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
22,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 250 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 250 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
150
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 125 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 125 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
600,000
مبلغ ودیعه (تومان):
3,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 250 متری مشهد
رهن و اجاره ویلا 250 متری مشهد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
130
مبلغ اجاره (تومان):
1,500,000
مبلغ ودیعه (تومان):
10,000,000
استان:
خراسان رضوی
شهر:
مشهد
     
رهن و اجاره ویلا 50 متری اردبیل
رهن و اجاره ویلا 50 متری اردبیل
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
50
مبلغ اجاره (تومان):
900,000
مبلغ ودیعه (تومان):
45,000,000
استان:
اردبیل
شهر:
اردبیل
     
رهن و اجاره ویلا 100 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 100 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
60,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
212
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
36,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
212
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
212
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 350 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 350 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 400 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 400 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 400 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 400 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
300,000
مبلغ ودیعه (تومان):
50,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 300 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 300 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
185
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
75,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 300 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 300 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
185
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
75,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 200 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 200 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 200 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 200 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
200
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
110
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
40,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
رهن و اجاره ویلا 212 متری فردیس
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
212
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
36,000,000
استان:
البرز
شهر:
فردیس
     
رهن و اجاره ویلا 230 متری تبریز
رهن و اجاره ویلا 230 متری تبریز
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
230
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
160,000,000
استان:
آذربایجان شرقی
شهر:
تبریز
     
رهن و اجاره ویلا 440 متری لنگرود
رهن و اجاره ویلا 440 متری لنگرود
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
80
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
1,000,000
استان:
گیلان
شهر:
لنگرود
     
رهن و اجاره ویلا 100 متری ملارد
رهن و اجاره ویلا 100 متری ملارد
نوع ملک:
ویلا
متراژ بنا (مترمربع):
100
مبلغ اجاره (تومان):
مشخص نشده
مبلغ ودیعه (تومان):
9,000,000
استان:
تهران
شهر:
ملارد
     
برای دیدن آگهی های بیشتر کلیک نمائید ...
املاک نامه
نوع ملک
نوع معامله
وضعیت کشور
سال ساخت
آگهی های با قیمت توافقی
قیمت کل (تومان)قیمت متری (تومان)
مبلغ ودیعه (تومان)
مبلغ اجاره (تومان)
متراژ بنا (متر مربع)متراژ زمین (متر مربع)